ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.0 Rozcięcie (rozpreparowanie) tkanki zaotrzewnowej 59.00 Rozpreparowanie tkanki zaotrzewnowej nie określone inaczej
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.0 Rozcięcie (rozpreparowanie) tkanki zaotrzewnowej 59.01 Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.0 Rozcięcie (rozpreparowanie) tkanki zaotrzewnowej 59.02 Inne uwolnienie zrostów okołonerkowych lub okołomoczowodowych
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.0 Rozcięcie (rozpreparowanie) tkanki zaotrzewnowej 59.03 Uwolnienie zrostów okołonerkowych lub okołomoczowodowych laparoskopowo
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.0 Rozcięcie (rozpreparowanie) tkanki zaotrzewnowej 59.09 Inne nacięcie tkanki okołonerkowej lub okołomoczowodowej
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.1 Nacięcie tkanki okołopęcherzowej 59.11 Uwolnienie zrostów okołopęcherzowych
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.1 Nacięcie tkanki okołopęcherzowej 59.12 Uwolnienie zrostów okołopęcherzykowych laparoskopowo
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.1 Nacięcie tkanki okołopęcherzowej 59.19 Inne nacięcie tkanki okołopęcherzowej 59.19100 Odsłonięcie (eksploracja) przestrzeni okołopęcherzowej
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.1 Nacięcie tkanki okołopęcherzowej 59.19 Inne nacięcie tkanki okołopęcherzowej 59.19200 Nacięcie i drenaż krwiaka przestrzeni Retziusa
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.1 Nacięcie tkanki okołopęcherzowej 59.19 Inne nacięcie tkanki okołopęcherzowej 59.19300 Odsłonięcie (eksploracja) przestrzeni pozałonowej
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tkanki okołonerkowej i okołopęcherzowej 59.21 Biopsja tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej 59.21100 Biopsja tkanki okołonerkowej, okołomoczowodowej lub okołopęcherzowej metodą otwartą
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tkanki okołonerkowej i okołopęcherzowej 59.21 Biopsja tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej 59.21200 Biopsja przezskórna tkanki okołonerkowej, okołomoczowodowej lub okołopęcherzowej
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.2 Zabiegi diagnostyczne w zakresie tkanki okołonerkowej i okołopęcherzowej 59.29 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie tkanki okołonerkowej i okołopęcherzowej
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.3 Sfałdowanie (plikacja) połączenia pęcherzowo cewkowego 59.31 Operacja cewki metodą Kelly`ego-Kennedy’ego
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.3 Sfałdowanie (plikacja) połączenia pęcherzowo cewkowego 59.32 Plikacja cewki metodą Kelly`ego-Stoeckela
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.3 Sfałdowanie (plikacja) połączenia pęcherzowo cewkowego 59.39 Plikacja połączenia pęcherzowo-cewkowego – inne
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.4 Operacje nadłonowe z użyciem pętli podwieszającej 59.41 Operacja metodą Goebela-Frangenheima-Stoeckela
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.4 Operacje nadłonowe z użyciem pętli podwieszającej 59.42 Operacja metodą Millina-Reada
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.4 Operacje nadłonowe z użyciem pętli podwieszającej 59.43 Operacja metodą Oxford
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.4 Operacje nadłonowe z użyciem pętli podwieszającej 59.44 Uretrocystopeksja przez podwieszenie nadłonowe
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.5 Załonowe podwieszenie cewki moczowej 59.51 Operacja metodą Burcha
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.5 Załonowe podwieszenie cewki moczowej 59.52 Operacja metodą Marshalla-Marchetti`ego-Krantza
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.5 Załonowe podwieszenie cewki moczowej 59.53 Przyszycie tkanki okołocewkowej do spojenia łonowego
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.5 Załonowe podwieszenie cewki moczowej 59.59 Podwieszenie cewki moczowej – nie określone inaczej
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.6 Podwieszenie tkanek okołocewkowych 59.61 Operacja metodą Pereyry
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.6 Podwieszenie tkanek okołocewkowych 59.69 Podwieszenie tkanek okołocewkowych – inne
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.7 Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu 59.71 Podwieszenie cewki i pęcherza z użyciem pasm mięśniowych 59.71100 Cystouretropeksja z użyciem pętli z mięśnia dźwigacza odbytu
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.7 Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu 59.71 Podwieszenie cewki i pęcherza z użyciem pasm mięśniowych 59.71200 Podwieszenie szyi pęcherza moczowego z użyciem przeszczepionego mięśnia smukłego uda
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.7 Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu 59.71 Podwieszenie cewki i pęcherza z użyciem pasm mięśniowych 59.71300 Podwieszenie szyi pęcherza z użyciem pętli łonowo-guziczej
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.7 Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu 59.72 Wstrzyknięcie implantu do moczowodu i/ lub pęcherza moczowego 59.72100 Implantacja kolagenu do moczowodu lub pęcherza moczowego
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.7 Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu 59.72 Wstrzyknięcie implantu do moczowodu i/ lub pęcherza moczowego 59.72200 Endoskopowe wstrzyknięcie implantu do moczowodu lub pęcherza moczowego
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.7 Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu 59.72 Wstrzyknięcie implantu do moczowodu i/ lub pęcherza moczowego 59.72300 Implantacja tkanki tłuszczowej do moczowodu lub pęcherza moczowego
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.7 Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu 59.79 Operacje wysiłkowego nietrzymania moczu – inne 59.79100 Uretropeksja przednia
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.7 Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu 59.79 Operacje wysiłkowego nietrzymania moczu – inne 59.79200 Uretropeksja metodą Tudora („królicze ucho”)
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.7 Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu 59.79 Operacje wysiłkowego nietrzymania moczu – inne 59.79300 Podwieszenie cewki i pęcherza z użyciem materiału syntetycznego
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.7 Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu 59.79 Operacje wysiłkowego nietrzymania moczu – inne 59.79400 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa bez użycia taśmy
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.7 Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu 59.79 Operacje wysiłkowego nietrzymania moczu – inne 59.79500 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa z użyciem taśmy
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.7 Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu 59.79 Operacje wysiłkowego nietrzymania moczu – inne 59.79600 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu z dostępu nadłonowego (typu Marschalla-Marchettiego-Kranza, Burcha)
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.7 Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu 59.79 Operacje wysiłkowego nietrzymania moczu – inne 59.79700 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu z dostępu nadłonowego z użyciem taśmy (sling) z tkanek własnych chorej lub z materiału syntetycznego
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.7 Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu 59.79 Operacje wysiłkowego nietrzymania moczu – inne 59.79900 Zabiegi z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu – inne – nieokreślone inaczej
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.7 Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu 59.79 Operacje wysiłkowego nietrzymania moczu – inne 59.79900 Zabiegi z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu – inne – nie określone inaczej
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.8 Cewnikowanie moczowodu 59.81 Odprowadzenie moczu z nerki przez cewnik moczowodowy
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.8 Cewnikowanie moczowodu 59.82 Wprowadzenie cewnika moczowodowego
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.8 Cewnikowanie moczowodu 59.83 Rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.9 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.91 Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.9 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.92 Inne operacje tkanek okołonerkowych lub okołopęcherzowych
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.9 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.93 Wymiana cewnika w ureterostomii 59.93100 Wymiana cewnika w ureterostomii
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.9 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.93 Wymiana cewnika w ureterostomii 59.93200 Ponowne wprowadzenie cewnika do ureterostomii
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.9 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.94 Wymiana cewnika w cystostomii
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.9 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.95 Kruszenie kamieni moczowych (ultradźwiękami)
59 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.9 Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego 59.99 Zabiegi i operacje w zakresie układu moczowego – inne

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891