ICD-10 Klasyfikacja chorób

ICD-10

ICD-10


Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych rewizja 10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems revision 10) – międzynarodowy system diagnozy nozologicznej. Klasyfikacja ICD-10 została opracowana przez Światową Organizację Zdrowia, (ang. World Health Organization, WHO). W Polsce obowiązuje od roku 1996. Każda jednostka nozologiczna posiada oznaczenie alfanumeryczne w postaci: LCC.X, gdzie L – litera, C to cyfra, X – cyfra określająca podtyp. Podtyp o wartości 8 oznacza inne, a o wartości 9 bliżej nieokreślone.

Tabela ICD-10

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

I00 Choroba reumatyczna bez wzmianki o zajęciu serca
I01 Choroba reumatyczna z zajęciem serca
I01.0 Ostre reumatyczne zapalenie osierdzia
I01.1 Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia
I01.2 Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia serca
I01.8 Inne ostre choroby reumatyczne serca
I01.9 Ostra choroba reumatyczna serca nieokreślona
I02 Pląsawica reumatyczna
I02.0 Pląsawica reumatyczna z zajęciem serca
I02.9 Pląsawica reumatyczna bez zajęcia serca
I05 Choroby reumatyczne zastawki dwudzielnej
I05.0 Zwężenie lewego ujścia żylnego
I05.1 Reumatyczna niedomykalność zastawki dwudzielnej
I05.2 Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością
I05.8 Inne wady zastawki dwudzielnej
I05.9 Wada zastawki dwudzielnej, nieokreślona
I06 Choroby reumatyczne zastawki tętnicy głównej
I06.0 Reumatyczne zwężenie tętnicy głównej
I06.1 Reumatyczna niedomykalność zastawki tętnicy głównej
I06.2 Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawek
I06.8 Inne wady reumatyczne zastawki tętnicy głównej
I06.9 Wada reumatyczna zastawki tętnicy głównej, nieokreślona
I07 Choroby reumatyczne zastawki trójdzielnej
I07.0 Zwężenie zastawki trójdzielnej
I07.1 Niedomykalność zastawki trójdzielnej
I07.2 Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I07.8 Inne wady zastawki trójdzielnej
I07.9 Wada zastawki trójdzielnej, nieokreślona
I08 Wady wielu zastawek [skojarzone]
I08.0 Wady zastawek dwudzielnej i tętnicy głównej
I08.1 Wady zastawek dwudzielnej i trójdzielnej
I08.2 Wady zastawek tętnicy głównej i trójdzielnej
I08.3 Skojarzone wady zastawek dwudzielnej, trójdzielnej i tętnicy głównej
I08.8 Inne wady skojarzone wielu zastawek
I08.9 Wady wielu zastawek, nieokreślona
I09 Inne choroby reumatyczne serca
I09.0 Reumatyczne zapalenie mięśnia serca
I09.1 Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawki, nieokreślone
I09.2 Przewlekłe reumatyczne zapalenie osierdzia
I09.8 Inne określone reumatyczne choroby serca
I09.9 Choroba reumatyczna serca, nieokreślona
I10 Samoistne (pierwotne) nadciśnienie
I11 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca
I11.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca
I11.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca
I12 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
I12.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek
I12.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek
I13 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
I13.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca
I13.1 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek
I13.2 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością serca jak i niewydolnością nerek
I13.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślona
I15 Nadciśnienie wtórne
I15.0 Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
I15.1 Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerek
I15.2 Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego
I15.8 Inne wtórne nadciśnienie
I15.9 Nadciśnienie wtórne, nieokreślone
I20 Dusznica bolesna
I20.0 Dusznica niestabilna
I20.1 Dusznica bolesna z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych
I20.8 Inne postacie dusznicy bolesnej
I20.9 Dusznica bolesna, nieokreślona
I21 Ostry zawał serca
I21.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej
I21.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej
I21.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji
I21.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu
I21.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy
I21.9 Ostry zawał serca, nieokreślony
I22 Ponowny zawał serca („dorzut”)
I22.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej
I22.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej
I22.8 Ponowny ostry zawał serca innych miejsc
I22.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowienu
I23 Niektóre powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.0 Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.1 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.2 Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.3 Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.4 Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.5 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.6 Skrzeplina przedsionka, uszka przedsionka i komory jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.9 Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca
I24 Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca
I24.0 Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca
I24.1 Zespół Dresslera
I24.8 Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca
I24.9 Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
I25 Przewlekła choroba niedokrwienna serca
I25.0 Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy
I25.1 Choroba serca w przebiegu miażdżycy
I25.2 Stary (przebyty) zawał serca
I25.3 Tętniak serca
I25.4 Tętniak naczyń wieńcowych
I25.5 Kardiomiopatia niedokrwienna
I25.6 Ciche (nieme) niedokrwienie serca
I25.8 Inne postacie przewlekłej choroby niedokrwiennej serca
I25.9 Przewlekła choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
I26 Zator płucny
I26.0 Zator płucny ze wzmianką o ostrym sercu płucnym
I26.9 Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnym
I27 Inne zespoły sercowo-płucne
I27.0 Pierwotne nadciśnienie płucne
I27.1 Choroba serca w przebiegu kifoskoliozy
I27.8 Inne określone zespoły sercowo-płucne
I27.9 Zespół sercowo-płucny, nieokreślony
I28 Inne choroby naczyń płucnych
I28.0 Przetoka tętniczo-żylna naczyń płucnych
I28.1 Tętniak tętnicy płucnej
I28.8 Inne określone choroby naczyń płucnych
I28.9 Choroba naczyń płucnych, nieokreślona
I30 Ostre zapalenie osierdzia
I30.0 Ostre nieokreślone samoistne zapalenie osierdzia
I30.1 Zapalenie osierdzia zakaźne
I30.8 Inne postacie ostrego zapalenia osierdzia
I30.9 Ostre zapalenie osierdzia, nieokreślone
I31 Inne choroby osierdzia
I31.0 Przewlekłe zarostowe zapalenie osierdzia
I31.1 Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia
I31.2 Krwiak osierdzia niesklasyfikowany gdzie indziej
I31.3 Płyn w worku osierdziowym (niezapalny)
I31.8 Inne określone choroby osierdzia
I31.9 Choroba osierdzia, nieokreślona
I32 Zapalenie osierdzia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I32.0 Zapalenie osierdzia w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I32.1 Zapalenie osierdzia w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I32.8 Zapalenie osierdzia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I33 Ostre i podostre zapalenie wsierdzia
I33.0 Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia
I33.9 Ostre zapalenie wsierdzia, nieokreślone
I34 Niereumatyczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej
I34.0 Niedomykalność zastawki dwudzielnej
I34.1 Wypadanie płatka(-ów) zastawki dwudzielnej
I34.2 Niereumatyczne zwężenie zastawki dwudzielnej
I34.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej
I34.9 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej, nieokreślone
I35 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej
I35.0 Zwężenie zastawki tętnicy głównej
I35.1 Niedomykalność zastawki tętnicy głównej
I35.2 Zwężenie zastawki tętnicy głównej z niedomykalnością
I35.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej
I35.9 Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, nieokreślone
I36 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
I36.0 Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej
I36.1 Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnej
I36.2 Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I36.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
I36.9 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, nieokreślone
I37 Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego
I37.0 Zwężenie zastawki pnia płucnego
I37.1 Niedomykalność zastawki pnia płucnego
I37.2 Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnością
I37.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego
I37.9 Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego, nieokreślone
I38 Zapalenie wsierdzia, zastawki, nieokreślone
I39 Zapalenie wsierdzia i zaburzenia funkcji zastawek serca w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.0 Zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.1 Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.2 Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.3 Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.4 Zaburzenia funkcji wielu zastawek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.8 Zapalenie wsierdzia, zastawki, nieokreślone, w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I40 Ostre zapalenie mięśnia sercowego
I40.0 Infekcyjne zapalenie mięśnia sercowego
I40.1 Izolowane zapalenie mięśnia sercowego
I40.8 Inne ostre zapalenie mięśnia sercowego
I40.9 Ostre zapalenie mięśnia sercowego, nieokreślone
I41 Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.0 Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.1 Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.2 Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.8 Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I42 Kardiomopatie
I42.0 Kardiomiopatia rozstrzeniowa
I42.1 Przerostowa kardiomiopatia zawężająca
I42.2 Inne kardiomiopatie przerostowe
I42.3 Choroba wsierdzia (eozynofilowa)
I42.4 Zwłóknienie sprężyste wsierdzia (fibroelastoza wsierdzia)
I42.5 Inne kardiomiopatie zaciskające (restrykcyjne)
I42.6 Kardiomiopatia alkoholowa
I42.7 Kardiomiopatia wywołana przez leki i inne czynniki zewnętrzne
I42.8 Inne kardiomiopatie
I42.9 Kardiomiopatia, nieokreślona
I43 Kardiomiopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I43.0 Kardiomiopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I43.1 Kardiomiopatia w chorobach metabolicznych
I43.2 Kardiomiopatia w chorobach z niedoborów pokarmowych
I43.8 Kardiomiopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I44 Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa
I44.0 Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia
I44.1 Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia
I44.2 Blok przedsionkowo-komorowy zupełny
I44.3 Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe
I44.4 Blok przedniej gałęzi lewej odnogi
I44.5 Blok tylnej gałęzi lewej odnogi
I44.6 Inny i nieokreślony blok gałęzi
I44.7 Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nieokreślony
I45 Inne zaburzenia przewodnictwa
I45.0 Blok prawej odnogi
I45.1 Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa
I45.2 Blok dwugałęziowy
I45.3 Blok trójgałęziowy
I45.4 Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy
I45.5 Inny określony blok serca
I45.6 Zespół preekscytacji
I45.8 Inne określone zaburzenia przewodnictwa
I45.9 Zaburzenie przewodnictwa, nieokreślone
I46 Zatrzymanie krążenia
I46.0 Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją
I46.1 Nagła śmierć sercowa, tak opisana
I46.9 Zatrzymanie krążenia, nieokreślone
I47 Częstoskurcz napadowy
I47.0 Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (re-entry)
I47.1 Częstoskurcz nadkomorowy
I47.2 Częstoskurcz komorowy
I47.9 Częstoskurcz napadowy, nieokreślony
I48 Migotanie i trzepotanie przedsionków
I49 Inne zaburzenia rytmu serca
I49.0 Migotanie i trzepotanie komór
I49.1 Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa
I49.2 Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z łącza przedsionkowo-komorowego
I49.3 Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komór
I49.4 Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje (pobudzenia)
I49.5 Zespół chorej zatoki
I49.8 Inne określone zaburzenia rytmu serca
I49.9 Zaburzenia rytmu serca, nieokreślone
I50 Niewydolność serca
I50.0 Niewydolność serca zastoinowa
I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa
I50.9 Niewydolność serca, nieokreślona
I51 Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca
I51.0 Ubytek przegody serca, nabyty
I51.1 Pęknięcie struny ścięgnistej niesklasyfikowane gdzie indziej
I51.2 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego niesklasyfikowane gdzie indziej
I51.3 Zakrzep (skrzeplina) wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziej
I51.4 Zapalenie mięśnia serca, nieokreślone
I51.5 Zwyrodnienie mięśnia serca
I51.6 Choroby serca i naczyń krwionośnych, nieokreślone
I51.7 Powiększenie serca
I51.8 Inne niedokładnie określone choroby serca
I51.9 Choroba serca, nieokreślona
I52 Inne zaburzenia funkcji serca w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I52.0 Inne zaburzenia funkcji serca w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I52.1 Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I52.8 Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I60 Krwotok podpajęczynówkowy
I60.0 Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
I60.1 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu
I60.2 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej
I60.3 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej
I60.4 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej
I60.5 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej
I60.6 Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych
I60.7 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony
I60.8 Inne krwotoki podpajęczynówkowe
I60.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony
I61 Krwotok mózgowy
I61.0 Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy
I61.1 Krwotok mózgowy do półkul, korowy
I61.2 Krwotok mózgowy do półkul, nieokreślony
I61.3 Krwotok mózgowy do pnia mózgu
I61.4 Krwotok mózgowy do móżdżku
I61.5 Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy
I61.6 Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu
I61.8 Inne krwotoki mózgowe
I61.9 Krwotok mózgowy, nieokreślony
I62 Inne nieurazowe krwotoki mózgowe
I62.0 Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)
I62.1 Nieurazowy krwotok nad oponą twardą
I62.9 Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślony
I63 Zawał mózgu
I63.0 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic przedmózgowych
I63.1 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic przedmózgowych
I63.2 Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych
I63.3 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic mózgowych
I63.4 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowych
I63.5 Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych
I63.6 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny
I63.8 Inne zawały mózgu
I63.9 Zawał mózgu, nieokreślony
I64 Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
I65 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych nie powodujące zawału mózgu
I65.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej
I65.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej
I65.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
I65.3 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne
I65.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych
I65.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych
I66 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych nie powodujące zawału mózgu
I66.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu
I66.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu
I66.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu
I66.3 Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku
I66.4 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne
I66.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych
I66.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych
I67 Inne choroby naczyń mózgowych
I67.0 Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte
I67.1 Tętniak mózgu, niepęknięty
I67.2 Miażdżyca tętnic mózgowych
I67.3 Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
I67.4 Encefalopatia nadciśnieniowa
I67.5 Choroba Moyamoya
I67.6 Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego
I67.7 Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej
I67.8 Inne określone choroby naczyń mózgowych
I67.9 Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona
I68 Zaburzenia naczyń mózgowych w chorobach występujących gdzie indziej
I68.0 Skrobiawicza angiopatia mózgowa (E85.-+)
I68.1 Zapalenie tętnic mózgowych w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I68.2 Zapalenie tętnic mózgowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I68.8 Inne zaburzenia naczyń mózgowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I69 Następstwa chorób naczyń mózgowych
I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
I69.1 Następstwa krwotoku mózgowego
I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
I69.3 Następstwa zawału mózgu
I69.4 Następstwa udaru nieokreślone czy krwotoczny czy zawałowy
I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
I70 Miażdżyca
I70.0 Miażdżyca tętnicy głównej (aorty)
I70.1 Miażdżyca tętnicy nerkowej
I70.2 Miażdżyca tętnic kończyn
I70.8 Miażdżyca innych tętnic
I70.9 Uogólniona i nieokreślona miażdżyca
I71 Tętniak i tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej
I71.0 Tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej (każdego odcinka)
I71.1 Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, pęknięty
I71.2 Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.3 Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, pęknięty
I71.4 Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.5 Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, pęknięty
I71.6 Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.8 Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, pęknięty
I71.9 Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, bez wzmianki o pęknięciu
I72 Tętniak innych tętnic
I72.0 Tętniak tętnicy szyjnej
I72.1 Tętniak tętnicy kończyny górnej
I72.2 Tętniak tętnicy nerkowej
I72.3 Tętniak tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej)
I72.4 Tętniak tętnicy kończyny dolnej
I72.8 Tętniak innych określonych tętnic
I72.9 Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniu
I73 Inne choroby naczyń obwodowych
I73.0 Zespół Reynauda
I73.1 Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera]
I73.8 Inne określone choroby naczyń obwodowych
I73.9 Choroba naczyń obwodowych, nieokreślona
I74 Zator i zakrzep tętniczy
I74.0 Zator i zakrzep brzusznej części tętnicy głównej
I74.1 Zator i zakrzep innych i nieokreślonych odcinków tętnicy głównej
I74.2 Zator i zakrzep tętnic kończyn górnych
I74.3 Zator i zakrzep tętnic kończyn dolnych
I74.4 Zator i zakrzep tętnic kończyn, nieokreślony
I74.5 Zator i zakrzep tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej)
I74.8 Zator i zakrzep innych tętnic
I74.9 Zator i zakrzep tętnicy, nieokreślonej
I77 Inne zaburzenia czynności tętnic i tętniczek
I77.0 Przetoka tętniczo-żylna (nabyta)
I77.1 Zwężenie tętnicy
I77.2 Pęknięcie tętnicy
I77.3 Dysplazja włóknisto – mięśniowa tętnic
I77.4 Zespół ucisku tętnicy krezkowej
I77.5 Martwica tętnicy
I77.6 Zapalenie tętnicy, nieokreślone
I77.8 Inne określone zaburzenia tętnic i tętniczek
I77.9 Zaburzenie tętnic i tętniczek, nieokreślone
I78 Choroby naczyń włosowatych
I78.0 Dziedziczne, krwotoczne rozszerzenie naczyń włosowatych [teleangiectasia]
I78.1 Znamię, nienowowtworowe
I78.8 Inne choroby naczyń włosowatych
I78.9 Choroby naczyń włosowatych, nieokreślone
I79 Zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.0 Tętniak tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.1 Zapalenie tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.2 Angiopatia obwodowa w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.8 Inne zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I80 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył
I80.0 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych
I80.1 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowej
I80.2 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnych
I80.3 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nieokreślone
I80.8 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o innym umiejscowieniu
I80.9 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o nieokreślonym umiejscowieniu
I81 Zakrzep żyły wrotnej
I82 Inny zatory i zakrzepy żylne
I82.0 Zespół Budda-Chiariego
I82.1 Zapalenie zakrzepowe żył, wędrujące
I82.2 Zator i zakrzep żyły głównej
I82.3 Zator i zakrzep żyły nerkowej
I82.8 Zator i zakrzep innych określonych żył
I82.9 Zator i zakrzep żyły, nieokreślony
I83 Żylaki kończyn dolnych
I83.0 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem
I83.1 Żylaki kończyn dolnych z zapaleniem
I83.2 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem
I83.9 Żylaki kończyn dolnych bez owrzodzenia i zapalenia
I84 Guzy krwawicze odbytu
I84.0 Guzy krwawicze odbytu wewnętrzne zakrzepowe
I84.1 Guzy krwawicze odbytu wewnętrzne z innymi powikłaniami
I84.2 Guzy krwawicze odbytu wewnętrzne bez powikłań
I84.3 Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne zakrzepowe
I84.4 Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne z innymi powikłaniami
I84.5 Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne bez powikłań
I84.6 Pozostałość skórna pochodzenia krwawiczego (odbytu lub odbytnicy)
I84.7 Nieokreślone guzy krwawicze odbytu zakrzepowe
I84.8 Nieokreślone guzy krwawicze odbytu z innymi powikłaniami
I84.9 Nieokreślone guzy krwawicze odbytu bez powikłań
I85 Żylaki przełyku
I85.0 Żylaki przełyku z krwawieniem
I85.9 Żylaki przełyku bez krwawienia
I86 Żylaki o innym umiejscowieniu
I86.0 Żylaki podjęzykowe
I86.1 Żylaki moszny
I86.2 Żylaki miednicy
I86.3 Żylaki sromu
I86.4 Żylaki żołądka
I86.8 Żylaki innych określonych miejsc
I87 Inne zaburzenia żył
I87.0 Zespół pozakrzepowy
I87.1 Ucisk żyły
I87.2 Niewydolność żył (przewlekła) (obwodowa)
I87.8 Inne określone zaburzenia funkcji żył
I87.9 Zaburzenia funkcji żył, nieokreślone
I88 Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych
I88.0 Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych krezkowych
I88.1 Przewlekłe zapalenie węzłów chłonnych oprócz krezkowych
I88.8 Inne nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych
I88.9 Zapalenie węzłów chłonnych, nieokreślone
I89 Inne niezakaźne zaburzenia funkcji naczyń i węzłów chłonnych
I89.0 Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziej
I89.1 Zapalenie naczyń chłonnych
I89.8 Inne określone niezakaźne zaburzenia naczyń i węzłów chłonnych
I89.9 Niezakaźne zaburzenia naczyń i wezłów chłonnych, nieokreślone
I95 Niedociśnienie tętnicze
I95.0 Samoistne niedociśnienie tętnicze
I95.1 Niedociśnienie tętnicze ortostatyczne
I95.2 Niedociśnienie tętnicze wywołane przez leki
I95.8 Inne niedociśnienie tętnicze
I95.9 Niedociśnienie tętnicze, nieokreślone
I97 Pozabiegowe zaburzenia układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej
I97.0 Zespół po kardiotomii
I97.1 Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach serca
I97.2 Zespół obrzęku chłonnego po usunięciu sutka
I97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej
I97.9 Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nieokreślone
I98 Inne zaburzenia funkcji układu krążenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I98.0 Kiła układu sercowo-naczyniowego
I98.1 Zaburzenia czynności serca i naczyń w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I98.2 Żylaki przełyku w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I98.8 Inne określone zaburzenia układu krążenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I99 Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia

Ostatnia aktualizacja: 2013-05-21 22:33:37
Ilość pozycji: 14228

Legenda ICD-10

 • A, B – Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
 • C – Nowotwory
 • D – Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych
 • E – Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
 • F – Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • G – Choroby układu nerwowego
 • H – Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego
 • I – Choroby układu krążenia
 • J – Choroby układu oddechowego
 • K – Choroby układu trawiennego
 • L – Choroby skóry i tkanki podskórnej
 • M – Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
 • N – Choroby układu moczowo-płciowego
 • O – Ciąża, poród i połóg
 • P – Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
 • Q – Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
 • R – Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych gdzie indziej niesklasyfikowane
 • S, T – Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
 • U – Kody specjalne
 • V, W, X, Y – Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
 • Z – Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia