ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.8 Autopsja
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie 89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta 89.00100 Konsultacja ginekologiczna
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie 89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta 89.00200 Konsultacja kardiologiczna
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie 89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta 89.00300 Konsultacja kardiochirurgiczna
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie 89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta 89.00400 Konsultacja laryngologiczna
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie 89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta 89.00500 Konsultacja neurologiczna
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie 89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta 89.00600 Konsultacja neurochirurgiczna
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie 89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta 89.00700 Konsultacja ortopedyczna
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie 89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta 89.00800 Konsultacja chirurgiczna
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie 89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta 89.00900 Konsultacja urologiczna
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie 89.00 Porada lekarska, konsultacja, asysta 89.00100 Konsultacja dermatologiczna
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie 89.01 Profilaktyka i promocja zdrowia
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie 89.02 Porada lekarska, inne
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie 89.03 Porada, personel pomocniczy
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie 89.04 Opieka pielęgniarki lub położnej
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie 89.05 Opieka pielęgniarki lub położnej – wizyta domowa
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.0 Wywiad, ocena, konsultacja i badanie 89.06 Opieka paliatywna
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.10 Podanie Amobarbitalu do t.szyjnej
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.11 Tonometria
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.12 Badanie funkcji nosa 89.12100 Rhinomanometria
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.12 Badanie funkcji nosa 89.12900 Badanie funkcji nosa – inne
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.13 Badanie neurologiczne
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.14 Elektroencefalografia 89.14100 Elektroencefalografia (EEG)
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.14 Elektroencefalografia 89.14200 Holter EEG
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.15 Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne 89.15100 Ruchowe potencjały po stymulacji magnetycznej (MEP)
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.15 Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne 89.15200 Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP)
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.15 Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne 89.15300 Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu (BAEP)
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.15 Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne 89.15400 Badanie neurotensjometryczne
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.15 Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne 89.15800 Zmiana nastawień – programowanie stymulatora nerwu błędnego
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.15 Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne 89.15900 Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne – inne
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.16 Diafanoskopia czaszki noworodka
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.17 Polisomnografia
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.18 Testy zaburzeń czynności snu
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.19 Video/radio telemetryczne monitorowanie EEG 89.19100 Radiograficzne EEG
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.1 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne układu nerwowego i narządów zmysłów 89.19 Video/radio telemetryczne monitorowanie EEG 89.19200 Video EEG
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.2 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowego 89.20 Kompleksowe badanie urodynamiczne 89.20100 Pomiar szybkości przepływu cewkowego (uroflowmetria)
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.2 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowego 89.20 Kompleksowe badanie urodynamiczne 89.20200 Uroflowmetria z oceną ultrasonograficzną objętości moczu zalegającego w pęcherzu po mikcji
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.2 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowego 89.20 Kompleksowe badanie urodynamiczne 89.20300 Badanie urodynamiczne bez profilometrii cewkowej i elektromiografii (EMG)
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.2 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowego 89.20 Kompleksowe badanie urodynamiczne 89.20400 Badanie urodynamiczne z elektromiografią bez profilometrii cewkowej
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.2 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowego 89.20 Kompleksowe badanie urodynamiczne 89.20500 Badanie urodynamiczne z profilometrią cewkową i elektromiografią
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.2 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowego 89.20 Kompleksowe badanie urodynamiczne 89.20600 Badanie urodynamiczne z testem ciśnieniowo-przepływowym
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.2 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowego 89.21 Pomiary manometryczne układu moczowego
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.2 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowego 89.22 Cystometrogram
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.2 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowego 89.23 EMG zwieracza cewki moczowej
