ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

39 Inne zabiegi na naczyniach 39.0 Tętnicze zespolenie systemowo-płucne 39.01 Zespolenie aorty zstępującej z t. płucną z graftem
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.0 Tętnicze zespolenie systemowo-płucne 39.02 Zespolenie systemowo-płucne lewo-prawe
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.0 Tętnicze zespolenie systemowo-płucne 39.03 Zespolenie t. podobojczykowej z t. płucną
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.1 Śródbrzuszne zespolenie żylne 39.11 Zespolenie żyły krezkowej z żyłą główną
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.1 Śródbrzuszne zespolenie żylne 39.12 Zespolenie żyły wrotnej z żyłą główną
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.1 Śródbrzuszne zespolenie żylne 39.13 Zespolenie żyły śledzionowej i żył nerkowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.1 Śródbrzuszne zespolenie żylne 39.14 Przetoka wrotno-systemowa (TIPS)
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.1 Śródbrzuszne zespolenie żylne 39.19 Zespolenie wrotno-systemowe – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.21 Zespolenie żyły próżnej z tętnicą płucną
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.22 Pomost aorta – t. podobojczykowa – t. szyjna wspólna 39.22100 Pomost aorta-tętnica szyjna wspólna/ tętnica ramienna
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.22 Pomost aorta – t. podobojczykowa – t. szyjna wspólna 39.22200 Pomost aorta-tętnica podobojczykowa/ tętnica szyjna wspólna
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.22 Pomost aorta – t. podobojczykowa – t. szyjna wspólna 39.22300 Pomost tętnica szyjna wspólna-tętnica podobojczykowa
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.23 Inne zespolenia naczyniowe klatki piersiowej 39.23100 Pomost podobojczykowo-szyjny
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.23 Inne zespolenia naczyniowe klatki piersiowej 39.23200 Pomost podobojczykowo-podobojczykowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.23 Inne zespolenia naczyniowe klatki piersiowej 39.23300 Pomost szyjno-szyjny
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.23 Inne zespolenia naczyniowe klatki piersiowej 39.23400 Zespolenie podobojczykowo-szyjne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.23 Inne zespolenia naczyniowe klatki piersiowej 39.23900 Zespolenia naczyniowe klatki piersiowej – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.24 Pomost aorta-tętnica nerkowa
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.25 Pomost aorta-t.biodrowa-t.udowa 39.25100 Pomost aortalno-biodrowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.25 Pomost aorta-t.biodrowa-t.udowa 39.25200 Pomost aortalno-udowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.25 Pomost aorta-t.biodrowa-t.udowa 39.25300 Pomost aortalno-biodrowy do tętnicy podkolanowej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.25 Pomost aorta-t.biodrowa-t.udowa 39.25400 Pomost aortalno-podkolanowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.25 Pomost aorta-t.biodrowa-t.udowa 39.25500 Pomost biodrowo-udowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.25 Pomost aorta-t.biodrowa-t.udowa 39.25600 Pomost aortalno-dwubiodrowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.25 Pomost aorta-t.biodrowa-t.udowa 39.25700 Pomost aortalno-dwuudowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.26 Naczyniowe zespolenia wewnątrzbrzuszne – inne 39.26100 Pomost aortalno-trzewny
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.26 Naczyniowe zespolenia wewnątrzbrzuszne – inne 39.26200 Pomost aorta-tętnica krezkowa górna
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.26 Naczyniowe zespolenia wewnątrzbrzuszne – inne 39.26300 Pomost tętnica wątrobowa-tętnica biodrowa wspólna-tętnica nerkowa
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.26 Naczyniowe zespolenia wewnątrzbrzuszne – inne 39.26400 Naczyniowe zespolenie wewnątrzbrzuszne z graftem – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.27 Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.27100 Zespolenie dla dializy nerkowej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.27 Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.27200 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na przedramieniu
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.27 Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.27300 Wytworzenie przetoki na przedramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.27 Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.27400 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na ramieniu
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.27 Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.27500 Wytworzenie przetoki na ramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.27 Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.27600 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych o innym umiejscowieniu
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.27 Wytworzenie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.27900 Wytworzenie obwodowej przetoki tętniczo żylnej dla dializy nerkowej – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.28 Zewnątrzczaszkowy-wewnątrzczaszkowy pomost naczyniowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29100 Pomost pachowo-ramienny
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29200 Pomost pachowo-udowy powierzchowny
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29300 Pomost ramienno-ramienny
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29400 Pomost udowo-udowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29500 Pomost udowo-strzałkowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29600 Pomost udowo-podkolanowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29700 Pomost udowo-piszczelowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29800 Pomost podkolanowo-podkolanowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.2 Inne zespolenie naczyniowe 39.29 Zespolenie lub pomost naczyniowy/ obwodowy – inne 39.29900 Pomost naczyniowy – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.3 Szycie naczynia krwionośnego 39.31 Szycie tętnicy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.3 Szycie naczynia krwionośnego 39.32 Szycie żyły
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.3 Szycie naczynia krwionośnego 39.39 Szycie naczynia krwionośnego – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.41 Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.42 Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.42100 Zmiana zespolenia koniec do końca na koniec do boku
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.42 Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.42200 Zmiana zespolenia koniec do boku na koniec do końca
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.42 Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.42300 Kaniula tętniczo-żylna
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.42 Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.42400 Usunięcie starego zespolenia tętniczo-żylnego i wytworzenie nowej przetoki
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.42 Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.42500 Rekonstrukcja przetoki tętniczo-żylnej z wykorzystaniem protezy naczyniowej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.42 Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.42600 Udrożnienie przetoki tętniczo-żylnej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.42 Rewizja przetoki tętniczo-żylnej dla dializy 39.42700 Endowaskularne udrożnienie przetoki dializacyjnej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.43 Usunięcie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych – inne 39.49100 Usunięcie zakrzepu z wszczepu
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych – inne 39.49200 Rewizja zespolenia naczyniowego w obrębie jam ciała
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych – inne 39.49300 Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego w obrębie jam ciała
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych – inne 39.49400 Rewizja zespolenia naczyniowego – naczyń obwodowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych – inne 39.49500 Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego – naczyń obwodowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych – inne 39.49600 Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych w obrębie jam ciała
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.4 Rewizja zabiegu naczyniowego 39.49 Rewizja po zabiegach naczyniowych – inne 39.49700 Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych naczyń obwodowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50000 Przezskórna angioplastyka (PTA) żylna
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50100 Przezskórna angioplastyka (PTA) – aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50200 Przezskórna angioplastyka (PTA) – tętnic goleni
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50300 Przezskórna angioplastyka (PTA) – tętnic trzewnych (nerkowych, krezkowych, pnia trzewnego)
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50400 Przezskórna angioplastyka (PTA) – naczynia kończyn górnych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50500 Przezskórna angioplastyka (PTA) – krioplastyka balonowa
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50600 Przezskórna angioplastyka (PTA) – plastyka balonem tnącym
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50700 Aterektomia – aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50800 Aterektomia tętnic goleni
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.50 Angioplastyka lub aterektomia naczynia innego niż wieńcowe 39.50900 Aterektomia innych tętnic
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.51 Klipsowanie tętniaka
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52100 Wykrzepienie tętniaka
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52200 Elektrokoagulacja tętniaka
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52300 Operacje tętniaków przez podwiązanie naczynia
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52400 Zamknięcie tętniaka klejem tkankowym
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52500 Zaopatrzenie tętniaka przez zeszycie
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52600 Zaopatrzenie tętniaka spiralami embolizacyjnymi
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52700 Zaopatrzenie tętniaka przez owinięcie
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52800 Zaopatrzenie tętniaka stentem krytym
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.52 Inne zabiegi naprawcze tętniaka 39.52900 Zabiegi naprawcze tętniaka – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.53 Zabiegi naprawcze przetoki tętniczo-żylnej 39.53100 Embolizacja przetoki szyjno-jamistej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.53 Zabiegi naprawcze przetoki tętniczo-żylnej 39.53200 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej przez klipsowanie
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.53 Zabiegi naprawcze przetoki tętniczo-żylnej 39.53300 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej przez koagulację
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.53 Zabiegi naprawcze przetoki tętniczo-żylnej 39.53400 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej przez podwiązanie i rozdzielenie
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.53 Zabiegi naprawcze przetoki tętniczo-żylnej 39.53500 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej stentem krytym
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.53 Zabiegi naprawcze przetoki tętniczo-żylnej 39.53600 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej spiralami embolizacyjnymi
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.53 Zabiegi naprawcze przetoki tętniczo-żylnej 39.53900 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej środkami embolizacyjnymi – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.54 Operacja tętniaka aorty (re-entry) 39.54100 Operacja tętniaka (re-entry) z wytworzeniem okienka w tętniakach rozwarstwiających aorty piersiowej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.55 Przeszczepienie nieprawidłowego naczynia nerkowego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.56 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka tkankowa
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.57 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka z tworzywa sztucznego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.58 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka – inna
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.59 Naprawa naczynia krwionośnego – inne 39.59100 Operacja okienka aortalno-płucnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.59 Naprawa naczynia krwionośnego – inne 39.59200 Plastyka tętnicy – inna
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.59 Naprawa naczynia krwionośnego – inne 39.59300 Wytworzenie zastawki żyły obwodowej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.59 Naprawa naczynia krwionośnego – inne 39.59400 Plikacja żyły obwodowej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.5 Inne zabiegi naprawcze naczyń 39.59 Naprawa naczynia krwionośnego – inne 39.59500 Reimplantacja tętnicy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.61 Krążenie pozaustrojowe w operacjach na otwartym sercu 39.61100 Sztuczne płuco-serce
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.61 Krążenie pozaustrojowe w operacjach na otwartym sercu 39.61200 Pomost sercowo-płucny
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.61 Krążenie pozaustrojowe w operacjach na otwartym sercu 39.61300 Oxygenator
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.62 Hipotermia w operacji serca
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.63 Kardioplegia 39.63100 Zatrzymanie beztlenowe
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.63 Kardioplegia 39.63200 Zatrzymanie krążenia
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.64 Rozrusznik serca śródoperacyjnie
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.65 Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO)
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.6 Krążenie pozaustrojowe i inne zabiegi pomocnicze w operacjach serca 39.66 Przezskórne krążenie pozaustrojowe
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.71 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty brzusznej 39.71100 Zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.71 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty brzusznej 39.71200 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej – wszczepienie stentu
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.71 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty brzusznej 39.71300 Zabieg naprawczy aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.71 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty brzusznej 39.71400 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy aorty brzusznej – wszczepienie stentu
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.72 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy lub zamknięcie naczyń głowy i szyi 39.72100 Embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.72 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy lub zamknięcie naczyń głowy i szyi 39.72200 Endowaskularny remodeling naczyń wewnątrzczaszkowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.72 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy lub zamknięcie naczyń głowy i szyi 39.72300 Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja lub zamknięcie malformacji naczyń mózgowych przy użyciu innego wszczepu lub substancji
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.72 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy lub zamknięcie naczyń głowy i szyi 39.72400 Endowaskularny zabieg naprawczy lub zamknięcie tętniaka, wad tętniczo-żylnych (AVM) lub przetok – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.73 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej 39.73100 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej – tętniak aorty
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.73 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej 39.73200 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej – rozwarstwienie aorty
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.73 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej 39.73300 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej – uraz aorty
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.73 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej 39.73900 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej – inna przyczyna
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.74 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczyń wewnątrzczaszkowych i przedmózgowych 39.74100 Wewnątrznaczyniowa embolektomia naczyń wewnątrzczaszkowych i przedmózgowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.74 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczyń wewnątrzczaszkowych i przedmózgowych 39.74200 Wewnątrznaczyniowa trombektomia naczyń wewnątrzczaszkowych i przedmózgowych
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.75 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe 39.75100 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe – mechaniczne systemy udrażniania naczyń
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.75 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe 39.75200 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe – laserowe udrażnianie naczyń
