ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

25 Operacje w zakresie języka 25.1 Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka
25 Operacje w zakresie języka 25.2 Częściowe wycięcie języka
25 Operacje w zakresie języka 25.3 Całkowite usunięcie języka
25 Operacje w zakresie języka 25.4 Radykalne usunięcie języka
25 Operacje w zakresie języka 25.0 Zabiegi diagnostyczne w zakresie języka 25.01 Zamknięta (igłowa) biopsja języka
25 Operacje w zakresie języka 25.0 Zabiegi diagnostyczne w zakresie języka 25.02 Otwarta biopsja języka
25 Operacje w zakresie języka 25.0 Zabiegi diagnostyczne w zakresie języka 25.09 Zabiegi diagnostyczne języka – inne
25 Operacje w zakresie języka 25.5 Zabiegi naprawcze języka i plastyka języka 25.51 Szycie rany języka
25 Operacje w zakresie języka 25.5 Zabiegi naprawcze języka i plastyka języka 25.59 Zabiegi naprawcze i plastyczne języka – inne 25.59100 Podwieszenie języka na powięzi
25 Operacje w zakresie języka 25.5 Zabiegi naprawcze języka i plastyka języka 25.59 Zabiegi naprawcze i plastyczne języka – inne 25.59200 Przyszycie języka do wargi
25 Operacje w zakresie języka 25.5 Zabiegi naprawcze języka i plastyka języka 25.59 Zabiegi naprawcze i plastyczne języka – inne 25.59300 Przeszczep śluzówki lub skóry na język
25 Operacje w zakresie języka 25.9 Inne zabiegi w zakresie języka 25.91 Podcięcie wędzidełka języka
25 Operacje w zakresie języka 25.9 Inne zabiegi w zakresie języka 25.92 Wycięcie wędzidełka języka
25 Operacje w zakresie języka 25.9 Inne zabiegi w zakresie języka 25.93 Usunięcie zrostów języka
25 Operacje w zakresie języka 25.9 Inne zabiegi w zakresie języka 25.94 Nacięcia języka – inne
25 Operacje w zakresie języka 25.9 Inne zabiegi w zakresie języka 25.99 Operacje języka – inne

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891