ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.0 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.00 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – miejsce nieokreślone
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.0 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość ramienna
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.0 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość promieniowa/ łokciowa (ramię – inne)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.0 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.0 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.04 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki ręki
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.0 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.05 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość udowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.0 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.0 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.0 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.08 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki stopy
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.0 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.09 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości 79.09100 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.0 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.09 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości 79.09200 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (żebra)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.0 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.09 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości 79.09300 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (miednica)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.0 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.09 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości 79.09400 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (rzepka)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną 79.10 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – miejsce nieokreślone
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną 79.11 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – kość ramienna
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną 79.12 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – kość promieniowa/ łokciowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną 79.13 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – kości nadgarstka/ kości śródręcza
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną 79.14 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – paliczki ręki
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną 79.15 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – kość udowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną 79.16 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – kość piszczelowa/kość strzałkowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną 79.17 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną 79.18 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – paliczki (stopy)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną 79.19 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – inne wyszczególnione kości 79.19100 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną 79.19 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – inne wyszczególnione kości 79.19200 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – inne wyszczególnione kości (żebra)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną 79.19 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – inne wyszczególnione kości 79.19300 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – inne wyszczególnione kości (miednica)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.1 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną 79.19 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – inne wyszczególnione kości 79.19400 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną – inne wyszczególnione kości (rzepka)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.2 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.20 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – miejsce nieokreślone
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.2 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.21 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość ramienna
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.2 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.22 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość promieniowa/ łokciowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.2 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.23 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kości nadgarstka/ śródręcza
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.2 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.24 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki ręki
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.2 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.25 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość udowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.2 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.26 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – rzepka
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.2 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.27 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.2 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.28 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – paliczki stopy
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.2 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.29 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości 79.29100 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.2 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.29 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości 79.29200 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (żebra)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.2 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.29 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości 79.29300 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (miednica)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.2 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji 79.29 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości 79.29400 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji – inne wyszczególnione kości (rzepka)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.3 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją 79.30 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – miejsce nieokreślone
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.3 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją 79.31 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – kość ramienna
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.3 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją 79.32 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – kość promieniowa/ łokciowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.3 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją 79.33 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – kości nadgarstka/ kości śródręcza
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.3 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją 79.34 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – paliczki ręki
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.3 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją 79.35 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – kość udowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.3 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją 79.36 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.3 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją 79.37 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.3 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją 79.38 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – paliczki stopy
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.3 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją 79.39 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – inne wyszczególnione kości 79.39100 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.3 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją 79.39 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – inne wyszczególnione kości 79.39200 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – inne wyszczególnione kości (żebra)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.3 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją 79.39 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – inne wyszczególnione kości 79.39300 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – inne wyszczególnione kości (miednica)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.3 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją 79.39 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – inne wyszczególnione kości 79.39400 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – inne wyszczególnione kości (rzepka)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.3 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją 79.39 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją – inne wyszczególnione kości 79.39500 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją z użyciem płyty blokowej – inne wyszczególnione kości (miednica)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.40 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości – miejsce nieokreślone 79.40100 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej – miejsce nieokreślone
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.40 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości – miejsce nieokreślone 79.40200 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją – miejsce nieokreślone
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.41 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości – kość ramienna 79.41100 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej – kość ramienna
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.41 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości – kość ramienna 79.41200 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją – kość ramienna
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.42 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości – kość promieniowa/ łokciowa (ramię) 79.42100 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej – kość promieniowa/ łokciowa (ramię)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.42 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości – kość promieniowa/ łokciowa (ramię) 79.42200 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją – kość promieniowa/ łokciowa (ramię)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.45 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości – kość udowa 79.45100 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej – kość udowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.45 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości – kość udowa 79.45200 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją – kość udowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.46 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości – kość piszczelowa/ kość strzałkowa 79.46100 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej – kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.46 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości – kość piszczelowa/ kość strzałkowa 79.46200 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją – kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.49 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości – inne wyszczególnione kości 79.49100 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej – inne wyszczególnione kości – kręgosłup
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.49 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości – inne wyszczególnione kości 79.49200 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją – inne wyszczególnione kości – kręgosłup
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.49 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości – inne wyszczególnione kości 79.49300 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej – inne wyszczególnione kości – obojczyk
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.49 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości – inne wyszczególnione kości 79.49400 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją – inne wyszczególnione kości – obojczyk
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.49 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości – inne wyszczególnione kości 79.49500 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej – inne wyszczególnione kości – żebra
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.4 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.49 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości – inne wyszczególnione kości 79.49600 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją – inne wyszczególnione kości – żebra
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.50 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – miejsca nieokreślone 79.50100 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – miejsca nieokreślone – bez stabilizacji wewnętrznej
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.50 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – miejsca nieokreślone 79.50200 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – miejsca nieokreślone z wewnętrzną stabilizacją
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.51 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – kość ramienna 79.51100 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej – kość ramienna
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.51 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – kość ramienna 79.51200 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją – kość ramienna
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.52 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – kość promieniowa/ łokciowa (ramię – inne) 79.52100 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej – kość promieniowa/ łokciowa (ramię – inne)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.52 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – kość promieniowa/ łokciowa (ramię – inne) 79.52200 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją – kość promieniowa/ łokciowa (ramię – inne)
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.55 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – kość udowa 79.55100 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej – kość udowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.55 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – kość udowa 79.55200 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją – kość udowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.56 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – kośc piszczelowa/ kość strzałkowa 79.56100 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej – kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.56 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – kośc piszczelowa/ kość strzałkowa 79.56200 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją – kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.59 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – inne wyszczególnione kości 79.59100 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej – inne wyszczególnione kości – kręgosłup
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.59 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – inne wyszczególnione kości 79.59200 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją – inne wyszczególnione kości – kręgosłup
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.59 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – inne wyszczególnione kości 79.59300 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej – inne wyszczególnione kości – obojczyk
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.59 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – inne wyszczególnione kości 79.59400 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją – inne wyszczególnione kości – obojczyk
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.59 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – inne wyszczególnione kości 79.59500 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej – inne wyszczególnione kości – żebra
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.5 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości 79.59 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości – inne wyszczególnione kości 79.59600 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją – żebra
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.6 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania 79.60 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – miejsce nieokreślone
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.6 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania 79.61 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – kość ramienna
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.6 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania 79.62 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – kość promieniowa/ łokciowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.6 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania 79.63 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – kości nadgarstka/ kości śródręcza
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.6 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania 79.64 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – paliczki ręki
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.6 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania 79.65 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – kość udowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.6 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania 79.66 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – kość piszczelowa/kość strzałkowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.6 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania 79.67 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – kości stępu/kości śródstopia
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.6 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania 79.68 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – paliczki stopy
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.6 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania 79.69 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – inne wyszczególnione kości 79.69100 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – inne wyszczególnione kości – miednica
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.6 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania 79.69 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – inne wyszczególnione kości 79.69200 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – inne wyszczególnione kości – kręgosłup
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.6 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania 79.69 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – inne wyszczególnione kości 79.69300 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – inne wyszczególnione kości – obojczyk
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.6 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania 79.69 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – inne wyszczególnione kości 79.69400 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – inne wyszczególnione kości – żebra
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.6 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania 79.69 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – inne wyszczególnione kości 79.69500 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania – inne wyszczególnione kości – rzepka
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.7 Zamknięte nastawienie zwichnięcia 79.70 Zamknięte nastawienie zwichnięcia – inne
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.7 Zamknięte nastawienie zwichnięcia 79.71 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.7 Zamknięte nastawienie zwichnięcia 79.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.7 Zamknięte nastawienie zwichnięcia 79.73 Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.7 Zamknięte nastawienie zwichnięcia 79.74 Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.7 Zamknięte nastawienie zwichnięcia 79.75 Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.7 Zamknięte nastawienie zwichnięcia 79.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.7 Zamknięte nastawienie zwichnięcia 79.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.7 Zamknięte nastawienie zwichnięcia 79.78 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.7 Zamknięte nastawienie zwichnięcia 79.79 Zamknięte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.8 Otwarte nastawienie zwichnięcia 79.80 Otwarte nastawienie zwichnięcia – inne
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.8 Otwarte nastawienie zwichnięcia 79.81 Otwarte nastawienie zwichnięcia barku
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.8 Otwarte nastawienie zwichnięcia 79.82 Otwarte nastawienie zwichnięcia łokcia
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.8 Otwarte nastawienie zwichnięcia 79.83 Otwarte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.8 Otwarte nastawienie zwichnięcia 79.84 Otwarte nastawienie zwichnięcia ręki/ palca
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.8 Otwarte nastawienie zwichnięcia 79.85 Otwarte nastawienie zwichnięcia biodra
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.8 Otwarte nastawienie zwichnięcia 79.86 Otwarte nastawienie zwichnięcia kolana
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.8 Otwarte nastawienie zwichnięcia 79.87 Otwarte nastawienie zwichnięcia kostki
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.8 Otwarte nastawienie zwichnięcia 79.88 Otwarte nastawienie zwichnięcia stopy/ palca
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.8 Otwarte nastawienie zwichnięcia 79.89 Otwarte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.9 Inne operacje urazu kości 79.90 Inne operacje urazu kości – miejsce nieokreślone
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.9 Inne operacje urazu kości 79.91 Inne operacje urazu kości – kość ramienna
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.9 Inne operacje urazu kości 79.92 Inne operacje urazu kości – kość promieniowa/ łokciowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.9 Inne operacje urazu kości 79.93 Inne operacje urazu kości – kości nadgarstka/ śródręcza
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.9 Inne operacje urazu kości 79.94 Inne operacje urazu kości – paliczki ręki
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.9 Inne operacje urazu kości 79.95 Inne operacje urazu kości – kość udowa, miednica
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.9 Inne operacje urazu kości 79.96 Inne operacje urazu kości – kość piszczelowa/kość strzałkowa
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.9 Inne operacje urazu kości 79.97 Inne operacje urazu kości – kości stępu/kości śródstopia
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.9 Inne operacje urazu kości 79.98 Inne operacje urazu kości – paliczki stopy
79 Nastawienie złamania i zwichnięcia 79.9 Inne operacje urazu kości 79.99 Inne operacje urazu kości – inne wyszczególnione kości (kręgosłup)

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891
Zobacz podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *