ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.0 Kleszcze wyjściowe
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.1 Kleszcze wyjściowe z nacięciem krocza
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.6 Nałożenie kleszczy na następującą główkę
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.8 Poród instrumentalny drogami natury innego określonego rodzaju
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.9 Poród instrumentalny drogami natury nieokreślony
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.2 Kleszcze próżniowe 72.21 Kleszcze próżniowe z nacięciem krocza
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.2 Kleszcze próżniowe 72.29 Kleszcze próżniowe – inne
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.3 Kleszcze wysokie 72.31 Kleszcze wysokie z nacięciem krocza
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.3 Kleszcze wysokie 72.39 Kleszcze wysokie – inne
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.4 Kleszcze z rotacją główki 72.41 Manewr DeLee
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.4 Kleszcze z rotacją główki 72.42 Osiowy obrót płodu
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.4 Kleszcze z rotacją główki 72.43 Rotacja kleszczami Kiellanda
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.4 Kleszcze z rotacją główki 72.44 Manewr Scanzoni’ego
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.5 Operacje położnicze przy położeniu miednicowym płodu 72.51 Pomoc ręczna z nałożeniem kleszczy na następującą główkę
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.5 Operacje położnicze przy położeniu miednicowym płodu 72.52 Pomoc ręczna – inne
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.5 Operacje położnicze przy położeniu miednicowym płodu 72.53 Ręczne wydobycie płodu z nałożeniem kleszczy na następującą główkę
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.5 Operacje położnicze przy położeniu miednicowym płodu 72.54 Ręczne wydobycie płodu – inne
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.7 Próżniociąg położniczy 72.71 Próżniociąg położniczy z nacięciem krocza
72 Kleszcze, próżniociąg lub poród przy położeniu miednicowym płodu 72.7 Próżniociąg położniczy 72.79 Próżniociąg położniczy – inny

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891