ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.0 Usunięcie magnesem ciała obcego z rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.1 Nacięcie rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie rogówki 11.21 Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie rogówki 11.22 Biopsja rogówkowa
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie rogówki 11.29 Inne zabiegi diagnostyczne rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.3 Usunięcie skrzydlika 11.31 Przeniesienie skrzydlika
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.3 Usunięcie skrzydlika 11.32 Wycięcie skrzydlika z przeszczepem rogówkowym
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.3 Usunięcie skrzydlika 11.39 Inne wycięcia skrzydlika
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.4 Wycięcie zmiany lub tkanki rogówki 11.41 Mechaniczne usunięcie nabłonka rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.4 Wycięcie zmiany lub tkanki rogówki 11.42 Przyżeganie uszkodzenia rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.4 Wycięcie zmiany lub tkanki rogówki 11.43 Krioterapia uszkodzeń rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.4 Wycięcie zmiany lub tkanki rogówki 11.49 Usunięcie lub zniszczenie uszkodzeń rogówki – inne
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.5 Zabiegi naprawcze w zakresie rogówki 11.51 Szycie skaleczenia rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.5 Zabiegi naprawcze w zakresie rogówki 11.52 Naprawa pooperacyjnego rozejścia się rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.5 Zabiegi naprawcze w zakresie rogówki 11.53 Naprawa uszkodzenia rogówki płatem spojówkowym
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.5 Zabiegi naprawcze w zakresie rogówki 11.59 Naprawy rogówki – inne
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.6 Przeszczep rogówki 11.60 Przeszczep rogówki nieokreślony inaczej
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.6 Przeszczep rogówki 11.61 Przeszczep warstwowy rogówki z autoprzeszczepem
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.6 Przeszczep rogówki 11.62 Inny warstwowy przeszczep rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.6 Przeszczep rogówki 11.63 Przeszczep drążący rogówki z autoprzeszczepem
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.6 Przeszczep rogówki 11.64 Inny przeszczep drążący rogówki 11.64100 Przeszczep drążący rogówki z alloprzeszczepem
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.6 Przeszczep rogówki 11.65 Przeszczep rąbka rogówki 11.65100 Przeszczep rąbka rogówki z autoprzeszczepem
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.6 Przeszczep rogówki 11.65 Przeszczep rąbka rogówki 11.65200 Przeszczep rąbka rogówki z alloprzeszczepem
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.6 Przeszczep rogówki 11.69 Inny przeszczep rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.7 Inne rekonstrukcyjne i refrakcyjne zabiegi w zakresie rogówki 11.71 Abrazja rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.7 Inne rekonstrukcyjne i refrakcyjne zabiegi w zakresie rogówki 11.72 Soczewka rogówkowa
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.7 Inne rekonstrukcyjne i refrakcyjne zabiegi w zakresie rogówki 11.73 Protezowanie rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.7 Inne rekonstrukcyjne i refrakcyjne zabiegi w zakresie rogówki 11.74 Termokeratoplastyka
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.7 Inne rekonstrukcyjne i refrakcyjne zabiegi w zakresie rogówki 11.75 Promieniowe nacięcie rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.7 Inne rekonstrukcyjne i refrakcyjne zabiegi w zakresie rogówki 11.76 Zewnętrzna soczewka rogówkowa
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.7 Inne rekonstrukcyjne i refrakcyjne zabiegi w zakresie rogówki 11.79 Chirurgia rekonstrukcyjna rogówki – inna
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.9 Inne zabiegi w zakresie rogówki 11.91 Tatuaż rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.9 Inne zabiegi w zakresie rogówki 11.92 Usunięcie wszczepu rogówki
11 Zabiegi w zakresie rogówki 11.9 Inne zabiegi w zakresie rogówki 11.99 Operacje rogówki – inne

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891