ICD-10 Klasyfikacja chorób

ICD-10

ICD-10


Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych rewizja 10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems revision 10) – międzynarodowy system diagnozy nozologicznej. Klasyfikacja ICD-10 została opracowana przez Światową Organizację Zdrowia, (ang. World Health Organization, WHO). W Polsce obowiązuje od roku 1996. Każda jednostka nozologiczna posiada oznaczenie alfanumeryczne w postaci: LCC.X, gdzie L – litera, C to cyfra, X – cyfra określająca podtyp. Podtyp o wartości 8 oznacza inne, a o wartości 9 bliżej nieokreślone.

Tabela ICD-10

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

N00 Ostry zespół zapalenia nerek
N00.0 Ostry zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa)
N00.1 Ostry zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych )
N00.2 Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)
N00.3 Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)
N00.4 Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N00.5 Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N00.6 Ostry zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów)
N00.7 Ostry zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)
N00.8 Ostry zespół zapalenia nerek (inne)
N00.9 Ostry zespół zapalenia nerek (nie określone)
N01 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek
N01.0 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa)
N01.1 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych )
N01.2 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)
N01.3 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)
N01.4 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N01.5 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N01.6 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów)
N01.7 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)
N01.8 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (inne)
N01.9 Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek (nie określone)
N02 Nawracający i uporczywy krwiomocz
N02.0 Nawracający i uporczywy krwiomocz (glomerulopatia submikroskopowa)
N02.1 Nawracający i uporczywy krwiomocz (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych )
N02.2 Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)
N02.3 Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)
N02.4 Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N02.5 Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N02.6 Nawracający i uporczywy krwiomocz (choroba gęstych depozytów)
N02.7 Nawracający i uporczywy krwiomocz (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)
N02.8 Nawracający i uporczywy krwiomocz (inne)
N02.9 Nawracający i uporczywy krwiomocz (nie określone)
N03 Przewlekły zespół zapalenia nerek
N03.0 Przewlekły zespół zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa)
N03.1 Przewlekły zespół zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych )
N03.2 Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)
N03.3 Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)
N03.4 Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N03.5 Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N03.6 Przewlekły zespół zapalenia nerek (choroba gęstych depozytów)
N03.7 Przewlekły zespół zapalenia nerek (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)
N03.8 Przewlekły zespół zapalenia nerek (inne)
N03.9 Przewlekły zespół zapalenia nerek (nie określone)
N04 Zespół nerczycowy
N04.0 Zespół nerczycowy (glomerulopatia submikroskopowa)
N04.1 Zespół nerczycowy (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych )
N04.2 Zespół nerczycowy (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)
N04.3 Zespół nerczycowy (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)
N04.4 Zespół nerczycowy (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N04.5 Zespół nerczycowy (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N04.6 Zespół nerczycowy (choroba gęstych depozytów)
N04.7 Zespół nerczycowy (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)
N04.8 Zespół nerczycowy (inne)
N04.9 Zespół nerczycowy (nie określone)
N05 Zespół nerczycowy, nieokreślony
N05.0 Zespół nerczycowy, nieokreślony (glomerulopatia submikroskopowa)
N05.1 Zespół nerczycowy, nieokreślony (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych )
N05.2 Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)
N05.3 Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)
N05.4 Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N05.5 Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N05.6 Zespół nerczycowy, nieokreślony (choroba gęstych depozytów)
N05.7 Zespół nerczycowy, nieokreślony (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)
N05.8 Zespół nerczycowy, nieokreślony (inne)
N05.9 Zespół nerczycowy, nieokreślony (nie określone)
N06 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym
N06.0 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (glomerulopatia submikroskopowa)
N06.1 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych )
N06.2 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)
N06.3 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)
N06.4 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N06.5 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N06.6 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (choroba gęstych depozytów)
N06.7 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)
N06.8 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (inne)
N06.9 Izolowany białkomocz z określonym uszkodzeniem morfologicznym (nie określone)
N07 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej
N07.0 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (glomerulopatia submikroskopowa)
N07.1 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych )
N07.2 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek)
N07.3 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne kłębuszków nerkowych)
N07.4 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N07.5 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek)
N07.6 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (choroba gęstych depozytów)
N07.7 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami)
N07.8 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (inne)
N07.9 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (nie określone)
N08 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N08.0 Zaburzenia kłębuszków nerkowych zakaźnych i pasożytniczych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N08.1 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach nowotworowych
N08.2 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w chorobach krwi i w zaburzeniach na podłożu immunologicznym
N08.3 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w cukrzycy (E10-E14+ ze wspólnym czwartym znakiem .2)
N08.4 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych chorobach gruczołów dokrewnych, przemiany materii i żywieniowych
N08.5 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej
N08.8 Zaburzenia kłębuszków nerkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N10 Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
N10.2 W celu identyfikacji czynnika zakaźnegonależy użyć dodatkowego kodu (B95-97)
N11 Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
N11.0 Niezaporowe przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek związane z odpływem
N11.1 Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek związane z przeszkodą dla odpływu moczu
N11.8 Inne przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek
N11.9 Przewlekłe cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, nieokreślone
N12 Cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek nieokreślone jako ostre lub przewlekłe
N12.1 Śródmiąższowe zapalenie nerek bno
N12.2 Zapalenie miedniczek nerkowych bno
N12.3 Odmiedniczkowe zapalenie nerek bno
N13 Uropatia zaporowa i odpływowa
N13.0 Wodonercze z przeszkodą w połączeniu moczowodowo-miedniczkowym
N13.1 Wodonercze ze zwężeniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziej
N13.2 Wodonercze z przeszkodą spowodowaną kamicą nerek lub moczowodu
N13.3 Inne i nieokreślone wodonercze
N13.4 Wodniak moczowodu
N13.5 Zagięcie lub zwężenie moczowodu bez wodonercza
N13.6 Roponercze
