ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

65 Operacje na jajniku 65.0 Nacięcie jajnika 65.01 Nacięcie jajnika laparoskopowo
65 Operacje na jajniku 65.0 Nacięcie jajnika 65.09 Nacięcie jajnika – inne
65 Operacje na jajniku 65.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jajników 65.11 Biopsja aspiracyjna jajnika
65 Operacje na jajniku 65.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jajników 65.12 Biopsja jajnika – inna
65 Operacje na jajniku 65.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jajników 65.13 Laparoskopowa biopsja jajnika
65 Operacje na jajniku 65.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jajników 65.14 Inne laparoskopowe procedury diagnostyczne na jajnikach
65 Operacje na jajniku 65.1 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jajników 65.19 Zabiegi diagnostyczne jajnika – inne
65 Operacje na jajniku 65.2 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki jajników 65.21 Marsupializacja cysty jajnika
65 Operacje na jajniku 65.2 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki jajników 65.22 Klinowa resekcja jajnika
65 Operacje na jajniku 65.2 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki jajników 65.23 Otwarcie torbieli jajnika/ jajników laparoskopowe
65 Operacje na jajniku 65.2 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki jajników 65.24 Laparoskopowa klinowa resekcja jajnika
65 Operacje na jajniku 65.2 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki jajników 65.25 Inne laparoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany jajnika
65 Operacje na jajniku 65.2 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki jajników 65.26 Wyłuszczenie guza jajnika jednostronne/ obustronne
65 Operacje na jajniku 65.2 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki jajników 65.29 Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany jajnika – inne 65.29100 Rozcięcie jajnika na dwie części
65 Operacje na jajniku 65.2 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki jajników 65.29 Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany jajnika – inne 65.29200 Kauteryzacja jajnika
65 Operacje na jajniku 65.2 Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki jajników 65.29 Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany jajnika – inne 65.29300 Częściowe wycięcie jajnika
65 Operacje na jajniku 65.3 Jednostronne usunięcie jajnika 65.31 Jednostronne usunięcie jajnika laparoskopowo
65 Operacje na jajniku 65.3 Jednostronne usunięcie jajnika 65.39 Jednostronne usunięcie jajnika – inne
65 Operacje na jajniku 65.4 Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu 65.41 Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu laparoskopowo
65 Operacje na jajniku 65.4 Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu 65.49 Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu – inne
65 Operacje na jajniku 65.5 Obustronne usunięcie jajników 65.51 Równoczesne usunięcie obu jajników 65.51100 Kastracja kobiety
65 Operacje na jajniku 65.5 Obustronne usunięcie jajników 65.51 Równoczesne usunięcie obu jajników 65.51900 Równoczesne usunięcie obu jajników – inne
65 Operacje na jajniku 65.5 Obustronne usunięcie jajników 65.52 Wycięcie pozostałego/ jedynego jajnika
65 Operacje na jajniku 65.5 Obustronne usunięcie jajników 65.53 Laparoskopowe usunięcie obu jajników w trakcie jednego zabiegu
65 Operacje na jajniku 65.5 Obustronne usunięcie jajników 65.54 Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika
65 Operacje na jajniku 65.6 Usunięcie obu jajników i jajowodów 65.61 Równoczesne usunięcie obu jajników i jajowodów
65 Operacje na jajniku 65.6 Usunięcie obu jajników i jajowodów 65.62 Laparoskopowe usunięcie obu jajników i jajowodów w trakcie jednego zabiegu
65 Operacje na jajniku 65.6 Usunięcie obu jajników i jajowodów 65.63 Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu
65 Operacje na jajniku 65.6 Usunięcie obu jajników i jajowodów 65.69 Usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu – inne
65 Operacje na jajniku 65.7 Zabiegi naprawcze jajników 65.71 Szycie jajnika
65 Operacje na jajniku 65.7 Zabiegi naprawcze jajników 65.72 Przemieszczenie jajnika (reimplantacja)
65 Operacje na jajniku 65.7 Zabiegi naprawcze jajników 65.73 Plastyka jajowodu i jajnika
65 Operacje na jajniku 65.7 Zabiegi naprawcze jajników 65.74 Laparoskopowe proste zeszycie jajnika
65 Operacje na jajniku 65.7 Zabiegi naprawcze jajników 65.75 Laparoskopowa reimplantacja jajnika
65 Operacje na jajniku 65.7 Zabiegi naprawcze jajników 65.76 Laparoskopowa plastyka jajnika i jajowodu
65 Operacje na jajniku 65.7 Zabiegi naprawcze jajników 65.79 Operacje naprawcze jajnika – inne 65.79100 Umocowanie jajnika
65 Operacje na jajniku 65.8 Usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych 65.81 Laparoskopowe usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych
65 Operacje na jajniku 65.8 Usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych 65.89 Usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych – inne
65 Operacje na jajniku 65.9 Inne zabiegi w zakresie jajników 65.91 Aspiracja płynu z jajnika
65 Operacje na jajniku 65.9 Inne zabiegi w zakresie jajników 65.92 Przeszczep jajnika
65 Operacje na jajniku 65.9 Inne zabiegi w zakresie jajników 65.93 Otwarcie „na tępo” ropnia jajowodowo-jajnikowego
65 Operacje na jajniku 65.9 Inne zabiegi w zakresie jajników 65.94 Odnerwienie jajnika
65 Operacje na jajniku 65.9 Inne zabiegi w zakresie jajników 65.95 Uwolnienie skrętu jajnika
65 Operacje na jajniku 65.9 Inne zabiegi w zakresie jajników 65.99 Operacje jajnika – inne

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891