ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01000 Embolektomia – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01100 Embolektomia – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01200 Embolektomia – naczyń głowy/szyi – inna; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01300 Embolektomia – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01400 Embolektomia – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01500 Embolektomia – naczyń klatki piersiowej – inna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01600 Embolektomia – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01700 Embolektomia – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01800 Embolektomia – tętnic kończyny dolnej; udowych (wspólna, powierzchowna); podkolanowych; piszczelowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.01 Embolektomia 38.01900 Embolektomia – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02000 Trombektomia – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02100 Trombektomia – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02200 Trombektomia – naczyń głowy/szyi – inna; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02300 Trombektomia – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02400 Trombektomia – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02500 Trombektomia – naczyń klatki piersiowej – inna; żyły bezimiennej; naczyń podobojczykowych; naczyń płucnych (tętnica, żyła); żyły głównej górnej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02600 Trombektomia – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02700 Trombektomia – żył brzusznych; biodrowych; wrotnych; nerkowych; śledzionowych; żyły głównej dolnej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02800 Trombektomia – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.0 Nacięcie naczynia 38.02 Trombektomia 38.02900 Trombektomia – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11000 Endarterektomia z embolektomią – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11100 Endarterektomia z embolektomią – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11200 Endarterektomia z embolektomią – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11300 Endarterektomia z embolektomią – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11400 Endarterektomia z embolektomią – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11500 Endarterektomia z embolektomią – tętnicy płucnej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11600 Endarterektomia z embolektomią – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11800 Endarterektomia z embolektomią – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.11 Endarterektomia z embolektomią 38.11900 Endarterektomia z embolektomią – naczyń klatki piersiowej – inna; naczynia podobojczykowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12000 Endarterektomia z łatką naczyniową – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12100 Endarterektomia z łatką naczyniową – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12200 Endarterektomia z łatką naczyniową – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12300 Endarterektomia z łatką naczyniową – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12400 Endarterektomia z łatką naczyniową – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12500 Endarterektomia z łatką naczyniową – tętnicy płucnej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12600 Endarterektomia z łatką naczyniową – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12800 Endarterektomia z łatką naczyniową – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.12 Endarterektomia z łatką naczyniową 38.12900 Endarterektomia z łatką naczyniową – naczyń klatki piersiowej – inne; naczynia podobojczykowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13000 Endarterektomia z czasowym by-passem – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13100 Endarterektomia z czasowym by-passem – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13200 Endarterektomia z czasowym by-passem – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13300 Endarterektomia z czasowym by-passem – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13400 Endarterektomia z czasowym by-passem – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13500 Endarterektomia z czasowym by-passem – tętnicy płucnej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13600 Endarterektomia z czasowym by-passem – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13800 Endarterektomia z czasowym by-passem – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.13 Endarterektomia z czasowym by-passem 38.13900 Endarterektomia z czasowym by-passem – naczyń klatki piersiowej – inne; naczynia podobojczykowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14000 Endarterektomia z trombektomią – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14100 Endarterektomia z trombektomią – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14200 Endarterektomia z trombektomią – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14300 Endarterektomia z trombektomią – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14400 Endarterektomia z trombektomią – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14500 Endarterektomia z trombektomią – tętnicy płucnej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14600 Endarterektomia z trombektomią – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14800 Endarterektomia z trombektomią – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.14 Endarterektomia z trombektomią 38.14900 Endarterektomia z trombektomią – naczyń klatki piersiowej – inne; naczynia podobojczykowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19000 Endarterektomia – inne – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19100 Endarterektomia – inne – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19200 Endarterektomia – inne – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19300 Endarterektomia – inne- naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19400 Endarterektomia – inne – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19500 Endarterektomia – inne – tętnicy płucnej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19600 Endarterektomia – inne – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19800 Endarterektomia – inne – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.1 Endarterektomia 38.19 Endarterektomia – inne 38.19900 Endarterektomia – inne – naczyń klatki piersiowej – inne; naczynia podobojczykowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie naczyń krwionośnych 38.21 Biopsja naczynia krwionośnego
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie naczyń krwionośnych 38.22 Angioskopia przezskórna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie naczyń krwionośnych 38.29 Zabiegi diagnostyczne naczyń krwionośnych – inne
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31000 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31100 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31200 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31300 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31400 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31500 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31600 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31700 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31800 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.31 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne 38.31900 Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32000 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32100 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32200 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32300 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32400 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32500 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32600 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32700 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32800 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.32 Wycięcie tętniaka z zespoleniem 38.32900 Wycięcie tętniaka z zespoleniem – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33000 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33100 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33200 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33300 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33400 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33500 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – naczyń klatki piersiowej (tętnica, żyła)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33600 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33700 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33800 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.3 Wycięcie naczynia z zespoleniem 38.33 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem 38.33900 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41000 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41100 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41200 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41300 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41400 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41500 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41600 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41700 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41800 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.41 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej 38.41900 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42000 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42100 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42200 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42300 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42400 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42500 