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.2 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowego 89.24 Pomiar szybkości odpływu moczu
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.2 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowego 89.25 Profil ciśnienia wewnętrznego cewki moczowej
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.2 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowego 89.26 Badanie ginekologiczne
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.2 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowego 89.29 Inne nieoperacyjne badania układu moczowo-płciowego 89.29100 Test biologiczny moczu
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.2 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowego 89.29 Inne nieoperacyjne badania układu moczowo-płciowego 89.29200 Klirens nerek
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.2 Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie układu moczowo-płciowego 89.29 Inne nieoperacyjne badania układu moczowo-płciowego 89.29300 Badanie chemiczne moczu
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.31 Badanie dentystyczne 89.31100 Badanie śluzówki jamy ustnej
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.31 Badanie dentystyczne 89.31200 Badanie ozębnej
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.32 Manometria przełyku
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.33 Badanie palcem przetoki jelitowej
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.34 Badanie palcem odbytu
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.35 Diafanoskopia zatok przynosowych
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.36 Ręczne badanie piersi
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.37 Oznaczenie pojemności życiowej
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.38 Inne nieoperacyjne pomiary układu oddechowego 89.38100 Badanie objętości płuc metodą pletyzmograficzną
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.38 Inne nieoperacyjne pomiary układu oddechowego 89.38200 Pletyzmografia impendancji klatki piersiowej
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.38 Inne nieoperacyjne pomiary układu oddechowego 89.38300 Badanie spirometryczne
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.38 Inne nieoperacyjne pomiary układu oddechowego 89.38400 Badanie zdolności dyfuzyjnej płuc
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.38 Inne nieoperacyjne pomiary układu oddechowego 89.38500 Ergospirometria
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.38 Inne nieoperacyjne pomiary układu oddechowego 89.38600 Badanie spirometryczne z próbą rozkurczową
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.38 Inne nieoperacyjne pomiary układu oddechowego 89.38700 Badanie spirometryczne z 6-minutowym testem chodu
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.38 Inne nieoperacyjne pomiary układu oddechowego 89.38900 Inne badania czynnościowe płuc
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.39 Inne nieoperacyjne badania i pomiary 89.39000 pH-metria przełyku
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.39 Inne nieoperacyjne badania i pomiary 89.39100 Podstawowa przemiana materii żołądka – czynnościowe badania żołądka
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.39 Inne nieoperacyjne badania i pomiary 89.39200 Podstawowa przemiana materii żołądka – analizy chemiczne treści
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.39 Inne nieoperacyjne badania i pomiary 89.39300 Kardiotokografia
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.39 Inne nieoperacyjne badania i pomiary 89.39400 Elektromiografia
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.39 Inne nieoperacyjne badania i pomiary 89.39500 Elektromiografia funkcjonalna
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.3 Inne anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badanie manualne 89.39 Inne nieoperacyjne badania i pomiary 89.39600 Badanie przewodnictwa nerwowego
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.40 Kontrola urządzeń wszczepialnych serca 89.40100 Kontrola kieszonki: rozrusznika serca lub kardiowertera-defibrylatora serca lub wszczepialnego rejestratora zdarzeń
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.40 Kontrola urządzeń wszczepialnych serca 89.40200 Kontrola stymulatora serca jedno- lub dwujamowego
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.40 Kontrola urządzeń wszczepialnych serca 89.40300 Kontrola automatycznego kardiowertera-defibrylatora jedno- lub dwujamowego
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.40 Kontrola urządzeń wszczepialnych serca 89.40400 Kontrola stymulatora resynchronizującego serca [CRT-P]
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.40 Kontrola urządzeń wszczepialnych serca 89.40500 Kontrola automatycznego kardiowertera-defibrylatora jedno- lub dwujamowego z oceną zdarzeń arytmicznych
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.40 Kontrola urządzeń wszczepialnych serca 89.40600 Kontrola automatycznego kardiowertera-defibrylatora z funkcją stymulacji resynchronizującej komory [CRT-D]
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.40 Kontrola urządzeń wszczepialnych serca 89.40700 Kontrola automatycznego kardiowertera-defibrylatora z funkcją stymulacji resynchronizującej z oceną zdarzeń arytmicznych komory [CRT-D]
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.42 Dwustopniowy test wysiłkowy Mastersa
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.43 Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.44 Inne testy wysiłkowe 89.44100 Badanie wysiłkowe izotopowe z talem – z lub bez stymulacji przezprzełykowej
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.44 Inne testy wysiłkowe 89.44200 Sześciominutowy test marszu
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.44 Inne testy wysiłkowe 89.44900 Testy wysiłkowe – inne
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.45 Kontrola częstości rytmu rozrusznika serca 89.45100 Kontrola funkcji stymulatora serca, – inne
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.45 Kontrola częstości rytmu rozrusznika serca 89.45200 Przyłóżkowe sprawdzenie funkcji rozrusznika lub systemu umiarawiania pracy serca [CRT-P]
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.45 Kontrola częstości rytmu rozrusznika serca 89.45300 Przyłóżkowe sprawdzenie funkcji rozrusznika lub systemu umiarawiania pracy serca [CRT-P] – bez wywoływania arytmii
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.46 Sprawdzenie kształtu impulsu rozrusznika
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.47 Sprawdzenie oporności elektrody rozrusznika
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.48 Sprawdzenie napięcia i natężenia prądu progowego rozrusznika
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.49 Kontrola wszczepialnego automatycznego kardiowertera/ defibrylatora (AICD) 89.49100 Kontrola progu stymulacji
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.49 Kontrola wszczepialnego automatycznego kardiowertera/ defibrylatora (AICD) 89.49200 Przyłóżkowe sprawdzenie funkcji AICD lub urządzenia z funkcją defibrylacji resynchronizującej [CRT-D]
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.4 Badanie wysiłkowe serca i sprawdzanie rozrusznika 89.49 Kontrola wszczepialnego automatycznego kardiowertera/ defibrylatora (AICD) 89.49300 Przyłóżkowe sprawdzenie funkcji AICD lub urządzenia z funkcją defibrylacji resynchronizującej [CRT-D] – bez wywoływania arytmii
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.50 Ambulatoryjne monitorowanie czynności serca 89.50100 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter RR
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.50 Ambulatoryjne monitorowanie czynności serca 89.50200 Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) – Holter EKG
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.51 Elektrokardiogram (ocena rytmu serca) 89.51100 Elektrokardiografia z 1– 3 odprowadzeniami
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.52 Elektrokardiogram 89.52100 Elektrokardiografia nieokreślona
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.52 Elektrokardiogram 89.52200 Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.52 Elektrokardiogram 89.52300 Teletransmisja 12-odprowadzeniowego zapisu EKG
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.53 Wektokardiogram (z ekg)
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.54 Monitorowanie elektrokardiograficzne 89.54000 Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.54 Monitorowanie elektrokardiograficzne 89.54100 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.54 Monitorowanie elektrokardiograficzne 89.54200 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.54 Monitorowanie elektrokardiograficzne 89.54300 Telemetria
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.54 Monitorowanie elektrokardiograficzne 89.54900 Monitorowanie elektrokardiograficzne – inne
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.55 Fonokardiogram z ekg
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.56 Zapis tętna tętnicy szyjnej (z ekg) – sfigmokardiogram
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.57 Apeksokardiogram (z ekg)
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.58 Pletyzmogram
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.5 Inne nieoperacyjne badania diagnostyczne serca i układu naczyniowego 89.59 Inne nieinwazyjne badania serca i układu naczyniowego
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.6 Monitorowanie układu krążenia 89.60 Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej 89.60100 Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.6 Monitorowanie układu krążenia 89.60 Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej 89.60200 Pulsoksymetria
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.6 Monitorowanie układu krążenia 89.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.6 Monitorowanie układu krążenia 89.62 Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.6 Monitorowanie układu krążenia 89.63 Monitorowanie ciśnienia w tętnicy płucnej
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.6 Monitorowanie układu krążenia 89.64 Monitorowanie ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej 89.64100 Monitorowanie ciśnienia zaklinowania w kapilarach płucnych
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.6 Monitorowanie układu krążenia 89.64 Monitorowanie ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej 89.64200 Monitorowanie ciśnienia zaklinowania w kapilarach płucnych przy pomocy cewnika Swana Ganza
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.6 Monitorowanie układu krążenia 89.65 Gazometria krwi tętniczej
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.6 Monitorowanie układu krążenia 89.66 Gazometria mieszanej krwi żylnej 89.66100 Gazometria mieszanej krwi żylnej
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.6 Monitorowanie układu krążenia 89.66 Gazometria mieszanej krwi żylnej 89.66200 pH-metria krwi płodu z owłosionej skóry głowy
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.6 Monitorowanie układu krążenia 89.67 Monitorowanie rzutu serca metodą zużycia tlenu
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.6 Monitorowanie układu krążenia 89.68 Monitorowanie rzutu serca inną techniką
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.6 Monitorowanie układu krążenia 89.69 Monitorowanie przepływu wieńcowego 89.69100 Monitorowanie przepływu wieńcowego metodą obliczania koincydencyjnego
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.6 Monitorowanie układu krążenia 89.69 Monitorowanie przepływu wieńcowego 89.69200 Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR)
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.7 Badanie fizykalne 89.71 Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.7 Badanie fizykalne 89.72 Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu mnogim i masowym
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.7 Badanie fizykalne 89.79 Badanie fizykalne – inne
89 Wywiad, ocena, konsultacja, pielęgniarstwo i badanie 89.9 Czynności związane z nadzorowaniem postępowania 89.91 Konsultacja toksykologiczna

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891
Zobacz podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *