ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.4 Wycięcie/ zniszczenie tkanek otrzewnowej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.0 Nacięcie ściany brzucha 54.01 Drenaż ściany jamy brzusznej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.0 Nacięcie ściany brzucha 54.02 Drenaż ropnia zewnątrzotrzewnowego
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.0 Nacięcie ściany brzucha 54.03 Drenaż ropnia przestrzeni zaotrzewnowej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.0 Nacięcie ściany brzucha 54.09 Nacięcie ściany brzucha – inne
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.1 Laparotomia 54.11 Laparotomia zwiadowcza
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.1 Laparotomia 54.12 Laparotomia przez ranę pooperacyjną 54.12100 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu opanowania krwotoku
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.1 Laparotomia 54.12 Laparotomia przez ranę pooperacyjną 54.12200 Laparotomia zwiadowcza przez ranę operacyjną
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.1 Laparotomia 54.12 Laparotomia przez ranę pooperacyjną 54.12300 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu nacięcia krwiaka
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.1 Laparotomia 54.19 Laparotomia – inna
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.21 Laparoskopia
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.22 Przezskórna igłowa biopsja narządów jamy brzusznej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.23 Biopsja otrzewnej 54.23100 Biopsja krezki
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.23 Biopsja otrzewnej 54.23200 Biopsja sieci
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.23 Biopsja otrzewnej 54.23300 Biopsja wszczepu otrzewnowego
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.24 Przezskórna igłowa biopsja nieprawidłowych zmian w jamie brzusznej 54.24100 Zamknięta biopsja: sieci
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.24 Przezskórna igłowa biopsja nieprawidłowych zmian w jamie brzusznej 54.24200 Zamknięta biopsja: wszczepu do otrzewnej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.24 Przezskórna igłowa biopsja nieprawidłowych zmian w jamie brzusznej 54.24300 Zamknięta biopsja: otrzewnej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.25 Płukanie otrzewnej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy brzusznej 54.29 Zabiegi diagnostyczne okolicy jamy brzusznej – inne
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzusznej lub pępka 54.31 Chirurgiczne oczyszczenie ściany jamy brzusznej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzusznej lub pępka 54.32 Wycięcie pępka
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.3 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzusznej lub pępka 54.39 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzuszne lub pępka – inne
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.51 Usunięcie zrostów otrzewnowych – metoda otwarta 54.51100 Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych metodą otwartą
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.51 Usunięcie zrostów otrzewnowych – metoda otwarta 54.51200 Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.51 Usunięcie zrostów otrzewnowych – metoda otwarta 54.51300 Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby metodą otwartą
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.51 Usunięcie zrostów otrzewnowych – metoda otwarta 54.51400 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.51 Usunięcie zrostów otrzewnowych – metoda otwarta 54.51500 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej metodą otwartą
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.51 Usunięcie zrostów otrzewnowych – metoda otwarta 54.51600 Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony metodą otwartą
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.51 Usunięcie zrostów otrzewnowych – metoda otwarta 54.51700 Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy metodą otwartą
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.52 Usunięcie zrostów otrzewnowych – laparoskopwo 54.52100 Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych – laparoskopowo
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.52 Usunięcie zrostów otrzewnowych – laparoskopwo 54.52200 Uwolnienie zrostów otrzewnowych jelitowych – laparoskopowo
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.52 Usunięcie zrostów otrzewnowych – laparoskopwo 54.52300 Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby – laparoskopowo
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.52 Usunięcie zrostów otrzewnowych – laparoskopwo 54.52400 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy – laparoskopowo
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.52 Usunięcie zrostów otrzewnowych – laparoskopwo 54.52500 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej – laparoskopowo
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.52 Usunięcie zrostów otrzewnowych – laparoskopwo 54.52600 Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony – laparoskopowo
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.52 Usunięcie zrostów otrzewnowych – laparoskopwo 54.52700 Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy – laparoskopowo
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.5 Usunięcie zrostów otrzewnowych 54.59 Inne usunięcie zrostów otrzewnowych
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.6 Zeszycie ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.61 Zamknięcie rozejścia rany ściany jamy brzusznej (pooperacyjne)
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.6 Zeszycie ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.62 Odroczone zamknięcie ziarninującej rany jamy brzusznej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.6 Zeszycie ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.63 Szycie ściany jamy brzusznej – inne
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.6 Zeszycie ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.64 Szycie otrzewnej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.71 Operacja gastroschizy
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.72 Operacja naprawcza ściany brzucha – inne
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.73 Operacja naprawcza otrzewnej – inne
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.74 Operacje naprawcze sieci – inne 54.74100 Zeszycie sieci
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.74 Operacje naprawcze sieci – inne 54.74200 Przeszczep sieci
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.74 Operacje naprawcze sieci – inne 54.74300 Omentopeksja
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.74 Operacje naprawcze sieci – inne 54.74400 Odprowadzenie skrętu sieci
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.75 Operacje naprawcze krezki – inne 54.75100 Plikacja krezki
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.7 Inne zabiegi naprawcze ściany jamy brzusznej i otrzewnej 54.75 Operacje naprawcze krezki – inne 54.75200 Ufiksowanie krezki
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.91 Przezskórny drenaż jamy brzusznej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.92 Usunięcie ciała obcego z jamy otrzewnej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.93 Wytworzenie przetoki skórno-otrzewnowej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.94 Wytworzenie połączenia otrzewnowo-naczyniowego
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.95 Nacięcie otrzewnej 54.95100 Eksploracja połączenia komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnowej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.95 Nacięcie otrzewnej 54.95200 Operacja Ladda
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.95 Nacięcie otrzewnej 54.95300 Kontrola końca dalszego drenu komorowego
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.95 Nacięcie otrzewnej 54.95400 Kontrola drenu zastawkowego komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.95 Nacięcie otrzewnej 54.95500 Wszczepienie na stałe cewnika do dializy otrzewnowej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.95 Nacięcie otrzewnej 54.95600 Nakłucie otrzewnej – punkcja odbarczająca
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.95 Nacięcie otrzewnej 54.95700 Nakłucie otrzewnej – pobranie materiału do analiz
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.96 Wstrzyknięcie powietrza do jamy otrzewnowej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.97 Wstrzyknięcie leku miejscowo działającego do jamy otrzewnowej 54.97100 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.97 Wstrzyknięcie leku miejscowo działającego do jamy otrzewnowej 54.97900 Wstrzyknięcie leku miejscowo działającego do jamy otrzewnowej – inne
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.98 Dializa otrzewnowa
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.99 Zabiegi w zakresie jamy brzusznej – inne 54.99100 Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej
54 Inne operacje w zakresie jamy brzusznej 54.9 Inne zabiegi w zakresie jamy brzusznej 54.99 Zabiegi w zakresie jamy brzusznej – inne 54.99900 Zabiegi w zakresie jamy brzusznej – nieokreślone inaczej

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891