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.75 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe 39.75900 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.79 Inne wewnątrznaczyniowe zabiegi naprawcze (tętniaka) innych naczyń 39.79100 Wewnątrznaczyniowa embolizacja lub zamknięcie tętniaka innych naczyń z użyciem spirali
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.79 Inne wewnątrznaczyniowe zabiegi naprawcze (tętniaka) innych naczyń 39.79200 Inny wewnątrznaczyniowy wszczep
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.7 Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa 39.79 Inne wewnątrznaczyniowe zabiegi naprawcze (tętniaka) innych naczyń 39.79300 Podanie substancji w wewnątrznaczyniowym zabiegu naprawczym tętniaka innych naczyń
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.8 Operacje kłębka szyjnego i innych kłębków naczyniowych 39.81 Wycięcie przyzwojaka niechromochłonnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.8 Operacje kłębka szyjnego i innych kłębków naczyniowych 39.82 Odnerwienie kłębka aortalnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.8 Operacje kłębka szyjnego i innych kłębków naczyniowych 39.83 Odnerwienie kłębka szyjnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.8 Operacje kłębka szyjnego i innych kłębków naczyniowych 39.84 Glomektomia
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.8 Operacje kłębka szyjnego i innych kłębków naczyniowych 39.85 Wszczepienie elektronicznego stymulatora do kłębka szyjnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.8 Operacje kłębka szyjnego i innych kłębków naczyniowych 39.86 Wszczepienie rozrusznika do kłębka szyjnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.90 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej 39.90100 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej – stent niepowlekany
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.90 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej 39.90200 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej – stent powlekany
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.90 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej 39.90300 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej – stent pokrywany, np. heparyną
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.90 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej 39.90400 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej – stent wchłanialny
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.90 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej 39.90500 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej – proteza naczyniowa
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.90 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej 39.90600 Wewnątrznaczyniowe techniki rekanalizacji naczyń
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.91 Uwolnienie naczynia 39.91100 Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek tętnicy, żyła i nerw
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.91 Uwolnienie naczynia 39.91200 Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek naczyniowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.91 Uwolnienie naczynia 39.91900 Uwolnienie naczynia – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.92 Wstrzyknięcie do żyły środka sklerotyzującego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.93 Wprowadzenie kaniuli z naczynia do naczynia krwionośnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.94 Wymiana kaniuli naczynie do naczynia
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.95 Leczenie nerkozastępcze 39.95100 Hemodializa
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.95 Leczenie nerkozastępcze 39.95200 Ciągłe leczenie nerkozastępcze
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.95 Leczenie nerkozastępcze 39.95300 Hemoperfuzja
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.95 Leczenie nerkozastępcze 39.95800 Ciągła perfuzja pulsacyjna nerki w hipotermii
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.96 Perfuzja całego ciała
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.97 Inne perfuzje 39.97100 Regionalna perfuzja tętnicy szyjnej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.97 Inne perfuzje 39.97200 Miejscowa perfuzja tętnicy wieńcowej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.97 Inne perfuzje 39.97300 Miejscowa perfuzja głowy
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.97 Inne perfuzje 39.97400 Miejscowa perfuzja kończyny dolnej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.97 Inne perfuzje 39.97500 Miejscowa perfuzja szyi
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.97 Inne perfuzje 39.97600 Miejscowa perfuzja kończyny górnej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.97 Inne perfuzje 39.97900 Perfuzja nieokreślona inaczej
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.98 Opanowanie krwotoku – inne 39.98100 Zmiażdżenie naczynia
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.98 Opanowanie krwotoku – inne 39.98200 Opanowanie krwotoku pooperacyjnego – inne
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.98 Opanowanie krwotoku – inne 39.98300 Zmiażdżenie żyły
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.99 Inne zabiegi naczyniowe 39.99100 Embolizacja narządowa bez użycia leków
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.99 Inne zabiegi naczyniowe 39.99200 Chemoembolizacja narządowa
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.99 Inne zabiegi naczyniowe 39.99400 Endowaskularne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.99 Inne zabiegi naczyniowe 39.99500 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
39 Inne zabiegi na naczyniach 39.9 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych 39.99 Inne zabiegi naczyniowe 39.99900 Zabiegi naczyniowe – inne

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891