ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.0 Gastrotomia
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.3 Pyloromyotomia
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.5 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.6 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.7 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.1 Gastrostomia 43.11 Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.1 Gastrostomia 43.19 Gastrostomia – inna
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie żołądka 43.41 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka 43.41100 Endoskopowe wycięcie polipów żołądka
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie żołądka 43.41 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka 43.41200 Endoskopowe wycięcie żylaków żołądka
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie żołądka 43.41 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka 43.41900 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka – inne
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie żołądka 43.42 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki żołądka – inne
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.4 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie żołądka 43.49 Zniszczenie lub usunięcie zmiany lub tkanki – inne
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.8 Częściowe wycięcie żołądka – inne 43.81 Częściowe wycięcie żołądka wstawka jelita czczego
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.8 Częściowe wycięcie żołądka – inne 43.89 Częściowe wycięcie żołądka – inne
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.9 Całkowite usunięcie żołądka 43.91 Całkowite usunięcie żołądka-wstawka jelitowa
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.9 Całkowite usunięcie żołądka 43.99 Inne całkowite usunięcie żołądka 43.99100 Całkowite usunięcie żołądka i dwunastnicy
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.9 Całkowite usunięcie żołądka 43.99 Inne całkowite usunięcie żołądka 43.99200 Zespolenie żołądkowo dwunastnicze z całkowitym usunięciem żołądka
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.9 Całkowite usunięcie żołądka 43.99 Inne całkowite usunięcie żołądka 43.99300 Wycięcie żołądka i przełyku – inne
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.9 Całkowite usunięcie żołądka 43.99 Inne całkowite usunięcie żołądka 43.99400 Zespolenie przełyku z jelitem cienkim z całkowitym usunięciem żołądka
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.9 Całkowite usunięcie żołądka 43.99 Inne całkowite usunięcie żołądka 43.99500 Radykalne wycięcie żołądka
43 Nacięcie i wycięcie żołądka 43.9 Całkowite usunięcie żołądka 43.99 Inne całkowite usunięcie żołądka 43.99900 Całkowite usunięcie żołądka – inne

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891