N13.7 Uropatia związana z odpływem pęcherzowo-moczowodowym
N13.8 Inna zaporowa i odpływowa uropatia
N13.9 Zaporowa i odpływowa uropatia, nieokreślona
N14 Zmiany cewkowe i cewkowo-śródmiąższowe wywołane przez leki i metale ciężkie
N14.0 Nefropatia wywołana przez środki przeciwbólowe
N14.1 Nefropatia wywołana przez inne leki, substancje lecznicze i biologiczne
N14.2 Nefropatia wywołana przez nieokreślony lek, substancję leczniczą lub biologiczną
N14.3 Nefropatia wywołana przez metale ciężkie
N14.4 Nefropatia toksyczna, niesklasyfikowana gdzie indziej
N15 Inne choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek
N15.0 Bałkańskie endemiczne zapalenie nerek
N15.1 Ropień nerkowy i okołonerkowy
N15.8 Inne określone cewkowo-śródmiąższowe choroby nerek
N15.9 Choroba cewkowo-śródmiąższowa nerek, nieokreślone
N16 Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N16.0 Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
N16.1 Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach nowotworowych
N16.2 Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach krwi i zaburzeniach dotyczących mechanizmów odpornościowych
N16.3 Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w chorobach przemiany materii
N16.4 Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w układowych zaburzeniach tkanki łącznej
N16.5 Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w odrzuceniu przeszczepu (T86.-+)
N16.8 Zaburzenia cewkowo-śródmiąższowe nerek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N17 Ostra niewydolność nerek
N17.0 Ostra niewydolność nerek z martwicą cewek
N17.1 Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kory nerek
N17.2 Ostra niewydolność nerek z martwicą w części rdzeniowej
N17.8 Inna ostra niewydolność nerek
N17.9 Ostra niewydolność nerek, nieokreślona
N18 Przewlekła niewydolność nerek
N18.0 Schyłkowa niewydolność nerek
N18.8 Inna przewlekła niewydolność nerek
N18.9 Przewlekła niewydolność nerek, nieokreślona
N19 Nieokreślona niewydolność nerek
N20 Kamica nerki i moczowodu
N20.0 Kamica nerki
N20.1 Kamica moczowodu
N20.2 Kamica nerki z kamicą moczowodu
N20.9 Kamica moczowa, nieokreślona
N21 Kamica dolnych dróg moczowych
N21.0 Kamica pęcherza moczowego
N21.1 Kamień cewki moczowej
N21.8 Inny kamień dolnych dróg moczowych
N21.9 Kamica dolnych dróg moczowych, nieokreślona
N22 Kamica dróg moczowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N22.0 Kamica moczowa w schistosomatozie (B65.-+)
N22.8 Kamica dróg moczowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N23 Nieokreślona kolka nerkowa
N25 Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych
N25.0 Nerkowa osteodystofia
N25.1 Nerkopochodna moczówka prosta
N25.8 Inne zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych
N25.9 Zaburzenia wynikające z upośledzonej czynności cewek nerkowych, nieokreślone
N26 Nieokreślony zanik nerki
N27 Nerka mała z nieznanej przyczyny
N27.0 Nerka mała, jednostronnie
N27.1 Nerka mała, obustronnie
N27.9 Nerka mała, nieokreślona
N28 Inne zaburzenia nerki i moczowodu niesklasyfikowane gdzie indziej
N28.0 Niedokrwienie i zawał nerki
N28.1 Torbiel nerki, nabyta
N28.8 Inne określone zaburzenia nerki i moczowodu
N28.9 Zaburzenie nerki i moczowodu, nieokreślone
N29 Inne zaburzenia nerki i moczowodu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N29.0 Kiła późna nerki (A52.7+)
N29.1 Inne zaburzenia nerki i moczowodu w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
N29.8 Inne zaburzenia nerki i moczowodu w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N30 Zapalenie pęcherza moczowego
N30.0 Ostre zapalenie pęcherza moczowego
N30.1 Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego (przewlekłe)
N30.2 Inne przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego
N30.3 Zapalenie trójkąta pęcherza moczowego
N30.4 Popromienne zapalenie pęcherza moczowego
N30.8 Inne zapalenie pęcherza moczowego
N30.9 Zapalenie pęcherza moczowego, nieokreślone
N31 Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziej
N31.0 Pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej
N31.1 Odruchowy pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej
N31.2 Wiotki pęcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej
N31.8 Inna nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza
N31.9 Nerwowo-mięśniowa dysfunkcja pęcherza, nieokreślona
N32 Inne zaburzenia pęcherza moczowego
N32.0 Przeszkoda w szyi pęcherza moczowego
N32.1 Przetoka pęcherzowo-jelitowa
N32.2 Przetoka pęcherza, niesklasyfikowana gdzie indziej
N32.3 Uchyłek pęcherza moczowego
N32.4 Pęknięcie pęcherza moczowego nieurazowe
N32.8 Inne określone zaburzenia pęcherza moczowego
N32.9 Zaburzenie pęcherza, nieokreślone
N33 Zaburzenia pęcherza moczowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N33.0 Gruźlicze zapalenie pęcherza moczowego (A18.1+)
N33.8 Zaburzenia pęcherza moczowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N34 Zapalenie cewki moczowej i zespół cewkowy
N34.0 Ropień cewki moczowej
N34.1 Nieswoiste zapalenie cewki moczowej
N34.2 Inne zapalenie cewki moczowej
N34.3 Zespół cewkowy, nieokreślony
N35 Zwężenie cewki moczowej
N35.0 Pourazowe zwężenie cewki moczowej
N35.1 Pozapalne zwężenie cewki moczowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
N35.8 Inne zwężenie cewki moczowej
N35.9 Zwężenie cewki moczowej, nieokreślone
N36 Inne zaburzenia cewki moczowej
N36.0 Przetoka cewkowa
N36.1 Uchyłek cewki moczowej
N36.2 Mięsko cewkowe (caruncula urethralis)
N36.3 Wypadnięcie błony śluzowej cewki moczowej
N36.8 Inne określone zaburzenie cewki moczowej
N36.9 Zaburzenie cewki moczowej, nieokreślone
N37 Zaburzenia cewki moczowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N37.0 Zapalenie cewki moczowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N37.8 Inne zaburzenia cewki moczowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N39 Inne zaburzenia układu moczowego
N39.0 Zakażenie układu moczowego w części nieokreślonej
N39.1 Białkomocz uporczywy, nieokreślony
N39.2 Białkomocz związany z pozycją ciała (ortostatyczny), nieokreślony
N39.3 Nietrzymanie moczu wysiłkowe
N39.4 Inne określone nietrzymanie moczu
N39.8 Inne określone zaburzenia układu moczowego
N39.9 Zaburzenie układu moczowego, nieokreślone
N40 Rozrost gruczołu krokowego
N40.1 Rozrost gruczolakowłóknisty (gruczołu krokowego)
N40.3 Powiększenie (łagodne)(gruczołu krokowego)
N40.4 Włókniakogruczolak (gruczołu krokowego)
N40.5 Włokniak (gruczołu krokowego)
N40.6 Przerost (łagodny)(gruczołu krokowego)
N40.7 Mięśniak (gruczołu krokowego)
N40.8 Przerost płata środkowego
N41 Choroby zapalne gruczołu krokowego
N41.0 Ostre zapalenie gruczołu krokowego
N41.1 Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego
N41.2 Ropień gruczołu krokowego
N41.3 Zapalenie gruczołu krokowego i pęcherza moczowego
N41.8 Inne choroby zapalne gruczołu krokowego
N41.9 Choroba zapalna gruczołu krokowego, nieokreślona
N42 Inne zaburzenia gruczołu krokowego
N42.0 Kamica gruczołu krokowego
N42.1 Przekrwienie lub krwotok z gruczołu krokowego
N42.2 Zanik gruczołu krokowego
N42.8 Inne określone zaburzenia gruczołu krokowego
N42.9 Zaburzenie gruczołu krokowego, nieokreślone
N43 Wodniak jądra i powrózka nasiennego
N43.0 Otorbiony wodniak jądra
N43.1 Zakażony wodniak jądra
N43.2 Inny wodniak jądra
N43.3 Wodniak jądra, nieokreślony
N43.4 Wodniak powrózka nasiennego
N44 Skręt jądra
N45 Zapalenie jądra i zapalenie najądrza
N45.0 Zapalenie jądra, zapalenie najądrza oraz zapalenie jądra i najądrza z ropniem
N45.9 Zapalenie jądra, zapalenie najądrza oraz zapalenie jądra i najądrza bez ropnia
N46 Niepłodność męska
N46.2 Mała liczba plemników w płynie nasiennym (Oligospermia)
N47 Nadmiar napletka, stulejka i załupek
N47.1 Napletek przerośniety
N48 Inne zaburzenia prącia
N48.0 Rogowacenie białe prącia (leukoplakia)
N48.1 Zapalenie żołędzi prącia i napletka
N48.2 Inne choroby zapalne prącia
N48.3 Bolesny wzwód prącia (priapismus)
N48.4 Impotencja z przyczyn organicznych
N48.5 Owrzodzenie prącia
N48.6 Zanikowe zapalenie żołędzi i blaszki wewnętrznej napletka
N48.8 Inne określone zaburzenia prącia
N48.9 Zaburzenie prącia, nieokreślone
N49 Choroby zapalne męskich narządów płciowych niesklasyfikowane gdzie indziej
N49.0 Choroby zapalne pęcherzyka nasiennego
N49.1 Choroby zapalne powrózka nasiennego, osłonki pochwowej jądra i nasieniowodu
N49.2 Choroby zapalne moszny
N49.8 Choroby zapalne innych określonych męskich narządów płciowych
N49.9 Choroby zapalne nieokreślonego męskiego narządu płciowego
N50 Inne zaburzenia męskich narządów płciowych
N50.0 Zanik jądra
N50.1 Zaburzenia naczyniowe męskich narządów płciowych
N50.8 Inne określone zaburzenia męskich narządów płciowych
N50.9 Zaburzenie męskich narządów płciowych, nieokreślone
N51 Zaburzenia męskich narządów płciowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N51.0 Zaburzenia gruczołu krokowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N51.1 Zakażenia jądra i najądrza w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N51.2 Zapalenie żołędzi w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N51.8 Inne zaburzenia męskich narządów płciowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N60 Łagodna dysplazja sutka
N60.0 Samotna torbiel sutka
N60.1 Rozlane torbielowate zwyrodnienie sutka
N60.2 Gruczlokowłókniakowatość sutka
N60.3 Stwardnienie tkanki włóknistej sutka
N60.4 Poszerzone przewody mlekowe sutka
N60.8 Inna łagodna dysplazja sutka
N60.9 Łagodna dysplazja sutka, nieokreślona
N61 Stany zapalne sutka
N62 Przerost sutka
N62.1 Przerost sutka u mężczyzn (gynecomastia)
N62.2 Przerost sutka
N63 Nieokreślony guzek w sutku
N64 Inne zaburzenia sutka
N64.0 Szczelina i przetoka brodawki sutkowej
N64.1 Martwica tłuszczowa sutka
N64.2 Zanik sutka
N64.3 Mlekotok nie związany z porodem
N64.4 Bolesność sutka (mastodynia)
N64.5 Inne objawy ze strony sutka
N64.8 Inne określone zaburzenia sutka
N64.9 Schorzenia sutka, nieokreślone
N70 Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników
N70.0 Ostre zapalenie jajowodów i zapalenie jajników
N70.1 Przewlekłe zapalenie jajowodów i zapalenie jajników
N70.9 Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników, nieokreślone
N71 Zapalenie macicy, z wyłączeniem szyjki
N71.0 Ostra zapalnie macicy
N71.1 Przewlekłe zapalnie macicy
N71.9 Zapalenie macicy, nieokreślona
N72 Zapalenie szyjki macicy
N73 Inne zapalenia miednicy mniejszej u kobiet
N73.0 Ostre zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy
N73.1 Przewlekłe zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy
N73.2 Nie określone zapalenie przymacicza i tkanki łącznej miednicy
N73.3 Ostre zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet
N73.4 Przewlekłe zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet
N73.5 Zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet, nieokreślone
N73.6 Zrosty otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet
N73.8 Inne określone choroby zapalne miednicy mniejszej u kobiet
N73.9 Zapalenie miednicy mniejszej u kobiet, nieokreślona
N74 Zapalenia miednicy mniejszej u kobiet w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N74.0 Zakażenie gruźlicze szyjki macicy (A18.1+)
N74.1 Gruźlica miednicy mniejszej u kobiet (A18.1+)
N74.2 Kiłowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A51.4+, A52.7+)
N74.3 Rzeżączkowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A54.2+)
N74.4 Chlamydiowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A56.1+)
N74.8 Zapalenia miednicy mniejszej u kobiet w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N75 Choroby gruczołu przedsionkowego większego (Bartholina)
N75.0 Torbiel gruczołu przedsionkowego większego
N75.1 Ropień gruczołu przedsionkowego większego
N75.8 Inne choroby gruczołu przedsionkowego większego
N75.9 Choroba gruczołu przedsionkowego większego, nieokreślona
N76 Inne stany zapalne pochwy i sromu
N76.0 Ostre zapalenie pochwy
N76.1 Podostre i przewlekłe zapalenie pochwy
N76.2 Ostre zapalenie sromu
N76.3 Podostre i przewlekłe zapalenie sromu
N76.4 Ropień sromu
N76.5 Owrzodzenie pochwy
N76.6 Owrzodzenie sromu
N76.8 Inne określone stany zapalne pochwy i sromu
N77 Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N77.0 Owrzodzenie sromu w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
N77.1 Zapalenie pochwy, zapalenie sromu oraz zapalenie sromu i pochwy w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
N77.8 Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
N80 Gruczolistość środmaciczna (endometrioza)
N80.0 Gruczolistość macicy
N80.1 Gruczolistość środmaciczna jajnika
N80.2 Gruczolistość środmaciczna jajowodu
N80.3 Gruczolistość środmaciczna otrzewnej miednicy mniejszej
N80.4 Gruczolistość środmaciczna przegrody odbytniczo-pochwowej i pochwy
N80.5 Gruczolistość środmaciczna jelita
N80.6 Gruczolistość środmaciczna w bliźnie skórnej
N80.8 Inna gruczolistość środmaciczna o innej lokalizacji
N80.9 Gruczolistość środmaciczna, nieokreślona
N81 Wypadanie żeńskich narządów płciowych
N81.0 Uchyłek cewki moczowej u kobiet
N81.1 Uchyłek pęcherza moczowego
N81.2 Częściowe wypadanie macicy i pochwy
N81.3 Całkowite wypadanie macicy i pochwy
N81.4 Wypadanie macicy i pochwy, nieokreślone
N81.5 Przepuklina jelitowa w ścianie pochwy (enterocoele)
N81.6 Uchyłek odbytnicy
N81.8 Inne wypadanie żeńskich narządów płciowych
N81.9 Wypadanie żeńskich narządów płciowych, nieokreślone
N82 Przetoki w żeńskim narządzie rodnym
N82.0 Przetoka pęcherzowo-pochwowa
N82.1 Inne przetoki pomiędzy układem moczowym a żeńskimi narządami płciowymi
N82.2 Przetoka między pochwą a jelitem cienkim
N82.3 Przetoka między pochwą a jelitem grubym
N82.4 Inne przetoki między jelitami a żeńskimi narządami płciowymi
N82.5 Przetoki między żeńskimi narządami płciowymi a skórą
N82.8 Inne przetoki w żeńskim narządzie rodnym
N82.9 Przetoka w żeńskim narządzie rodnym, nieokreślona
N83 Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy
N83.0 Pęcherzykowa torbiel jajnika
N83.1 Torbiel ciałka żółtego
N83.2 Inne i nieokreślone torbiele jajnikowe
N83.3 Nabyty zanik jajnika i jajowodu
N83.4 Wypadanie i przepuklina jajnika i jajowodu
N83.5 Skręcenie jajnika, szypuły jajnika i jajowodu
N83.6 Krwiak jajowodu
N83.7 Krwiak więzadła szerokiego macicy
N83.8 Inne niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego macicy
N83.9 Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i więzadła szerokiego, nieokreślone
N84 Polip żeńskiego narządu rodnego
N84.0 Polip trzonu macicy
N84.1 Polip szyjki macicy
N84.2 Polip pochwy
N84.3 Polip sromu
N84.8 Polip innych części żeńskiego narządu rodnego
N84.9 Polip żeńskiego narządu rodnego, nieokreślony
N85 Inne niezapalne zaburzenia macicy, z wyjątkiem szyjki
N85.0 Rozrost gruczołowy błony śluzowej macicy
N85.1 Rozrost gruczolakowaty błony śluzowej macicy
N85.2 Przerost macicy
N85.3 Niedostateczne zwinięcie się macicy
N85.4 Nieprawidłowe położenia macicy
N85.5 Wynicowanie macicy
N85.6 Zrosty wewnątrzmaciczne
N85.7 Krwiak śródmaciczny
N85.8 Inne określone niezapalne schorzenia macicy
N85.9 Niezapalne zaburzenie macicy, nieokreślone
N86 Nadżerka i wywinięcie błony śluzowej kanału szyjki macicy
N87 Dysplazja szyjki macicy
N87.0 Łagodna dysplazja szyjkowa
N87.1 Umiarkowana dysplazja szyjki macicy
N87.2 Nasilona dysplazja szyjki macicy, niesklasyfikowana gdzie indziej
N87.9 Dysplazja szyjki macicy, nieokreślona
N88 Inne niezapalne schorzenia szyjki macicy
N88.0 Rogowacenie białe szyjki macicy (leukoplakia)
N88.1 Zastarzałe pęknięcie szyjki macicy
N88.2 Zwężenie kanału szyjki macicy i zamknięcia
N88.3 Niewydolność szyjki macicy
N88.4 Przerostowe wydłużenie szyjki
N88.8 Inne określone niezapalne schorzenia szyjki macicy
N88.9 Niezapalne schorzenia szyjki macicy, nieokreślone
N89 Inne niezapalne schorzenia pochwy
N89.0 Łagodna dysplazja pochwowa
N89.1 Umiarkowana dysplazja pochwowa
N89.2 Nasilona dysplazja pochwy niesklasyfikowana gdzie indziej
N89.3 Dysplazja pochwy, nieokreślona
N89.4 Rogowacenie białe pochwy (leukoplakia)
N89.5 Zwężenie i zarośnięcie pochwy
N89.6 Niepodatna błona dziewicza
N89.7 Krwiak śródpochwowy
N89.8 Inne określone niezapalne schorzenia pochwy
N89.9 Niezapalne schorzenia pochwy, nieokreślone
N90 Inne niezapalne schorzenia sromu i krocza
N90.0 Łagodna dysplazja sromu
N90.1 Umiarkowana dysplazja sromu
N90.2 Nasilona dysplazja sromu
N90.3 Dysplazja sromu, nieokreślona
N90.4 Rogowacenie białe sromu
N90.5 Zanik sromu
N90.6 Przerost sromu
N90.7 Torbiel sromu
N90.8 Inne określone niezapalne schorzenia sromu i krocza
N90.9 Niezapalne zaburzenie sromu i krocza, nieokreślone
N91 Brak, skąpe i rzadkie miesiączki
N91.0 Pierwotny brak miesiączki
N91.1 Wtórny brak miesiączki
N91.2 Brak miesiączki, nieokreślony
