ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

91 Badania mikroskopowe II 91.0 Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki 91.01 Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki – rozmaz bakterii
91 Badania mikroskopowe II 91.0 Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki 91.02 Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki – posiew
91 Badania mikroskopowe II 91.0 Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki 91.03 Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki – posiew i antybiogram
91 Badania mikroskopowe II 91.0 Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki 91.04 Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki – parazytologia
91 Badania mikroskopowe II 91.0 Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki 91.05 Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki – toksykologia
91 Badania mikroskopowe II 91.0 Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki 91.06 Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki – badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91 Badania mikroskopowe II 91.0 Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki 91.09 Badanie mikroskopowe materiału z wątroby, dróg żółciowych i trzustki – inne badania mikroskopowe
91 Badania mikroskopowe II 91.1 Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej 91.11 Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej – rozmaz bakterii
91 Badania mikroskopowe II 91.1 Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej 91.12 Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej – posiew
91 Badania mikroskopowe II 91.1 Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej 91.13 Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej – posiew i antybiogram
91 Badania mikroskopowe II 91.1 Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej 91.14 Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej – parazytologia
91 Badania mikroskopowe II 91.1 Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej 91.15 Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej – toksykologia
91 Badania mikroskopowe II 91.1 Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej 91.16 Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej – badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91 Badania mikroskopowe II 91.1 Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej 91.19 Badanie mikroskopowe materiału z otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej – inne badania mikroskopowe
91 Badania mikroskopowe II 91.2 Badanie mikroskopowe materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki okołonerkowej i okołomoczowodowej 91.21 Badanie mikroskopowe materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki okołonerkowej i okołomoczowodowej – rozmaz bakterii
91 Badania mikroskopowe II 91.2 Badanie mikroskopowe materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki okołonerkowej i okołomoczowodowej 91.22 Badanie mikroskopowe materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki okołonerkowej i okołomoczowodowej – posiew
91 Badania mikroskopowe II 91.2 Badanie mikroskopowe materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki okołonerkowej i okołomoczowodowej 91.23 Badanie mikroskopowe materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki okołonerkowej i okołomoczowodowej – posiew i antybiogram
91 Badania mikroskopowe II 91.2 Badanie mikroskopowe materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki okołonerkowej i okołomoczowodowej 91.24 Badanie mikroskopowe materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki okołonerkowej i okołomoczowodowej – parazytologia
91 Badania mikroskopowe II 91.2 Badanie mikroskopowe materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki okołonerkowej i okołomoczowodowej 91.25 Badanie mikroskopowe materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki okołonerkowej i okołomoczowodowej – toksykologia
91 Badania mikroskopowe II 91.2 Badanie mikroskopowe materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki okołonerkowej i okołomoczowodowej 91.26 Badanie mikroskopowe materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki okołonerkowej i okołomoczowodowej – badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91 Badania mikroskopowe II 91.2 Badanie mikroskopowe materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki okołonerkowej i okołomoczowodowej 91.29 Badanie mikroskopowe materiału z nerek, moczowodów oraz tkanki okołonerkowej i okołomoczowodowej – inne badania mikroskopowe
91 Badania mikroskopowe II 91.3 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia 91.31 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – rozmaz bakterii
91 Badania mikroskopowe II 91.3 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia 91.32 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – posiew
91 Badania mikroskopowe II 91.3 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia 91.33 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – posiew i antybiogram
91 Badania mikroskopowe II 91.3 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia 91.34 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – parazytologia
91 Badania mikroskopowe II 91.3 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia 91.35 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – toksykologia
91 Badania mikroskopowe II 91.3 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia 91.36 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91 Badania mikroskopowe II 91.3 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia 91.39 Badanie mikroskopowe materiału z pęcherza moczowego, cewki moczowej, stercza, pęcherzyków nasiennych, tkanki okołopęcherzowej, moczu i nasienia – inne badania mikroskopowe
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.41 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego 91.41100 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego – rozmaz bakterii
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.41 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego 91.41200 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego – posiew
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.41 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego 91.41300 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego – posiew i antybiogram
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.41 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego 91.41400 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego – parazytologia
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.41 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego 91.41500 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego – toksykologia
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.41 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego 91.41600 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego – badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.41 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego 91.41900 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego – inne badania mikroskopowe
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.42 Badania mikroskopowe płodu 91.42100 Badania mikroskopowe płodu – rozmaz bakterii
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.42 Badania mikroskopowe płodu 91.42200 Badania mikroskopowe płodu – posiew
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.42 Badania mikroskopowe płodu 91.42300 Badania mikroskopowe płodu – posiew i antybiogram
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.42 Badania mikroskopowe płodu 91.42400 Badania mikroskopowe płodu – parazytologia
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.42 Badania mikroskopowe płodu 91.42500 Badania mikroskopowe płodu – toksykologia
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.42 Badania mikroskopowe płodu 91.42600 Badania mikroskopowe płodu – badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.42 Badania mikroskopowe płodu 91.42900 Badania mikroskopowe płodu – inne badania mikroskopowe
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.43 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy 91.43100 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy – rozmaz bakterii
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.43 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy 91.43200 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy – posiew
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.43 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy 91.43300 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy – posiew i antybiogram
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.43 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy 91.43400 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy – parazytologia
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.43 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy 91.43500 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy – toksykologia
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.43 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy 91.43600 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy – badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.43 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy 91.43900 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy – inne badania mikroskopowe
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.44 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy 91.44100 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy – rozmaz bakterii
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.44 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy 91.44200 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy – posiew
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.44 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy 91.44300 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy – posiew i antybiogram
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.44 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy 91.44400 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy – parazytologia
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.44 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy 91.44500 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy – toksykologia
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.44 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy 91.44600 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy – badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.44 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy 91.44700 Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – badanie cytologiczne
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.44 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy 91.44900 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy – inne badania mikroskopowe
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.45 Badanie mikroskopowe materiału z macicy 91.45100 Badanie mikroskopowe materiału z macicy – rozmaz bakterii
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.45 Badanie mikroskopowe materiału z macicy 91.45200 Badanie mikroskopowe materiału z macicy – posiew
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.45 Badanie mikroskopowe materiału z macicy 91.45300 Badanie mikroskopowe materiału z macicy – posiew i antybiogram
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.45 Badanie mikroskopowe materiału z macicy 91.45400 Badanie mikroskopowe materiału z macicy – parazytologia
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.45 Badanie mikroskopowe materiału z macicy 91.45500 Badanie mikroskopowe materiału z macicy – toksykologia
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.45 Badanie mikroskopowe materiału z macicy 91.45600 Badanie mikroskopowe materiału z macicy – badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.45 Badanie mikroskopowe materiału z macicy 91.45900 Badanie mikroskopowe materiału z macicy – inne badania mikroskopowe
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.46 Badanie mikroskopowe materiału z krocza 91.46100 Badanie mikroskopowe materiału z krocza – rozmaz bakterii
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.46 Badanie mikroskopowe materiału z krocza 91.46200 Badanie mikroskopowe materiału z krocza – posiew
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.46 Badanie mikroskopowe materiału z krocza 91.46300 Badanie mikroskopowe materiału z krocza – posiew i antybiogram
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.46 Badanie mikroskopowe materiału z krocza 91.46400 Badanie mikroskopowe materiału z krocza – parazytologia
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.46 Badanie mikroskopowe materiału z krocza 91.46500 Badanie mikroskopowe materiału z krocza – toksykologia
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.46 Badanie mikroskopowe materiału z krocza 91.46600 Badanie mikroskopowe materiału z krocza – badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91 Badania mikroskopowe II 91.4 Badanie mikroskopowe materiału z dróg rodnych 91.46 Badanie mikroskopowe materiału z krocza 91.46900 Badanie mikroskopowe materiału z krocza – inne badania mikroskopowe
91 Badania mikroskopowe II 91.5 Badanie mikroskopowe materiału z układu mięśniowo szkieletowego i płynu stawowego 91.51 Badania mikroskopowe kości
91 Badania mikroskopowe II 91.5 Badanie mikroskopowe materiału z układu mięśniowo szkieletowego i płynu stawowego 91.52 Badania mikroskopowe więzadeł
91 Badania mikroskopowe II 91.5 Badanie mikroskopowe materiału z układu mięśniowo szkieletowego i płynu stawowego 91.53 Badania mikroskopowe kaletek
91 Badania mikroskopowe II 91.5 Badanie mikroskopowe materiału z układu mięśniowo szkieletowego i płynu stawowego 91.54 Badania mikroskopowe mięśni
91 Badania mikroskopowe II 91.5 Badanie mikroskopowe materiału z układu mięśniowo szkieletowego i płynu stawowego 91.55 Badania mikroskopowe chrząstek
91 Badania mikroskopowe II 91.5 Badanie mikroskopowe materiału z układu mięśniowo szkieletowego i płynu stawowego 91.56 Badania mikroskopowe błon maziowych
91 Badania mikroskopowe II 91.5 Badanie mikroskopowe materiału z układu mięśniowo szkieletowego i płynu stawowego 91.57 Badania mikroskopowe powłok
91 Badania mikroskopowe II 91.5 Badanie mikroskopowe materiału z układu mięśniowo szkieletowego i płynu stawowego 91.58 Badania mikroskopowe ścięgien
91 Badania mikroskopowe II 91.6 Badanie mikroskopowe materiału ze skóry i innych powłok ciała 91.61 Badania mikroskopowe włosów
91 Badania mikroskopowe II 91.6 Badanie mikroskopowe materiału ze skóry i innych powłok ciała 91.62 Badania mikroskopowe paznokci
91 Badania mikroskopowe II 91.6 Badanie mikroskopowe materiału ze skóry i innych powłok ciała 91.63 Badania mikroskopowe skóry
91 Badania mikroskopowe II 91.7 Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej 91.71 Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej – rozmaz bakterii
91 Badania mikroskopowe II 91.7 Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej 91.72 Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej – posiew
91 Badania mikroskopowe II 91.7 Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej 91.73 Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej – posiew i antybiogram
91 Badania mikroskopowe II 91.7 Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej 91.74 Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej – parazytologia
91 Badania mikroskopowe II 91.7 Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej 91.75 Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej – toksykologia
91 Badania mikroskopowe II 91.7 Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej 91.76 Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej – badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91 Badania mikroskopowe II 91.7 Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej 91.79 Badanie mikroskopowe materiału z rany operacyjnej – inne badania mikroskopowe
91 Badania mikroskopowe II 91.8 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc 91.81 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc – rozmaz bakterii
91 Badania mikroskopowe II 91.8 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc 91.82 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc – posiew 91.82100 Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy i ilościowy
91 Badania mikroskopowe II 91.8 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc 91.83 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc -posiew i antybiogram 91.83000 Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram – diagnostyka Mycobacterium tuberculosis
91 Badania mikroskopowe II 91.8 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc 91.83 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc -posiew i antybiogram 91.83100 Badanie materiału biologicznego – posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram
91 Badania mikroskopowe II 91.8 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc 91.84 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc – parazytologia 91.84100 Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – parazytologia
91 Badania mikroskopowe II 91.8 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc 91.85 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc – toksykologia
91 Badania mikroskopowe II 91.8 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc 91.86 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc – badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91 Badania mikroskopowe II 91.8 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc 91.87 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc – innego określonego narządu – badanie immunohistochemiczne
91 Badania mikroskopowe II 91.8 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc 91.89 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc – inne badania mikroskopowe 91.89100 Badanie mikroskopowe materiału biologicznego – preparat bezpośredni
91 Badania mikroskopowe II 91.9 Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych 91.91 Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych – rozmaz bakterii
91 Badania mikroskopowe II 91.9 Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych 91.92 Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych – posiew
91 Badania mikroskopowe II 91.9 Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych 91.93 Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych – posiew i antybiogram
91 Badania mikroskopowe II 91.9 Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych 91.94 Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych – parazytologia
91 Badania mikroskopowe II 91.9 Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych 91.95 Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych – toksykologia
91 Badania mikroskopowe II 91.9 Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych 91.96 Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych – badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91 Badania mikroskopowe II 91.9 Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych 91.99 Badanie mikroskopowe materiału z miejsc nieokreślonych – inne badania mikroskopowe

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891
Zobacz podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *