ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.6 Podanie dojelitowe we wlewie ciągłym stężonych preparatów żywieniowych
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.0 Nieoperacyjna intubacja przewodu pokarmowego i oddechowego 96.01 Wprowadzenie rurki nosowo-gardłowej
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.0 Nieoperacyjna intubacja przewodu pokarmowego i oddechowego 96.02 Wprowadzenie rurki ustno-gardłowej
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.0 Nieoperacyjna intubacja przewodu pokarmowego i oddechowego 96.03 Wprowadzenie maski krtaniowej
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.0 Nieoperacyjna intubacja przewodu pokarmowego i oddechowego 96.04 Intubacja dotchawicza
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.0 Nieoperacyjna intubacja przewodu pokarmowego i oddechowego 96.05 Intubacja dróg oddechowych – inne 96.05000 Wprowadzenie rurki krtaniowej
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.0 Nieoperacyjna intubacja przewodu pokarmowego i oddechowego 96.05 Intubacja dróg oddechowych – inne 96.05100 Wprowadzenie rurki combi – tube
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.0 Nieoperacyjna intubacja przewodu pokarmowego i oddechowego 96.06 Wprowadzenie sondy Sengstakena
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.0 Nieoperacyjna intubacja przewodu pokarmowego i oddechowego 96.07 Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.0 Nieoperacyjna intubacja przewodu pokarmowego i oddechowego 96.08 Wprowadzenie sondy dojelitowej (nosowo-jelitowej, Miller-Abbotta) w celu odbarczenia jelit
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.0 Nieoperacyjna intubacja przewodu pokarmowego i oddechowego 96.09 Wprowadzenie rurki doodbytniczej
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.1 Inna intubacja nieoperacyjna 96.11 Tamponada przewodu słuchowego zewnętrznego
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.1 Inna intubacja nieoperacyjna 96.14 Tamponada pochwy
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.1 Inna intubacja nieoperacyjna 96.15 Wprowadzenie protezy pochwy
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.1 Inna intubacja nieoperacyjna 96.16 Rozszerzanie pochwy – inne
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.1 Inna intubacja nieoperacyjna 96.17 Wprowadzenie krążka dopochwowego
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.1 Inna intubacja nieoperacyjna 96.18 Wprowadzenie innego pesarium pochwowego
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.1 Inna intubacja nieoperacyjna 96.19 Tamponada odbytnicy
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.2 Nieoperacyjne rozszerzanie i interwencje 96.21 Rozszerzanie przewodu czołowo-nosowego
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.2 Nieoperacyjne rozszerzanie i interwencje 96.22 Rozszerzanie odbytnicy
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.2 Nieoperacyjne rozszerzanie i interwencje 96.23 Rozszerzanie zwieracza odbytu
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.2 Nieoperacyjne rozszerzanie i interwencje 96.24 Rozszerzanie i zabiegi w zakresie sztucznego odbytu jelitowego (enterostomii)
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.2 Nieoperacyjne rozszerzanie i interwencje 96.25 Terapeutyczne rozciągnięcie pęcherza moczowego
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.2 Nieoperacyjne rozszerzanie i interwencje 96.26 Ręczne odprowadzenie wypadniętej odbytnicy
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.2 Nieoperacyjne rozszerzanie i interwencje 96.27 Ręczne odprowadzenie przepukliny
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.2 Nieoperacyjne rozszerzanie i interwencje 96.28 Ręczne odprowadzenie wypadniętego odbytu sztucznego
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.2 Nieoperacyjne rozszerzanie i interwencje 96.29 Odprowadzenie wgłobienia przewodu pokarmowego
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.3 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie przewodu pokarmowego oraz wlewki dojelitowe 96.33 Płukanie żołądka
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.3 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie przewodu pokarmowego oraz wlewki dojelitowe 96.34 Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.3 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie przewodu pokarmowego oraz wlewki dojelitowe 96.35 Podawanie substancji odżywczych do żołądka przez sondę
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.3 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie przewodu pokarmowego oraz wlewki dojelitowe 96.36 Płukanie przez gastrostomię lub jejunostomię
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.3 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie przewodu pokarmowego oraz wlewki dojelitowe 96.37 Wlewka doodbytnicza
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.3 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie przewodu pokarmowego oraz wlewki dojelitowe 96.38 Usunięcie zalegających mas kałowych z jelita
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.3 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie przewodu pokarmowego oraz wlewki dojelitowe 96.39 Wlew przezodbytowy – inne