N91.3 Pierwotnie skąpe lub rzadkie miesiączki (oligomenorrhoea primaria)
N91.4 Wtórne skąpe i rzadkie miesiączki
N91.5 Miesiączki skąpe lub rzadkie, nieokreślone
N92 Obfite, częste i nieregularne miesiączki
N92.0 Obfite i częste miesiączki regularne
N92.1 Obfite i częste miesiączki nieregularne
N92.2 Obfite krwawienia okresu pokwitania
N92.3 Krwawienie owulacyjne (związane z jajeczkowaniem)
N92.4 Obfite krwawienie w okresie przedmenopauzalnym
N92.5 Inne określone nieregularne miesiączki
N92.6 Nieregularne miesiączki, nieokreślone
N93 Inne nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe
N93.0 Krwawienie po stosunku płciowym i krwawienie kontaktowe
N93.8 Inne określone nieprawidłowe krwawienie maciczne i pochwowe
N93.9 Nieprawidłowe krwawienia maciczne i pochwowe, nieokreślone
N94 Ból i inne stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym
N94.0 Ból międzymiesiączkowy (Mittelschmerz)
N94.1 Bolesne współżycie płciowe (dyspaurenia)
N94.2 Pochwica
N94.3 Zespół napięcia przedmiesiączkowego
N94.4 Pierwotne bolesne miesiączkowanie
N94.5 Wtórne bolesne miesiączkowanie
N94.6 Bolesne miesiączkowanie, nieokreślone
N94.8 Inne określone stany związane z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym
N94.9 Nie określony stan związany z żeńskimi narządami płciowymi i cyklem miesiączkowym
N95 Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego
N95.0 Krwawienie pomenopauzalne
N95.1 Stany związane z okresem przekwitania u kobiet
N95.2 Pomenopauzalne zanikowe zapalenie pochwy
N95.3 Stany związane ze sztuczną menopauzą
N95.8 Inne określone schorzenia związane z przekwitaniem i z okresem okołomenopauzalnym
N95.9 Zaburzenie okresu przekwitania, nieokreślone
N96 Kobieta roniąca nawykowo
N97 Niepłodność kobieca
N97.0 Niepłodność kobieca związana z brakiem jajeczkowania
N97.1 Niepłodność kobieca pochodzenia jajowodowego
N97.2 Niepłodność kobieca pochodzenia macicznego
N97.3 Niepłodność kobieca pochodzenia szyjkowego
N97.4 Niepłodność kobieca związana z czynnikami męskimi
N97.8 Niepłodność kobieca innego pochodzenia
N97.9 Niepłodność kobieca, nieokreślona
N98 Powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem
N98.0 Zakażenie związane ze sztucznym zapłodnieniem
N98.1 Nadmierna stymulacja jajników
N98.2 Powikłania usiłowania wprowadzenia zapłodnionego jaja po zapłodnieniu in vitro
N98.3 Powikłania usiłowania wprowadzenia zarodka (embryo transfer)
N98.8 Inne powikłania związane ze sztucznym zapłodnieniem
N98.9 Powikłanie związane ze sztucznym zapłodnieniem, nieokreślone
N99 Pozabiegowe schorzenia układu moczowo-płciowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
N99.0 Pozabiegowa niewydolność nerek
N99.1 Pozabiegowe zwężenie cewki moczowej
N99.2 Pooperacyjne zrosty pochwowe
N99.3 Wypadanie sklepienia pochwy po usunięciu macicy
N99.4 Pozabiegowe zrosty otrzewnej miednicy
N99.5 Nieprawidłowa czynność cewki moczowej
N99.8 Inne pozabiegowe schorzenia układu moczowo-płciowego
N99.9 Pozabiegowe zaburzenie układu moczowo-płciowego, nieokreślone

Ostatnia aktualizacja: 2013-05-21 22:33:37
Ilość pozycji: 14228

Legenda ICD-10

 • A, B – Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
 • C – Nowotwory
 • D – Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych
 • E – Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
 • F – Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • G – Choroby układu nerwowego
 • H – Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego
 • I – Choroby układu krążenia
 • J – Choroby układu oddechowego
 • K – Choroby układu trawiennego
 • L – Choroby skóry i tkanki podskórnej
 • M – Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
 • N – Choroby układu moczowo-płciowego
 • O – Ciąża, poród i połóg
 • P – Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
 • Q – Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
 • R – Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych gdzie indziej niesklasyfikowane
 • S, T – Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
 • U – Kody specjalne
 • V, W, X, Y – Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
 • Z – Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia