ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.1 Usunięcie rurki tympanostomijnej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.0 Nacięcie błony bębenkowej 20.01 Nacięcie błony bębenkowej z założeniem drenika wentylacyjnego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.0 Nacięcie błony bębenkowej 20.09 Inne nacięcie błony bębenkowej 20.09100 Aspiracja ucha środkowego – nieokreślona inaczej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.0 Nacięcie błony bębenkowej 20.09 Inne nacięcie błony bębenkowej 20.09900 Nacięcie błony bębenkowej – inne
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.2 Otwarcie wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.21 Otwarcie wyrostka sutkowatego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.2 Otwarcie wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.22 Otwarcie komory powietrznej piramidy kości skalistej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.2 Otwarcie wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.23 Otwarcie ucha środkowego 20.23100 Attykotomia
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.2 Otwarcie wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.23 Otwarcie ucha środkowego 20.23200 Otwarcie jamy bębenkowej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.2 Otwarcie wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.23 Otwarcie ucha środkowego 20.23300 Usunięcie zrostów w zakresie jamy bębenkowej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.3 Zabiegi diagnostyczne na uchu wewnętrznym i środkowym 20.31 Elektrokochleografia
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.3 Zabiegi diagnostyczne na uchu wewnętrznym i środkowym 20.32 Biopsja ucha środkowego i wewnętrznego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.3 Zabiegi diagnostyczne na uchu wewnętrznym i środkowym 20.39 Inne zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego 20.39100 Posturografia
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.3 Zabiegi diagnostyczne na uchu wewnętrznym i środkowym 20.39 Inne zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego 20.39900 Zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego – inne
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.4 Operacja wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.41 Antromastoidektomia
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.4 Operacja wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.42 Mastoidektomia radykalna
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.4 Operacja wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.49 Inne operacje ucha środkowego 20.49100 Attykoantrostomia
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.4 Operacja wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.49 Inne operacje ucha środkowego 20.49200 Mastoidektomia – nie określona inaczej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.4 Operacja wyrostka sutkowatego i ucha środkowego 20.49 Inne operacje ucha środkowego 20.49300 Radykalna zmodyfikowana mastoidektomia
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.5 Inne wycięcie w zakresie ucha środkowego 20.51 Wycięcie zmiany ucha środkowego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.5 Inne wycięcie w zakresie ucha środkowego 20.59 Wycięcia – inne 20.59100 Usunięcie szczytu piramidy kości skalistej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.5 Inne wycięcie w zakresie ucha środkowego 20.59 Wycięcia – inne 20.59200 Wycięcie jamy bębenkowej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.5 Inne wycięcie w zakresie ucha środkowego 20.59 Wycięcia – inne 20.59900 Wycięcie w zakresie ucha środkowego – inne
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.6 Fenestracja ucha wewnętrznego 20.61 Fenestracja ucha wewnętrznego 20.61100 Fenestracja błędnika z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.6 Fenestracja ucha wewnętrznego 20.61 Fenestracja ucha wewnętrznego 20.61200 Fenestracja kanałów półkolistych z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.6 Fenestracja ucha wewnętrznego 20.61 Fenestracja ucha wewnętrznego 20.61300 Fenestracja przedsionka z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.6 Fenestracja ucha wewnętrznego 20.62 Rewizja po fenestracji ucha wewnętrznego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.71 Wytworzenie przetoki endolimfatycznej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.72 Wstrzyknięcie do ucha wewnętrznego 20.72100 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do ucha wewnętrznego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.72 Wstrzyknięcie do ucha wewnętrznego 20.72200 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do kanałów półkolistych
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.72 Wstrzyknięcie do ucha wewnętrznego 20.72300 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do przedsionka
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79 Inne nacięcie/ wycięcie/ zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79100 Odbarczenie błędnika
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79 Inne nacięcie/ wycięcie/ zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79200 Drenaż ucha wewnętrznego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79 Inne nacięcie/ wycięcie/ zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79300 Wytworzenie przetoki śródchłonki z woreczka przedsionka
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79 Inne nacięcie/ wycięcie/ zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79400 Wytworzenie przetoki błędnika
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79 Inne nacięcie/ wycięcie/ zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79500 Nacięcie woreczka przedsionka
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79 Inne nacięcie/ wycięcie/ zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79600 Wycięcie błędnika przezbębenkowo
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79 Inne nacięcie/ wycięcie/ zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79700 Otwarcie błędnika kostnego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.7 Nacięcie, wycięcie i zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79 Inne nacięcie/ wycięcie/ zniszczenie ucha wewnętrznego 20.79800 Drenaż perylimfatyczny
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.8 Operacje trąbki Eustachiusza 20.81 Kateteryzacja trąbki Eustachiusza
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.8 Operacje trąbki Eustachiusza 20.82 Przedmuchanie trąbki Eustachiusza
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.8 Operacje trąbki Eustachiusza 20.83 Wstrzyknięcie pasty teflonowej do trąbki Eustachiusza
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.8 Operacje trąbki Eustachiusza 20.84 Wdmuchnięcie kwasu bornego/ salicylowego do trąbki Eustachiusza
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.8 Operacje trąbki Eustachiusza 20.85 Przedmuchiwanie trąbki Estachiusza metodą Politzera
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.91 Tympanosympatektomia
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.92 Rewizja po operacji wyrostka sutkowatego i ucha środkowego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.93 Naprawa okienka owalnego/ okrągłego 20.93100 Zamknięcie przetoki okienka owalnego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.93 Naprawa okienka owalnego/ okrągłego 20.93200 Zamknięcie przetoki perylimfatycznej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.93 Naprawa okienka owalnego/ okrągłego 20.93300 Zamknięcie przetoki okienka okrągłego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.94 Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.95 Wszczepienie elektromagnetycznego przyrządu słuchowego (protezy słuchowej) 20.95100 Wszczepienie przyrządu słuchowego (protezy słuchowej) opartego o przewodnictwo kostne
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.96 Wszczepienie/ wymiana protezy ślimaka – nie określone inaczej
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.97 Wszczepienie/ wymiana jednokanałowej protezy ślimaka
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.98 Wszczepienie/ wymiana wielokanałowej protezy ślimaka
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.99 Operacje ucha środkowego/ wewnętrznego – inne 20.99100 Wszczepienie/ wymiana implantu ucha środkowego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.99 Operacje ucha środkowego/ wewnętrznego – inne 20.99200 Wszczepienie/ wymiana implantu pniowego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.99 Operacje ucha środkowego/ wewnętrznego – inne 20.99300 Wszczepienie/ wymiana innego implantu słuchowego
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.99 Operacje ucha środkowego/ wewnętrznego – inne 20.99400 Wymiana elektronicznych protez słuchu – procesora mowy
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.99 Operacje ucha środkowego/ wewnętrznego – inne 20.99500 Naprawa elektronicznych protez słuchu – procesora mowy (odbiornika, elektrod)
20 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.9 Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego 20.99 Operacje ucha środkowego/ wewnętrznego – inne 20.99900 Operacje ucha środkowego/ wewnętrznego – inne

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891