ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.0 Nacięcie gruczołu łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.3 Operacje gruczołu łzowego – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.6 Wycięcie woreczka/ dróg łzowych
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie układu łzowego 09.11 Biopsja gruczołu łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie układu łzowego 09.12 Biopsja woreczka łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie układu łzowego 09.19 Zabiegi diagnostyczne aparatu łzowego – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.2 Usunięcie zmiany w zakresie gruczołu łzowego 09.21 Wycięcie zmiany gruczołu łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.2 Usunięcie zmiany w zakresie gruczołu łzowego 09.22 Częściowe wycięcie gruczołu łzowego – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.2 Usunięcie zmiany w zakresie gruczołu łzowego 09.23 Całkowite wycięcie gruczołu łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.2 Usunięcie zmiany w zakresie gruczołu łzowego 09.29 Wycięcie gruczołu łzowego – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.4 Zabiegi w zakresie kanału łzowego 09.41 Zgłębnikowanie otworu łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.4 Zabiegi w zakresie kanału łzowego 09.42 Zgłębnikowanie kanalika łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.4 Zabiegi w zakresie kanału łzowego 09.43 Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.4 Zabiegi w zakresie kanału łzowego 09.44 Intubacja przewodu nosowo-łzowego 9.44100 Szynowanie przewodu nosowo-łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.4 Zabiegi w zakresie kanału łzowego 09.48 Endoskopowe wytworzenie przetoki nosowo-łzowej
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.4 Zabiegi w zakresie kanału łzowego 09.49 Przywrócenie drożności dróg łzowych – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.5 Nacięcie woreczka łzowego i dróg łzowych 09.51 Nacięcie otworu łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.5 Nacięcie woreczka łzowego i dróg łzowych 09.52 Nacięcie kanalika łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.5 Nacięcie woreczka łzowego i dróg łzowych 09.53 Nacięcie woreczka łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.5 Nacięcie woreczka łzowego i dróg łzowych 09.59 Nacięcie dróg łzowych – inne 9.59100 Nacięcie i drenaż przewodu nosowo-łzowego – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.7 Zabiegi naprawcze w zakresie kanalików łzowych i otworu łzowego 09.71 Korekcja wynicowanego otworu łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.7 Zabiegi naprawcze w zakresie kanalików łzowych i otworu łzowego 09.72 Operacje otworu łzowego – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.7 Zabiegi naprawcze w zakresie kanalików łzowych i otworu łzowego 09.73 Plastyka kanalika łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.8 Zespolenie dróg łzowych z jamą nosową 09.81 Zespolenie workowo-nosowe
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.8 Zespolenie dróg łzowych z jamą nosową 09.82 Zespolenie spojówkowo-workowo-nosowe 9.82100 Zespolenie spojówkowo-łzowo-workowo-nosowe [CDCR]
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.8 Zespolenie dróg łzowych z jamą nosową 09.82 Zespolenie spojówkowo-workowo-nosowe 9.82900 Zespolenie spojówkowo-workowo-nosowe – inne
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.8 Zespolenie dróg łzowych z jamą nosową 09.83 Zespolenie spojówkowo-nosowe z szynowaniem
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.9 Inne zabiegi na układzie łzowym 09.91 Obliteracja otworu łzowego
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.9 Inne zabiegi na układzie łzowym 09.92 Płukanie dróg łzowych
09 Zabiegi w zakresie układu łzowego 09.9 Inne zabiegi na układzie łzowym 09.99 Operacje aparatu łzowego – inne

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891