ICD-9 Klasyfikacja procedur medycznych

ICD-9

ICD-9


Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych rewizja 9 wersja 5.21 PL (ang. International Classification System for Surgical, Diagnostic and Therapeutic Procedures). Klasyfikacja ICD-9 PL uwzględnia wprowadzenie od 1 lipca 2011 r. w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) jednorodnych grup pacjentów (JGP) (ang. diagnosis-related group (DRG).

Tabela ICD-9

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.1 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy i struktur ją podtrzymujących
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.3 Odnerwienie macicy (okołoszyjkowe)
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.6 Usunięcie treści miesiączkowej lub regulowanie cyklu miesiączkowego poprzez ten zabieg
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.7 Wprowadzenie wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.0 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie jamy macicy 69.01 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy w celu zakończenia ciąży
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.0 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie jamy macicy 69.02 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy po porodzie lub poronieniu
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.0 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie jamy macicy 69.03 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy – diagnostyczne
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.0 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie jamy macicy 69.04 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy – lecznicze
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.0 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie jamy macicy 69.09 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy – inne
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.2 Operacje aparatu zawieszającego macicę 69.21 Przemieszczenie macicy pomiędzy pęcherz a pochwę 69.21100 Zabieg Wotkinsa
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.2 Operacje aparatu zawieszającego macicę 69.22 Inne zabiegi podwieszenia macicy 69.22100 Przyszycie macicy do powłok brzusznych
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.2 Operacje aparatu zawieszającego macicę 69.22 Inne zabiegi podwieszenia macicy 69.22200 Operacja manchesterska (Fothergilla)
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.2 Operacje aparatu zawieszającego macicę 69.22 Inne zabiegi podwieszenia macicy 69.22300 Sfałdowanie więzadeł macicznych
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.2 Operacje aparatu zawieszającego macicę 69.23 Pochwowa operacja przewlekłego wypadania macicy
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.2 Operacje aparatu zawieszającego macicę 69.29 Inne operacje naprawcze macicy i struktur podtrzymujących
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.4 Zabiegi naprawcze macicy 69.41 Szycie rozdarcia macicy
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.4 Zabiegi naprawcze macicy 69.42 Zamknięcie przetoki macicy
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.4 Zabiegi naprawcze macicy 69.49 Inne zabiegi naprawcze macicy 69.49100 Zabieg naprawczy przetrwałego (zastarzałego) poporodowego rozdarcia macicy
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.4 Zabiegi naprawcze macicy 69.49 Inne zabiegi naprawcze macicy 69.49200 Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.4 Zabiegi naprawcze macicy 69.49 Inne zabiegi naprawcze macicy 69.49300 Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy z rekonstrukcją
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.4 Zabiegi naprawcze macicy 69.49 Inne zabiegi naprawcze macicy 69.49900 Zabieg naprawczy macicy – inny
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.5 Aspiracyjne łyżeczkowanie macicy 69.51 Aspiracyjne łyżeczkowanie macicy w celu przerwania ciąży
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.5 Aspiracyjne łyżeczkowanie macicy 69.52 Aspiracyjne łyżeczkowanie macicy po porodzie lub poronieniu
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.5 Aspiracyjne łyżeczkowanie macicy 69.59 Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.9 Inne zabiegi na trzonie macicy, szyjce i aparacie zawieszającym 69.91 Wprowadzenie leczniczej wkładki do macicy
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.9 Inne zabiegi na trzonie macicy, szyjce i aparacie zawieszającym 69.92 Sztuczna inseminacja
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.9 Inne zabiegi na trzonie macicy, szyjce i aparacie zawieszającym 69.93 Wprowadzenie rozszerzadła z blaszecznicy (laminaria)
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.9 Inne zabiegi na trzonie macicy, szyjce i aparacie zawieszającym 69.94 Ręczne odprowadzenie wypadniętej macicy
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.9 Inne zabiegi na trzonie macicy, szyjce i aparacie zawieszającym 69.95 Nacięcie szyjki macicy
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.9 Inne zabiegi na trzonie macicy, szyjce i aparacie zawieszającym 69.96 Usunięcie szwu okrężnego szyjki macicy
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.9 Inne zabiegi na trzonie macicy, szyjce i aparacie zawieszającym 69.97 Usunięcie penetrującego ciała obcego z szyjki macicy
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.9 Inne zabiegi na trzonie macicy, szyjce i aparacie zawieszającym 69.98 Inne operacje na aparacie zawieszającym macicę
69 Inne zabiegi na macicy i aparacie zawieszającym 69.9 Inne zabiegi na trzonie macicy, szyjce i aparacie zawieszającym 69.99 Inne operacje na szyjce i macicy

Ostatnia aktualizacja: 2014-06-23 14:10:55
Ilość pozycji: 7891