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.4 Nieoperacyjne płukanie, oczyszczenie i wlewki innych narządów układu pokarmowego i moczowo-płciowego 96.41 Płukanie przez cholecystostomię i inny dren wprowadzony do dróg żółciowych
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.4 Nieoperacyjne płukanie, oczyszczenie i wlewki innych narządów układu pokarmowego i moczowo-płciowego 96.42 Płukanie przez dren wprowadzony do przewodu trzustkowego
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.4 Nieoperacyjne płukanie, oczyszczenie i wlewki innych narządów układu pokarmowego i moczowo-płciowego 96.43 Podanie dojelitowe przez sondę, z wyjątkiem podania substancji odżywczych do żołądka przez sondę (gastric gavage)
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.4 Nieoperacyjne płukanie, oczyszczenie i wlewki innych narządów układu pokarmowego i moczowo-płciowego 96.44 Płukanie (irygacja) pochwy
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.4 Nieoperacyjne płukanie, oczyszczenie i wlewki innych narządów układu pokarmowego i moczowo-płciowego 96.45 Płukanie przez nefrostomię i pielostomię
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.4 Nieoperacyjne płukanie, oczyszczenie i wlewki innych narządów układu pokarmowego i moczowo-płciowego 96.46 Płukanie przez ureterostomię i cewnik moczowodowy
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.4 Nieoperacyjne płukanie, oczyszczenie i wlewki innych narządów układu pokarmowego i moczowo-płciowego 96.47 Płukanie przez cystostomię
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.4 Nieoperacyjne płukanie, oczyszczenie i wlewki innych narządów układu pokarmowego i moczowo-płciowego 96.48 Płukanie przez inny cewnik moczowy
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.4 Nieoperacyjne płukanie, oczyszczenie i wlewki innych narządów układu pokarmowego i moczowo-płciowego 96.49 Wlew do układu moczowo-płciowego – inne
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.5 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie – inne 96.51 Płukanie oka 96.51100 Płukanie rogówki
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.5 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie – inne 96.52 Płukanie ucha 96.52100 Płukanie z usunięciem woskowiny
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.5 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie – inne 96.53 Płukanie przewodów nosowych
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.5 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie – inne 96.54 Usunięcie kamienia nazębnego, polerowanie i oczyszczenie jamy ustnej 96.54100 Profilaktyka stomatologiczna
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.5 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie – inne 96.54 Usunięcie kamienia nazębnego, polerowanie i oczyszczenie jamy ustnej 96.54200 Usunięcie kamienia nazębnego
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.5 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie – inne 96.55 Toaleta drzewa oskrzelowego
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.5 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie – inne 96.56 Płukanie oskrzela i tchawicy – inne
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.5 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie – inne 96.57 Płukanie cewnika naczyniowego
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.5 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie – inne 96.58 Płukanie przez dren wprowadzony do rany
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.5 Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie – inne 96.59 Płukanie rany – inne
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.7 Ciągła wentylacja mechaniczna – inne 96.71 Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.7 Ciągła wentylacja mechaniczna – inne 96.72 Wymuszona przerywana wentylacja (IMV)
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.7 Ciągła wentylacja mechaniczna – inne 96.73 Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym (PEEP)
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.7 Ciągła wentylacja mechaniczna – inne 96.74 Wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym (PSV)
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.7 Ciągła wentylacja mechaniczna – inne 96.75 Ciągła wentylacja przez tracheostomię
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.7 Ciągła wentylacja mechaniczna – inne 96.76 Odzwyczajanie od respiratora chorego zaintubowanego rurką dotchawiczą
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.7 Ciągła wentylacja mechaniczna – inne 96.78 Ciągła mechaniczna wentylacja o nieokreślonym trwaniu 96.78100 Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca mniej niż 96 godzin
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.7 Ciągła wentylacja mechaniczna – inne 96.78 Ciągła mechaniczna wentylacja o nieokreślonym trwaniu 96.78200 Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca 96 lub więcej godzin
96 Nieoperacyjna intubacja i płukanie 96.7 Ciągła wentylacja mechaniczna – inne 96.78 Ciągła mechaniczna wentylacja o nieokreślonym trwaniu 96.78300 Wentylacja mechaniczna – inna

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891