ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.0 Przecięcie nerwu współczulnego lub zwoju
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.9 Operacje w zakresie układu nerwowego – inne
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.1 Zabiegi diagnostyczne na nerwach współczulnych lub zwojach 05.11 Biopsja nerwu współczulnego lub zwoju
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.1 Zabiegi diagnostyczne na nerwach współczulnych lub zwojach 05.19 Zabiegi diagnostyczne na nerwach współczulnych lub zwojach – inne
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.2 Sympatektomia 05.21 Wycięcie zwoju skrzydłowo-podniebiennego
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.2 Sympatektomia 05.22 Sympatektomia szyjna
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.2 Sympatektomia 05.23 Sympatektomia lędźwiowa
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.2 Sympatektomia 05.24 Sympatektomia przedkrzyżowa
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.2 Sympatektomia 05.25 Sympatektomia okołotętnicza
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.2 Sympatektomia 05.29 Sympatektomia lub ganglionektomia – inne 5.29100 Wycięcie lub wyrwanie nerwu współczulnego – inne
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.2 Sympatektomia 05.29 Sympatektomia lub ganglionektomia – inne 5.29200 Wycięcie zwoju współczulnego – inne
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.3 Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju 05.31 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu współczulnego
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.3 Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju 05.32 Wstrzyknięcie środka neurolitycznego do nerwu współczulnego
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.3 Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju 05.39 Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju – inne
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.8 Inne zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach 05.81 Operacja naprawcza nerwu współczulnego lub zwoju
05 Zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach nerwowych 05.8 Inne zabiegi na nerwach współczulnych lub zwojach 05.89 Operacje nerwów współczulnych – inne

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891