ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

94 Zabiegi związane z psychiką 94.0 Badanie psychologiczne i testy 94.01 Badanie testem inteligencji 94.01100 Test Stanforda Bineta
94 Zabiegi związane z psychiką 94.0 Badanie psychologiczne i testy 94.01 Badanie testem inteligencji 94.01200 Test Wechslera dla dorosłych
94 Zabiegi związane z psychiką 94.0 Badanie psychologiczne i testy 94.01 Badanie testem inteligencji 94.01300 Test Wechslera dla dzieci
94 Zabiegi związane z psychiką 94.0 Badanie psychologiczne i testy 94.02 Badanie testem psychologicznym 94.02100 Test Bendera
94 Zabiegi związane z psychiką 94.0 Badanie psychologiczne i testy 94.02 Badanie testem psychologicznym 94.02200 Test pamięci wzrokowej Bentona
94 Zabiegi związane z psychiką 94.0 Badanie psychologiczne i testy 94.02 Badanie testem psychologicznym 94.02300 Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości (MMPI)
94 Zabiegi związane z psychiką 94.0 Badanie psychologiczne i testy 94.02 Badanie testem psychologicznym 94.02400 Skala pamięci Wechslera
94 Zabiegi związane z psychiką 94.0 Badanie psychologiczne i testy 94.03 Badanie osobowości
94 Zabiegi związane z psychiką 94.0 Badanie psychologiczne i testy 94.08 Testy/ocena psychologiczna – inna
94 Zabiegi związane z psychiką 94.0 Badanie psychologiczne i testy 94.09 Psychologiczna ocena stanu psychicznego – inne niż wymienione
94 Zabiegi związane z psychiką 94.1 Wywiady psychiatryczne, konsultacje i oceny 94.11 Psychiatryczna ocena stanu psychicznego 94.11100 Kliniczno-psychiatryczna ocena stanu psychicznego
94 Zabiegi związane z psychiką 94.1 Wywiady psychiatryczne, konsultacje i oceny 94.11 Psychiatryczna ocena stanu psychicznego 94.11200 Ocena poczytalności
94 Zabiegi związane z psychiką 94.1 Wywiady psychiatryczne, konsultacje i oceny 94.11 Psychiatryczna ocena stanu psychicznego 94.11300 Ocena zdolności do sporządzania testamentu
94 Zabiegi związane z psychiką 94.1 Wywiady psychiatryczne, konsultacje i oceny 94.11 Psychiatryczna ocena stanu psychicznego 94.11400 Ustalenie statusu medyczno-prawnego
94 Zabiegi związane z psychiką 94.1 Wywiady psychiatryczne, konsultacje i oceny 94.11 Psychiatryczna ocena stanu psychicznego 94.11500 Ocena stanu psychicznego – inne
94 Zabiegi związane z psychiką 94.1 Wywiady psychiatryczne, konsultacje i oceny 94.12 Rutynowa wizyta psychiatryczna
94 Zabiegi związane z psychiką 94.1 Wywiady psychiatryczne, konsultacje i oceny 94.13 Ocena skierowania na leczenie psychiatryczne 94.13100 Wywiad przed przyjęciem na leczenie
94 Zabiegi związane z psychiką 94.1 Wywiady psychiatryczne, konsultacje i oceny 94.19 Wywiad/ocena psychiatryczna – inne 94.19100 Wywiad po wypisaniu z leczenia – inne
94 Zabiegi związane z psychiką 94.2 Psychiatryczne leczenie biologiczne 94.21 Narkoanaliza
94 Zabiegi związane z psychiką 94.2 Psychiatryczne leczenie biologiczne 94.22 Leczenie litem
94 Zabiegi związane z psychiką 94.2 Psychiatryczne leczenie biologiczne 94.23 Leczenie neuroleptykami
94 Zabiegi związane z psychiką 94.2 Psychiatryczne leczenie biologiczne 94.24 Leczenie wstrząsami chemicznymi
94 Zabiegi związane z psychiką 94.2 Psychiatryczne leczenie biologiczne 94.25 Leczenie lekami psychiatrycznymi – inne
94 Zabiegi związane z psychiką 94.2 Psychiatryczne leczenie biologiczne 94.26 Terapia elektrowstrząsowa
94 Zabiegi związane z psychiką 94.2 Psychiatryczne leczenie biologiczne 94.27 Terapia elektrowstrząsowa – inne
94 Zabiegi związane z psychiką 94.2 Psychiatryczne leczenie biologiczne 94.29 Psychiatryczne leczenie biologiczne
94 Zabiegi związane z psychiką 94.3 Indywidualna psychoterapia 94.31 Psychoanaliza
94 Zabiegi związane z psychiką 94.3 Indywidualna psychoterapia 94.32 Hipnoterapia 94.32100 Hipnodrama
94 Zabiegi związane z psychiką 94.3 Indywidualna psychoterapia 94.32 Hipnoterapia 94.32200 Hipnoza
94 Zabiegi związane z psychiką 94.3 Indywidualna psychoterapia 94.33 Terapia behawioralna 94.33100 Terapia awersyjna
94 Zabiegi związane z psychiką 94.3 Indywidualna psychoterapia 94.33 Terapia behawioralna 94.33200 Trening behawioralny
94 Zabiegi związane z psychiką 94.3 Indywidualna psychoterapia 94.33 Terapia behawioralna 94.33300 Desensytyzacja
94 Zabiegi związane z psychiką 94.3 Indywidualna psychoterapia 94.33 Terapia behawioralna 94.33400 Wygaszania
94 Zabiegi związane z psychiką 94.3 Indywidualna psychoterapia 94.33 Terapia behawioralna 94.33500 Trening autogenny
94 Zabiegi związane z psychiką 94.3 Indywidualna psychoterapia 94.33 Terapia behawioralna 94.33600 Terapia behawioralno-relaksacyjna – inne formy
94 Zabiegi związane z psychiką 94.3 Indywidualna psychoterapia 94.34 Indywidualna terapia w zaburzeniach psychoseksualnych
94 Zabiegi związane z psychiką 94.3 Indywidualna psychoterapia 94.35 Interwencja kryzysowa
94 Zabiegi związane z psychiką 94.3 Indywidualna psychoterapia 94.36 Psychoterapia w formie zabaw
94 Zabiegi związane z psychiką 94.3 Indywidualna psychoterapia 94.37 Psychoterapia integrująca
94 Zabiegi związane z psychiką 94.3 Indywidualna psychoterapia 94.38 Psychoterapia podtrzymująca
94 Zabiegi związane z psychiką 94.3 Indywidualna psychoterapia 94.39 Psychoterapia indywidualna – inne
94 Zabiegi związane z psychiką 94.4 Inna psychoterapia i poradnictwo 94.41 Terapia grupowa w zaburzeniach psychoseksualnych
94 Zabiegi związane z psychiką 94.4 Inna psychoterapia i poradnictwo 94.42 Terapia rodzin
94 Zabiegi związane z psychiką 94.4 Inna psychoterapia i poradnictwo 94.43 Psychodrama
94 Zabiegi związane z psychiką 94.4 Inna psychoterapia i poradnictwo 94.44 Terapia grupowa – inne
94 Zabiegi związane z psychiką 94.4 Inna psychoterapia i poradnictwo 94.45 Poradnictwo w narkomanii
94 Zabiegi związane z psychiką 94.4 Inna psychoterapia i poradnictwo 94.46 Poradnictwo w zaburzeniach spowodowanych użyciem alkoholu
94 Zabiegi związane z psychiką 94.4 Inna psychoterapia i poradnictwo 94.49 Inne poradnictwo
94 Zabiegi związane z psychiką 94.5 Skierowanie na rehabilitację psychiatryczną 94.51 Skierowanie na psychoterapię
94 Zabiegi związane z psychiką 94.5 Skierowanie na rehabilitację psychiatryczną 94.52 Skierowanie do dalszej opieki psychiatrycznej 94.52100 Skierowanie do dalszej opieki psychiatrycznej w środowiskowym domu samopomocy (hostelu)
94 Zabiegi związane z psychiką 94.5 Skierowanie na rehabilitację psychiatryczną 94.52 Skierowanie do dalszej opieki psychiatrycznej 94.52200 Skierowanie do dalszej ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej
94 Zabiegi związane z psychiką 94.5 Skierowanie na rehabilitację psychiatryczną 94.53 Skierowanie na rehabilitację dla uzależnionych od alkoholu
94 Zabiegi związane z psychiką 94.5 Skierowanie na rehabilitację psychiatryczną 94.54 Skierowanie na rehabilitację dla uzależnionych od środków odurzających
94 Zabiegi związane z psychiką 94.5 Skierowanie na rehabilitację psychiatryczną 94.55 Skierowanie na rehabilitację zawodową
94 Zabiegi związane z psychiką 94.5 Skierowanie na rehabilitację psychiatryczną 94.59 Skierowanie na inne rodzaje rehabilitacji
94 Zabiegi związane z psychiką 94.6 Rehabilitacja w uzależnieniu od alkoholu i innych środków uzależniających/detokstykacja 94.61 Rehabilitacja dla uzależnionych od alkoholu
94 Zabiegi związane z psychiką 94.6 Rehabilitacja w uzależnieniu od alkoholu i innych środków uzależniających/detokstykacja 94.62 Detoksykacja alkoholowa
94 Zabiegi związane z psychiką 94.6 Rehabilitacja w uzależnieniu od alkoholu i innych środków uzależniających/detokstykacja 94.63 Rehabilitacja dla uzależnionych od alkoholu/ detoksykacja
94 Zabiegi związane z psychiką 94.6 Rehabilitacja w uzależnieniu od alkoholu i innych środków uzależniających/detokstykacja 94.64 Rehabilitacja dla uzależnionych od innych środków odurzających
94 Zabiegi związane z psychiką 94.6 Rehabilitacja w uzależnieniu od alkoholu i innych środków uzależniających/detokstykacja 94.65 Detoksykacja dla uzależnionych od innych środków odurzających
94 Zabiegi związane z psychiką 94.6 Rehabilitacja w uzależnieniu od alkoholu i innych środków uzależniających/detokstykacja 94.66 Rehabilitacja dla uzależnionych od innych środków odurzających/detoksykacja
94 Zabiegi związane z psychiką 94.6 Rehabilitacja w uzależnieniu od alkoholu i innych środków uzależniających/detokstykacja 94.67 Łączona rehabilitacja dla uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających
94 Zabiegi związane z psychiką 94.6 Rehabilitacja w uzależnieniu od alkoholu i innych środków uzależniających/detokstykacja 94.68 Łączona detoksykacja dla uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających
94 Zabiegi związane z psychiką 94.6 Rehabilitacja w uzależnieniu od alkoholu i innych środków uzależniających/detokstykacja 94.69 Łączona detoksykacja/rehabilitacja dla uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891