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – naczyń klatki piersiowej – inne; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42600 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – tętnic brzusznych; żołądkowych; krezkowych; trzewnych; wątrobowych; biodrowych; nerkowych; śledzionowych; pępkowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42700 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42800 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.42 Wycięcie tętniaka ze wstawką naczyniową 38.42900 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43000 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43100 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43200 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43300 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43400 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43500 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43600 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43700 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43800 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.4 Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia 38.43 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką naczyniową 38.43900 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.50 Podwiązanie i wycięcie żylaków – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.51 Podwiązanie i wycięcie żylaków – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.52 Podwiązanie i wycięcie żylaków – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.53 Podwiązanie i wycięcie żylaków – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.55 Podwiązanie i wycięcie żylaków – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.57 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej 38.59100 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (udowe)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej 38.59200 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (podkolanowe)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej 38.59300 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (piszczelowe)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej 38.59400 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (odpiszczelowe)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej 38.59500 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (odstrzałkowe)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej 38.59600 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (przeszywające)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.5 Podwiązanie i wycięcie żylaków 38.59 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej 38.59900 Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (inne)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.60 Inne wycięcie naczynia – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.61 Inne wycięcie naczynia – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.62 Inne wycięcie naczynia – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.63 Inne wycięcie naczynia – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.64 Inne wycięcie naczynia – aorty brzusznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.65 Inne wycięcie naczynia – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.66 Inne wycięcie naczynia – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.67 Inne wycięcie naczynia – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.68 Inne wycięcie naczynia – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.69 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej 38.69100 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (udowa)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.69 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej 38.69200 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (podkolanowa)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.69 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej 38.69300 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (piszczelowa)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.69 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej 38.69400 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (odpiszczelowa)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.69 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej 38.69500 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (odstrzałkowa)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.69 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej 38.69600 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (przeszywające)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.6 Inne wycięcie naczynia 38.69 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej 38.69900 Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej – (inne)
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.7 Przerwanie ciągłości żyły głównej 38.71 Wprowadzenie/ usunięcie filtra żyły głównej 38.71100 Wprowadzenie filtra stałego do żyły głównej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.7 Przerwanie ciągłości żyły głównej 38.71 Wprowadzenie/ usunięcie filtra żyły głównej 38.71200 Wprowadzenie filtra czasowego do żyły głównej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.7 Przerwanie ciągłości żyły głównej 38.71 Wprowadzenie/ usunięcie filtra żyły głównej 38.71300 Usunięcie filtra z żyły głównej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.7 Przerwanie ciągłości żyły głównej 38.72 Podwiązanie żyły głównej górnej/ dolnej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.7 Przerwanie ciągłości żyły głównej 38.73 Plikacja żyły głównej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81000 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81100 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81200 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81300 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81400 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81500 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81600 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81700 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81800 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.81 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego 38.81900 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82000 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82100 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82200 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82300 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82400 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82500 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82600 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82700 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82800 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.82 Rozdzielenie naczynia krwionośnego 38.82900 Rozdzielenie naczynia krwionośnego – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83000 Podwiązanie naczynia krwionośnego – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83100 Podwiązanie naczynia krwionośnego – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83200 Podwiązanie naczynia krwionośnego – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83300 Podwiązanie naczynia krwionośnego – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83400 Podwiązanie naczynia krwionośnego – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83500 Podwiązanie naczynia krwionośnego – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83600 Podwiązanie naczynia krwionośnego – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83700 Podwiązanie naczynia krwionośnego – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83800 Podwiązanie naczynia krwionośnego – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.83 Podwiązanie naczynia krwionośnego 38.83900 Podwiązanie naczynia krwionośnego – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84000 Okluzja naczynia krwionośnego – miejsce nieokreślone
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84100 Okluzja naczynia krwionośnego – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84200 Okluzja naczynia krwionośnego – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84300 Okluzja naczynia krwionośnego – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84400 Okluzja naczynia krwionośnego – aorty
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84500 Okluzja naczynia krwionośnego – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84600 Okluzja naczynia krwionośnego – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84700 Okluzja naczynia krwionośnego – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84800 Okluzja naczynia krwionośnego – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.8 Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie, rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie) 38.84 Okluzja naczynia krwionośnego 38.84900 Okluzja naczynia krwionośnego – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.9 Nakłucie naczynia 38.91 Cewnikowanie tętnic
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.9 Nakłucie naczynia 38.92 Cewnikowanie żyły pępkowej
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.9 Nakłucie naczynia 38.93 Cewnikowanie żył – inne
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.9 Nakłucie naczynia 38.94 Wenesekcja
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.9 Nakłucie naczynia 38.95 Cewnikowanie żyły do dializy 38.95100 Założenie cewnika czasowego do dializy
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.9 Nakłucie naczynia 38.95 Cewnikowanie żyły do dializy 38.95200 Założenie cewnika permanentnego do dializy
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.9 Nakłucie naczynia 38.98 Nakłucie tętnicy – inne
38 Nacięcie, wycięcie i udrażnianie naczyń 38.9 Nakłucie naczynia 38.99 Nakłucie żyły – inne

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891