ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.0 Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.00 Okołooperacyjna autotransfuzja krwi pełnej lub komponentów krwi
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.0 Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.01 Transfuzja wymienna 99.01100 Transfuzja przy wykrwawieniu
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.0 Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.01 Transfuzja wymienna 99.01200 Transfuzja wymienna
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.0 Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.02 Autotransfuzja krwi 99.02100 Komponentów krwi
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.0 Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.02 Autotransfuzja krwi 99.02200 Pełnej krwi
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.0 Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.03 Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.0 Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.04 Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.0 Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.05 Przetoczenie koncentratu płytkowego
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.0 Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.06 Przetoczenie czynników krzepnięcia
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.0 Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.07 Przetoczenie osocza – inne
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.0 Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.08 Przetoczenie środków zastępczych osocza
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.0 Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.09 Przetoczenie innej substancji 99.09100 Przetoczenie środków zastępczych krwi
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.0 Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych 99.09 Przetoczenie innej substancji 99.09200 Przetoczenie granulocytów
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.10 Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznej 99.10100 Podanie leku trombolitycznego pierwszej generacji
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.10 Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznej 99.10200 Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.10 Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznej 99.10300 Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacji
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.10 Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznej 99.10400 Farmakomechaniczna tromboliza izolowana
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.10 Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznej 99.10500 Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji dotętniczo
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.11 Wstrzyknięcie immunoglobuliny Rh 99.11100 Wstrzyknięcie globuliny anty D (Rhesus)
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.11 Wstrzyknięcie immunoglobuliny Rh 99.11200 Wstrzyknięcie RhoGAM
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.12 Szczepienia w przypadku alergii 99.12100 Wytwarzanie tolerancji na leki
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.12 Szczepienia w przypadku alergii 99.12200 Podanie szczepionki na jady owadów (metodą szybką) – kurs wstępny
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.12 Szczepienia w przypadku alergii 99.12300 Podanie szczepionki na jady owadów – dawka podtrzymująca
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.12 Szczepienia w przypadku alergii 99.12900 Odczulanie – inne
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.13 Immunizacja w chorobach autoimmunizacyjnych
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.14 Wstrzyknięcie gammaglobulin
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.15 Pozajelitowe wstrzyknięcie stężonej substancji odżywczej 99.15100 Hiperalimentacja
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.15 Pozajelitowe wstrzyknięcie stężonej substancji odżywczej 99.15200 Częściowe żywienie pozajelitowe
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.15 Pozajelitowe wstrzyknięcie stężonej substancji odżywczej 99.15300 Całkowite żywienie pozajelitowe
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.16 Wstrzyknięcie antidotum 99.16100 Wstrzyknięcie antytoksyny przeciw jadowi węży
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.16 Wstrzyknięcie antidotum 99.16200 Wstrzyknięcia antagonisty metalu ciężkiego
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.16 Wstrzyknięcie antidotum 99.16900 Wstrzyknięcie innego antidotum
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.17 Wstrzyknięcie insuliny
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.18 Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.1 Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej 99.19 Wstrzyknięcie antykoagulanta
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.20 Wstrzyknięcie lub wlew inhibitora płytkowego 99.20100 Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa – abciximab
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.20 Wstrzyknięcie lub wlew inhibitora płytkowego 99.20200 Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa – eptifibatide
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.20 Wstrzyknięcie lub wlew inhibitora płytkowego 99.20300 Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa – tirofiban
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.20 Wstrzyknięcie lub wlew inhibitora płytkowego 99.20900 Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa – inne
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.21 Wstrzyknięcie antybiotyku 99.21000 Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.21 Wstrzyknięcie antybiotyku 99.21100 Podanie antybiotyku na nośniku
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.21 Wstrzyknięcie antybiotyku 99.21800 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.21 Wstrzyknięcie antybiotyku 99.21900 Wstrzyknięcie antybiotyku – inne
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.22 Wstrzyknięcie innej substancji przeciwinfekcyjnej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.23 Wstrzyknięcie sterydów 99.23100 Podskórna implantacja progesteronu
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.23 Wstrzyknięcie sterydów 99.23200 Wstrzyknięcie kortyzonu
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.23 Wstrzyknięcie sterydów 99.23900 Wstrzyknięcie innych sterydów
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.24 Wstrzyknięcie innego hormonu
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.25 Wstrzyknięcie lub wlew chemioterapeutyku przeciwnowotworowego
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.26 Wstrzyknięcie trankwilizatora
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.27 Jontoforeza
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.28 Wstrzyknięcie/ infuzja immunomodulatora (BRM) jako czynnika przeciwnowotworowego 99.28100 Immunoterapia przeciwnowotworowa
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.28 Wstrzyknięcie/ infuzja immunomodulatora (BRM) jako czynnika przeciwnowotworowego 99.28200 Terapia niskimi dawkami interleukiny 2 (IL-2)
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.28 Wstrzyknięcie/ infuzja immunomodulatora (BRM) jako czynnika przeciwnowotworowego 99.28300 Szczepienie guza
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.29 Wstrzyknięcie/ infuzja innej substancji terapeutycznej lub profilaktycznej 99.29000 Wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.29 Wstrzyknięcie/ infuzja innej substancji terapeutycznej lub profilaktycznej 99.29010 Wstrzyknięcie/ infuzja inhibitora trombiny (DTI) – biwalirudyna
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.29 Wstrzyknięcie/ infuzja innej substancji terapeutycznej lub profilaktycznej 99.29090 Wlew dożylny innej substancji leczniczej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.29 Wstrzyknięcie/ infuzja innej substancji terapeutycznej lub profilaktycznej 99.29100 Podanie dożylne tyreostatyków
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.29 Wstrzyknięcie/ infuzja innej substancji terapeutycznej lub profilaktycznej 99.29200 Podanie znakowanych peptydów
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.29 Wstrzyknięcie/ infuzja innej substancji terapeutycznej lub profilaktycznej 99.29300 Wstrzyknięcie rekombinowanych białek
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.29 Wstrzyknięcie/ infuzja innej substancji terapeutycznej lub profilaktycznej 99.29400 Podanie znakowanych przeciwciał
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.29 Wstrzyknięcie/ infuzja innej substancji terapeutycznej lub profilaktycznej 99.29500 Podanie preparatu w celu zakończenia ciąży
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.29 Wstrzyknięcie/ infuzja innej substancji terapeutycznej lub profilaktycznej 99.29600 24-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-adrenergicznych
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.29 Wstrzyknięcie/ infuzja innej substancji terapeutycznej lub profilaktycznej 99.29700 24-godzinny dożylny wlew – innych leków inotropowo dodatnich
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.29 Wstrzyknięcie/ infuzja innej substancji terapeutycznej lub profilaktycznej 99.29800 24-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.2 Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych 99.29 Wstrzyknięcie/ infuzja innej substancji terapeutycznej lub profilaktycznej 99.29900 24-godzinny dożylny wlew digoksyny/metylodigoksyny
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.3 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom bakteryjnym 99.31 Szczepienie przeciw cholerze
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.3 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom bakteryjnym 99.32 Szczepienie przeciw durowi/paradurem
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.3 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom bakteryjnym 99.33 Szczepienie przeciw gruźlicy
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.3 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom bakteryjnym 99.34 Szczepienie przeciw dżumie
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.3 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom bakteryjnym 99.35 Szczepienie przeciw tularemii
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.3 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom bakteryjnym 99.36 Podanie anatoksyny błoniczej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.3 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom bakteryjnym 99.37 Szczepienie przeciw krztuścowi
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.3 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom bakteryjnym 99.38 Podanie anatoksyny tężcowej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.3 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom bakteryjnym 99.39 Podanie szczepionki di-te-per
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.4 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom wirusowym 99.41 Szczepienie przeciw poliomyelitis
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.4 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom wirusowym 99.42 Szczepienie przeciw ospie prawdziwej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.4 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom wirusowym 99.43 Szczepienie przeciw żółtej gorączce
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.4 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom wirusowym 99.44 Szczepienie przeciw wściekliźnie
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.4 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom wirusowym 99.45 Szczepienie przeciw odrze
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.4 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom wirusowym 99.46 Szczepienie przeciw śwince
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.4 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom wirusowym 99.47 Szczepienie przeciw różyczce
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.4 Szczepienia ochronne przeciw wybranym chorobom wirusowym 99.48 Szczepienie przeciw odrze/śwince/różyczce
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.51 Szczepienie przeciw przeziębieniu
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.52 Szczepienie przeciw grypie
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.53 Szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (arbowirus)
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.54 Szczepienie przeciw arbowirusom – inne
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.55 Szczepienie przeciw innym chorobom 99.55100 Szczepienie przeciw wąglikowi
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.55 Szczepienie przeciw innym chorobom 99.55200 Szczepienie przeciw brucelozie
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.55 Szczepienie przeciw innym chorobom 99.55300 Szczepienie przeciw gorączce plamistej Gór Skalistych
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.55 Szczepienie przeciw innym chorobom 99.55400 Szczepienie przeciw chorobom wywołanym przez gronkowce
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.55 Szczepienie przeciw innym chorobom 99.55500 Szczepienie przeciw chorobom wywołanym przez paciorkowce
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.55 Szczepienie przeciw innym chorobom 99.55600 Szczepienie przeciw durowi wysypkowemu
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.56 Podanie antytoksyny przeciwtężcowej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.57 Podanie antytoksyny przeciw jadowi kiełbasianemu
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.58 Podanie innej antytoksyny 99.58100 Podanie antytoksyny błoniczej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.58 Podanie innej antytoksyny 99.58200 Podanie antytoksyny przeciw zgorzeli gazowej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.58 Podanie innej antytoksyny 99.58300 Podanie antytoksyny płoniczej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.59 Inne szczepienia i wszczepienia 99.59100 Testy skórne
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.59 Inne szczepienia i wszczepienia 99.59200 Próba tuberkulinowa
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.5 Inne szczepienia ochronne 99.59 Inne szczepienia i wszczepienia 99.59900 Szczepienie nieokreślone
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.6 Umiarawianie rytmu serca 99.60 Nieokreślone metody resuscytacji krążeniowo-oddechowej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.6 Umiarawianie rytmu serca 99.61 Kardiowersja przedsionków (częstoskurczu nadkomorowego)
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.6 Umiarawianie rytmu serca 99.62 Inne rodzaje umiarawiania elektrycznego serca 99.62100 Kardiowersja nieokreślona
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.6 Umiarawianie rytmu serca 99.62 Inne rodzaje umiarawiania elektrycznego serca 99.62200 Zewnętrzna kardiowersja
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.6 Umiarawianie rytmu serca 99.62 Inne rodzaje umiarawiania elektrycznego serca 99.62300 Przywrócenie rytmu zatokowego
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.6 Umiarawianie rytmu serca 99.62 Inne rodzaje umiarawiania elektrycznego serca 99.62400 Defibrylacja
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.6 Umiarawianie rytmu serca 99.62 Inne rodzaje umiarawiania elektrycznego serca 99.62500 Czasowa stymulacja elektrodą zewnętrzną
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.6 Umiarawianie rytmu serca 99.62 Inne rodzaje umiarawiania elektrycznego serca 99.62600 Stymulacja elektrodą endokawitarną
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.6 Umiarawianie rytmu serca 99.63 Pośredni masaż serca 99.63000 Pośredni – ręczny masaż serca
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.6 Umiarawianie rytmu serca 99.63 Pośredni masaż serca 99.63100 Posredni – automatyczny masaż serca
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.6 Umiarawianie rytmu serca 99.64 Stymulacja zatoki szyjnej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.6 Umiarawianie rytmu serca 99.69 Inne rodzaje umiarawiania serca
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.7 Terapeutyczne frakcjonowanie i pobieranie składników krwi 99.71 Plazmafereza lecznicza
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.7 Terapeutyczne frakcjonowanie i pobieranie składników krwi 99.72 Lecznicza leukofereza
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.7 Terapeutyczne frakcjonowanie i pobieranie składników krwi 99.73 Lecznicza erytrocytofereza
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.7 Terapeutyczne frakcjonowanie i pobieranie składników krwi 99.74 Lecznicza trombofereza
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.7 Terapeutyczne frakcjonowanie i pobieranie składników krwi 99.75 Podanie czynnika neuroprotekcyjnego
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.7 Terapeutyczne frakcjonowanie i pobieranie składników krwi 99.76 Immunoadsorbcja pozaustrojowa 99.76100 Usunięcie przeciwciał z osocza przez kolumny zawierające białko A
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.7 Terapeutyczne frakcjonowanie i pobieranie składników krwi 99.77 Zastosowanie lub podanie substancji przeciwzrostowej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.7 Terapeutyczne frakcjonowanie i pobieranie składników krwi 99.78 Usuwanie wody
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.7 Terapeutyczne frakcjonowanie i pobieranie składników krwi 99.79 Inne lecznicze rozdzielanie i pobieranie składników krwi 99.79000 Afereza komórek macierzystych
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.7 Terapeutyczne frakcjonowanie i pobieranie składników krwi 99.79 Inne lecznicze rozdzielanie i pobieranie składników krwi 99.79100 LDL – afereza
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.7 Terapeutyczne frakcjonowanie i pobieranie składników krwi 99.79 Inne lecznicze rozdzielanie i pobieranie składników krwi 99.79900 Afereza lecznicza – inna
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.80 Inna diagnostyczna ocena działania czynników wywołujących nadwrażliwość 99.80100 Ocena działania czynnika swoistego (testy alergiczne)
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.80 Inna diagnostyczna ocena działania czynników wywołujących nadwrażliwość 99.80200 Ocena działania czynnika nieswoistego
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.80 Inna diagnostyczna ocena działania czynników wywołujących nadwrażliwość 99.80800 Ocena działania czynników wywołujących nadwrażliwość niewymienioną gdzie indziej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.80 Inna diagnostyczna ocena działania czynników wywołujących nadwrażliwość 99.80900 Ocena innego czynnika wywołującego nadwrażliwość
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.81 Hipotermia (centralna) (miejscowa) 99.81000 Hipotermia wewnątrznaczyniowa
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.81 Hipotermia (centralna) (miejscowa) 99.81100 Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa – pod kontrolą urządzeń sterujących
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.81 Hipotermia (centralna) (miejscowa) 99.81200 Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa – bez urządzeń sterujących
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.81 Hipotermia (centralna) (miejscowa) 99.81300 Hipotermia zewnętrzna miejscowa – pod kontrolą urządzeń sterujących
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.81 Hipotermia (centralna) (miejscowa) 99.81400 Hipotermia zewnętrzna miejscowa – bez urządzeń sterujących
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.82 Lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi 99.82100 Lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi chorób skóry
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.82 Lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi 99.82900 Lecznicze naświetlania promieniami ultrafioletowymi – inne
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.83 Inna fototerapia 99.83100 Fototerapia noworodka
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.83 Inna fototerapia 99.83200 Terapia fotodynamiczna
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.83 Inna fototerapia 99.83300 Diagnostyka fotodynamiczna
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.83 Inna fototerapia 99.83400 Naświetlanie promieniami podczerwieni
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.83 Inna fototerapia 99.83500 Naświetlanie laserowe
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.83 Inna fototerapia 99.83600 Naświetlanie promieniami Bioptron
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.84 Izolacja 99.84100 Izolacja po zetknięciu z chorobą zakaźną
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.84 Izolacja 99.84200 Ochrona pacjenta przed otoczeniem
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.84 Izolacja 99.84300 Obserwacja noworodka w inkubatorze
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.84 Izolacja 99.84400 Ochrona otoczenia przed pacjentem
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.85 Hipertermia w leczeniu nowotworów 99.85100 Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.86 Nieinwazyjne wszczepienie stymulatora wzrostu kości
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.87 Żywienie dojelitowe
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.88 Lecznicza fotofereza 99.88100 Pozaustrojowa fotochemioterapia
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.88 Lecznicza fotofereza 99.88200 Pozaustrojowa fotofereza
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.8 Różne zabiegi fizykalne 99.89 Zabieg fizykoterapii przeciwbólowo
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.91 Znieczulenie akupunkturą
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.92 Inna akupunktura 99.92100 Akupunktura – leczenie bólu przewlekłego
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.92 Inna akupunktura 99.92900 Akupunktura – inna
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.93 Masowanie odbytu przy skurczu mięśni dźwigaczy
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.94 Masaż prostaty
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.95 Rozciąganie napletka
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.96 Pobranie spermy do sztucznego zapłodnienia
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.97 Leczenie farmakologiczne 99.97100 Leczenie hyperkortyzolemii lekami hamującymi sterydogenezę
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.97 Leczenie farmakologiczne 99.97200 Leczenie farmakologiczne ciężkiej hyperkalcemii
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.97 Leczenie farmakologiczne 99.97300 Leczenie farmakologiczne przetrwałego przewodu tętniczego Botalla – alprostadil
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.97 Leczenie farmakologiczne 99.97400 Uzupełnienie pompy baklofenem
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.97 Leczenie farmakologiczne 99.97900 Farmakoterapia doustna
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.97 Leczenie farmakologiczne 99.97901 Farmakoterapia doszpikowa
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.97 Leczenie farmakologiczne 99.97902 Farmakoterapia domięśniowa
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.97 Leczenie farmakologiczne 99.97903 Farmakoterapia dotętnicza
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.97 Leczenie farmakologiczne 99.97904 Farmakoterapia dożylna
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.97 Leczenie farmakologiczne 99.97905 Farmakoterapia śródskórna
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.97 Leczenie farmakologiczne 99.97906 Farmakoterapia podskórna
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.97 Leczenie farmakologiczne 99.97907 Farmakoterapia podjęzykowa
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.97 Leczenie farmakologiczne 99.97908 Farmakoterapia dotchawicza
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.97 Leczenie farmakologiczne 99.97909 Farmakoterapia doodbytnicza
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.97 Leczenie farmakologiczne 99.97910 Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.98 Odciąganie mleka kobiecego w czasie laktacji
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99100 Terapia pijawkowa
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99200 Podanie doustne tyreostatyków
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99300 Wprowadzenie czopka z prostaglandyną
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99400 Podanie antidotum metodą inną niż wstrzyknięcie
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99500 Kapilaroskopia
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99510 Pedobarografia
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99530 Dermatoskopia
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99540 Wideodermatoskopia
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99550 Próby nadprogowe
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99560 Test pochyleniowy – Tilt test
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99570 Badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99580 Badanie antygenów zgodności tkankowej w celu typowania spokrewnionych dawców szpiku lub spokrewnionych żywych dawców wątroby lub nerki
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99590 Płukanie długoterminowego implantowanego podskórnie zestawu typu „PORT” wraz z cewnikiem umieszczonym w żyle centralnej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99600 Próby kaloryczne
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99700 Gustometria swoista
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99710 Elektrogustometria
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99750 Olfaktometria podmuchowa
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99760 Psychofizyczny test identyfikacji zapachów
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99770 Badanie węchu zestawem markerów
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99900 Pozostałe procedury – inne
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99900 Odsysanie górnych dróg oddechowych
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99901 Odsysanie – inne
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99902 Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99903 Uzyskanie centralnego dostępu dożylnego
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99904 Uzyskanie obwodowego dostępu dożylnego
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99905 Uzyskanie dostępu dotętniczego
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99906 Uzyskanie dostępu doszpikowego
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99907 Pomiar stężenia methemoglobiny w arterializowanej krwi włośniczkowej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99908 Pomiar stężenia karboksyhemoglobiny w arterializowanej krwi włośniczkowej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99909 Pomiar stężenia glukozy w arterializowanej krwi włośniczkowej
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99910 Bezprzyrządowe udrożnienie górnych dróg oddechowych
99 Inne zabiegi nieoperacyjne 99.9 Inne różne zabiegi 99.99 Pozostałe procedury 99.99911 Konikopunkcja

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891