ICD-10 Klasyfikacja chorób

ICD-10

ICD-10


Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych rewizja 10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems revision 10) – międzynarodowy system diagnozy nozologicznej. Klasyfikacja ICD-10 została opracowana przez Światową Organizację Zdrowia, (ang. World Health Organization, WHO). W Polsce obowiązuje od roku 1996. Każda jednostka nozologiczna posiada oznaczenie alfanumeryczne w postaci: LCC.X, gdzie L – litera, C to cyfra, X – cyfra określająca podtyp. Podtyp o wartości 8 oznacza inne, a o wartości 9 bliżej nieokreślone.

Tabela ICD-10

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

V01 Pieszy ranny w kolizji z rowerem
V01.0 Pieszy ranny w kolizji z rowerem (wypadek niekomunikacyjny)
V01.1 Pieszy ranny w kolizji z rowerem (wypadek komunikacyjny)
V01.9 Pieszy ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony wypadek komunikacyjny lub niekomunikacyjny)
V02 Pieszy ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V02.0 Pieszy ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (wypadek niekomunikacyjny)
V02.1 Pieszy ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (wypadek komunikacyjny)
V02.9 Pieszy ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślony wypadek komunikacyjny lub niekomunikacyjny)
V03 Pieszy ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarówką
V03.0 Pieszy ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarówką (wypadek niekomunikacyjny)
V03.1 Pieszy ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarówką (wypadek komunikacyjny)
V03.9 Pieszy ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarówką (nieokreślony wypadek komunikacyjny lub niekomunikacyjny)
V04 Pieszy ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
V04.0 Pieszy ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (wypadek niekomunikacyjny)
V04.1 Pieszy ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (wypadek komunikacyjny)
V04.9 Pieszy ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (nieokreślony wypadek komunikacyjny lub niekomunikacyjny)
V05 Pieszy ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
V05.0 Pieszy ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (wypadek niekomunikacyjny)
V05.1 Pieszy ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (wypadek komunikacyjny)
V05.9 Pieszy ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (nieokreślony wypadek komunikacyjny lub niekomunikacyjny)
V06 Pieszy ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V06.0 Pieszy ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (wypadek niekomunikacyjny)
V06.1 Pieszy ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (wypadek komunikacyjny)
V06.9 Pieszy ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślony wypadek komunikacyjny lub niekomunikacyjny)
V09 Pieszy ranny w innym i nieokreślonym wypadku komunikacyjnym
V09.0 Pieszy ranny w wypadku niedrogowym z włączeniem innych i nieokreślonych pojazdów mechanicznych
V09.1 Pieszy ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym
V09.2 Pieszy ranny w wypadku drogowym z włączeniem innych i nieokreślonych pojazdów mechanicznych
V09.3 Pieszy ranny w nieokreślonym wypadku drogowym
V09.9 Pieszy ranny w nieokreślonym wypadku komunikacyjnym
V10 Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
V10.0 Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V10.1 Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V10.2 Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowym)
V10.3 Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V10.4 Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V10.5 Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V10.9 Rowerzysta ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym)
V11 Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą
V11.0 Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V11.1 Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V11.2 Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowym)
V11.3 Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V11.4 Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V11.5 Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V11.9 Rowerzysta ranny w kolizji z innym rowerzystą (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym)
V12 Rowerzysta ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V12.0 Rowerzysta ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V12.1 Rowerzysta ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V12.2 Rowerzysta ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowym)
V12.3 Rowerzysta ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V12.4 Rowerzysta ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V12.5 Rowerzysta ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V12.9 Rowerzysta ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym)
V13 Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym, półciężarowym i ciężarowym
V13.0 Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym, półciężarowym i ciężarowym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V13.1 Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym, półciężarowym i ciężarowym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V13.2 Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym, półciężarowym i ciężarowym (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowym)
V13.3 Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym, półciężarowym i ciężarowym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V13.4 Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym, półciężarowym i ciężarowym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V13.5 Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym, półciężarowym i ciężarowym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V13.9 Rowerzysta ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym, półciężarowym i ciężarowym (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym)
V14 Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
V14.0 Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V14.1 Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V14.2 Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowym)
V14.3 Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V14.4 Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V14.5 Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V14.9 Rowerzysta ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym)
V15 Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
V15.0 Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V15.1 Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V15.2 Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowym)
V15.3 Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V15.4 Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V15.5 Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V15.9 Rowerzysta ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym)
V16 Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V16.0 Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V16.1 Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V16.2 Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowym)
V16.3 Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V16.4 Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V16.5 Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V16.9 Rowerzysta ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym)
V17 Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
V17.0 Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V17.1 Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V17.2 Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowym)
V17.3 Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V17.4 Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V17.5 Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V17.9 Rowerzysta ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym)
V18 Rowerzysta ranny w niekolizyjnym wypadku komunikacyjnym
V18.0 Rowerzysta ranny w niekolizyjnym wypadku komunikacyjnym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V18.1 Rowerzysta ranny w niekolizyjnym wypadku komunikacyjnym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V18.2 Rowerzysta ranny w niekolizyjnym wypadku komunikacyjnym (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku niedrogowym)
V18.3 Rowerzysta ranny w niekolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V18.4 Rowerzysta ranny w niekolizyjnym wypadku komunikacyjnym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V18.5 Rowerzysta ranny w niekolizyjnym wypadku komunikacyjnym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V18.9 Rowerzysta ranny w niekolizyjnym wypadku komunikacyjnym (nieokreślony rowerzysta ranny w wypadku drogowym)
V19 Rowerzysta ranny w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych
V19.0 Kierowca ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
V19.1 Pasażer ranny w kolizji z innymi nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym
V19.2 Nieokreślony rowerzysta ranny w kolizji z innym nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
V19.3 Rowerzysta (każdy) ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym
V19.4 Kierowca ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym
V19.5 Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym
V19.6 Nieokreślony rowerzysta ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznym w wypadku drogowym
V19.8 Rowerzysta (każdy) ranny w innym nieokreślonym wypadku komunikacyjnym
V19.9 Rowerzysta (każdy) ranny w nieokreślonym wypadku drogowym
V20 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
V20.0 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V20.1 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V20.2 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym)
V20.3 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V20.4 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V20.5 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V20.9 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym)
V21 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem
V21.0 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V21.1 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V21.2 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym)
V21.3 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V21.4 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V21.5 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V21.9 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z rowerem (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym)
V22 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V22.0 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V22.1 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V22.2 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym)
V22.3 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V22.4 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V22.5 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V22.9 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym)
V23 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem dostawczym lub ciężarowym
V23.0 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem dostawczym lub ciężarowym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V23.1 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem dostawczym lub ciężarowym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V23.2 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem dostawczym lub ciężarowym (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym)
V23.3 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem dostawczym lub ciężarowym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V23.4 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem dostawczym lub ciężarowym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V23.5 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem dostawczym lub ciężarowym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V23.9 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z samochodem dostawczym lub ciężarowym (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym)
V24 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
V24.0 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V24.1 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V24.2 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym)
V24.3 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V24.4 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V24.5 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V24.9 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym)
V25 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
V25.0 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V25.1 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V25.2 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym)
V25.3 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V25.4 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V25.5 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V25.9 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym)
V26 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V26.0 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V26.1 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V26.2 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym)
V26.3 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V26.4 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V26.5 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V26.9 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym)
V27 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
V27.0 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V27.1 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V27.2 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym)
V27.3 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V27.4 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V27.5 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V27.9 Osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym)
V28 Osoba jadąca na motocyklu ranna w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym
V28.0 Osoba jadąca na motocyklu ranna w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V28.1 Osoba jadąca na motocyklu ranna w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V28.2 Osoba jadąca na motocyklu ranna w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku niedrogowym)
V28.3 Osoba jadąca na motocyklu ranna w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V28.4 Osoba jadąca na motocyklu ranna w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V28.5 Osoba jadąca na motocyklu ranna w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V28.9 Osoba jadąca na motocyklu ranna w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w wypadku drogowym)
V29 Osoba jadąca na motocyklu ranna w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych
V29.0 Kierowca ranny w kolizji z innymi i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
V29.1 Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym
V29.2 Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym
V29.3 Osoba jadąca na motocyklu (każda) ranna w nieokreślonym wypadku niedrogowym
V29.4 Kierowca ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
V29.5 Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
V29.6 Nieokreślona osoba jadąca na motocyklu ranna w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
V29.8 Osoba jadąca na motocyklu (każda) ranna w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych
V29.9 Osoba jadąca na motocyklu (każda) ranna w nieokreślonym wypadku drogowym
V30 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
V30.0 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V30.1 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V30.2 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V30.3 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym)
V30.4 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V30.5 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V30.6 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V30.7 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V30.9 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym)
V31 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem
V31.0 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V31.1 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V31.2 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V31.3 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym)
V31.4 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V31.5 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V31.6 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V31.7 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V31.9 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym)
V32 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V32.0 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V32.1 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V32.2 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V32.3 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym)
V32.4 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V32.5 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V32.6 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V32.7 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V32.9 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym)
V33 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym
V33.0 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V33.1 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V33.2 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V33.3 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym)
V33.4 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V33.5 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V33.6 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V33.7 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V33.9 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarowym (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym)
V34 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
V34.0 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V34.1 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V34.2 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V34.3 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym)
V34.4 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V34.5 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V34.6 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V34.7 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V34.9 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym)
V35 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
V35.0 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V35.1 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V35.2 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V35.3 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym)
V35.4 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V35.5 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V35.6 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V35.7 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V35.9 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym)
V36 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V36.0 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V36.1 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V36.2 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V36.3 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym)
V36.4 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V36.5 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V36.6 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V36.7 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V36.9 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym)
V37 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem
V37.0 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V37.1 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V37.2 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V37.3 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym)
V37.4 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V37.5 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V37.6 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V37.7 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V37.9 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z nieustalonym lub stałym przedmiotem (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym)
V38 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym
V38.0 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V38.1 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V38.2 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V38.3 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym)
V38.4 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V38.5 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V38.6 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V38.7 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V38.9 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym)
V39 Użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych
V39.0 Kierowca ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
V39.1 Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym
V39.2 Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
V39.3 Użytkownik (każdy) trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym
V39.4 Kierowca ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym
V39.5 Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
V39.6 Nieokreślony użytkownik trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym
V39.8 Użytkownik (każdy) trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w innym określonym wypadku komunikacyjnym
V39.9 Użytkownik (każdy) trzykołowego pojazdu mechanicznego ranny w nieokreślonym wypadku drogowym
V40 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
V40.0 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V40.1 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V40.2 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V40.3 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym)
V40.4 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V40.5 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V40.6 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V40.7 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V40.9 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym)
V41 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem
V41.0 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V41.1 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V41.2 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V41.3 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym)
V41.4 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V41.5 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V41.6 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V41.7 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V41.9 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym)
V42 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V42.0 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V42.1 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V42.2 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V42.3 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym)
V42.4 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V42.5 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V42.6 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V42.7 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V42.9 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym)
V43 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym
V43.0 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V43.1 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V43.2 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V43.3 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym)
V43.4 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V43.5 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V43.6 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V43.7 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V43.9 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym)
V44 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
V44.0 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V44.1 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V44.2 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V44.3 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym)
V44.4 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V44.5 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V44.6 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V44.7 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V44.9 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym)
V45 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym
V45.0 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V45.1 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V45.2 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V45.3 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym)
V45.4 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V45.5 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V45.6 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V45.7 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V45.9 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym)
V46 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V46.0 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V46.1 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V46.2 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V46.3 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym)
V46.4 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V46.5 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V46.6 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V46.7 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V46.9 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym)
V47 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
V47.0 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V47.1 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V47.2 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V47.3 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym)
V47.4 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V47.5 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V47.6 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V47.7 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V47.9 Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym)
V48 Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym
V48.0 Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V48.1 Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V48.2 Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V48.3 Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku niedrogowym)
V48.4 Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V48.5 Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V48.6 Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V48.7 Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V48.9 Użytkownik samochodu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (nieokreślony użytkownik samochodu ranny w wypadku drogowym)
V49 Użytkownik samochodu ranny w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych
V49.0 Kierowca ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
V49.1 Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
V49.2 Nieokreślony użytkownik samochodu ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym
V49.3 Użytkownik samochodu (każdy) ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym
V49.4 Kierowca ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
V49.5 Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
V49.6 Nieokreślony użytkownik samochodu ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
V49.8 Użytkownik samochodu (każdy) ranny w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych
V49.9 Użytkownik samochodu (każdy) ranny w nieokreślonym wypadku drogowym
V50 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
V50.0 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V50.1 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V50.2 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V50.3 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku niedrogowym)
V50.4 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V50.5 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V50.6 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V50.7 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V50.9 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku drogowym)
V51 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem
V51.0 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V51.1 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V51.2 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V51.3 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku niedrogowym)
V51.4 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V51.5 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V51.6 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V51.7 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V51.9 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku drogowym)
V52 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V52.0 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V52.1 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V52.2 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V52.3 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku niedrogowym)
V52.4 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V52.5 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V52.6 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V52.7 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V52.9 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z dwu lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku drogowym)
V53 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym
V53.0 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V53.1 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V53.2 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V53.3 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku niedrogowym)
V53.4 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V53.5 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V53.6 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V53.7 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V53.9 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku drogowym)
V54 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem
V54.0 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V54.1 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V54.2 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V54.3 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku niedrogowym)
V54.4 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V54.5 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V54.6 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V54.7 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V54.9 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku drogowym)
V55 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym
V55.0 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V55.1 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V55.2 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V55.3 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku niedrogowym)
V55.4 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V55.5 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V55.6 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V55.7 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V55.9 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku drogowym)
V56 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V56.0 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V56.1 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V56.2 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V56.3 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku niedrogowym)
V56.4 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V56.5 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V56.6 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V56.7 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V56.9 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku drogowym)
V57 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
V57.0 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V57.1 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V57.2 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V57.3 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku niedrogowym)
V57.4 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V57.5 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V57.6 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V57.7 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V57.9 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku drogowym)
V58 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym
V58.0 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V58.1 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V58.2 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V58.3 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku niedrogowym)
V58.4 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V58.5 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V58.6 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V58.7 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V58.9 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (nieokreślony użytkownik samochodu ciężarowego i dostawczego ranny w wypadku drogowym)
V59 Użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych
V59.0 Kierowca ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym
V59.1 Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym
V59.2 Nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym
V59.3 Użytkownik (każdy) samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym
V59.4 Kierowca ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
V59.5 Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
V59.6 Nieokreślony użytkownik samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
V59.8 Użytkownik (każdy) samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w innych określonych wypadkach komunikacyjnych
V59.9 Użytkownik (każdy) samochodu dostawczego i ciężarowego ranny w nieokreślonym wypadku drogowym
V60 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
V60.0 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V60.1 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V60.2 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V60.3 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym)
V60.4 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V60.5 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V60.6 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V60.7 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V60.9 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym)
V61 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem
V61.0 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V61.1 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V61.2 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V61.3 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym)
V61.4 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V61.5 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V61.6 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V61.7 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V61.9 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym)
V62 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V62.0 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V62.1 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V62.2 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V62.3 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym)
V62.4 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V62.5 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V62.6 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V62.7 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V62.9 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym)
V63 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym
V63.0 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V63.1 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V63.2 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V63.3 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym)
V63.4 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V63.5 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V63.6 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V63.7 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V63.9 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym)
V64 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem
V64.0 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V64.1 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V64.2 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V64.3 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym)
V64.4 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V64.5 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V64.6 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V64.7 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V64.9 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu i autobusem (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym)
V65 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym
V65.0 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V65.1 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V65.2 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V65.3 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym)
V65.4 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V65.5 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V65.6 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V65.7 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V65.9 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z pociągiem lub pojazdem szynowym (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym)
V66 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V66.0 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V66.1 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V66.2 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V66.3 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym)
V66.4 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V66.5 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V66.6 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V66.7 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V66.9 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym)
V67 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem
V67.0 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V67.1 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V67.2 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V67.3 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym)
V67.4 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V67.5 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V67.6 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V67.7 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V67.9 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji ze stałym lub ustalonym przedmiotem (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym)
V68 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym
V68.0 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V68.1 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V68.2 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V68.3 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku niedrogowym)
V68.4 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V68.5 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V68.6 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V68.7 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V68.9 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w wypadku drogowym)
V69 Użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych
V69.0 Kierowca ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
V69.1 Pasażer ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
V69.2 Nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym
V69.3 Użytkownik (każdy) ciężkiego środka transportu ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym
V69.4 Kierowca ranny w kolizji z innym i nieokreślonym pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym
V69.5 Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
V69.6 Nieokreślony użytkownik ciężkiego środka transportu ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
V69.8 Użytkownik (każdy) ciężkiego środka transportu ranny w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych
V69.9 Użytkownik (każdy) ciężkiego środka transportu ranny w nieokreślonym wypadku drogowym
V70 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
V70.0 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V70.1 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V70.2 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V70.3 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym)
V70.4 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V70.5 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V70.6 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V70.7 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V70.9 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym)
V71 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem
V71.0 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V71.1 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V71.2 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V71.3 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym)
V71.4 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V71.5 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V71.6 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V71.7 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V71.9 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z rowerem (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym)
V72 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V72.0 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V72.1 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V72.2 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V72.3 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym)
V72.4 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V72.5 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V72.6 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V72.7 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V72.9 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym)
V73 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym
V73.0 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V73.1 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V73.2 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V73.3 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym)
V73.4 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V73.5 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V73.6 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V73.7 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V73.9 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym)
V74 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu
V74.0 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V74.1 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V74.2 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V74.3 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym)
V74.4 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V74.5 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V74.6 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V74.7 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V74.9 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym)
V75 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym
V75.0 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V75.1 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V75.2 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V75.3 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym)
V75.4 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V75.5 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V75.6 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V75.7 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V75.9 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym)
V76 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V76.0 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V76.1 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V76.2 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V76.3 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym)
V76.4 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V76.5 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V76.6 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V76.7 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V76.9 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym)
V77 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem
V77.0 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V77.1 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V77.2 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V77.3 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym)
V77.4 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V77.5 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V77.6 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V77.7 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V77.9 Użytkownik autobusu ranny w kolizji z ustalonym lub stałym przedmiotem (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym)
V78 Użytkownik autobusu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym
V78.0 Użytkownik autobusu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (kierowca ranny w wypadku niedrogowym)
V78.1 Użytkownik autobusu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (pasażer ranny w wypadku niedrogowym)
V78.2 Użytkownik autobusu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku niedrogowym)
V78.3 Użytkownik autobusu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku niedrogowym)
V78.4 Użytkownik autobusu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania)
V78.5 Użytkownik autobusu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (kierowca ranny w wypadku drogowym)
V78.6 Użytkownik autobusu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (pasażer ranny w wypadku drogowym)
V78.7 Użytkownik autobusu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (osoba znajdująca się na zewnątrz pojazdu ranna w wypadku drogowym)
V78.9 Użytkownik autobusu ranny w bezkolizyjnym wypadku komunikacyjnym (nieokreślony użytkownik autobusu ranny w wypadku drogowym)
V79 Użytkownik autobusu ranny w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych
V79.0 Kierowca ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym
V79.1 Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym
V79.2 Nieokreślony użytkownik autobusu ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku niedrogowym
V79.3 Użytkownik autobusu (każdy) ranny w nieokreślonym wypadku niedrogowym
V79.4 Kierowca ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
V79.5 Pasażer ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
V79.6 Nieokreślony użytkownik autobusu ranny w kolizji z innymi i nieokreślonymi pojazdami mechanicznymi w wypadku drogowym
V79.8 Użytkownik autobusu (każdy) ranny w innych określonych wypadkach komunikacyjnych
V79.9 Użytkownik autobusu (każdy) ranny w nieokreślonym wypadku drogowym
V80 Osoba jadąca na zwierzęciu lub użytkownik pojazdu ciągnionego przez zwierzę ranny w wypadku drogowym
V80.0 Jeździec lub użytkownik ranny wskutek upadku, zrzucenia przez zwierzę lub wypadnięcia z pojazdu ciągnionego przez zwierzę w wypadku bezkolizyjnym
V80.1 Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z pieszym lub zwierzęciem
V80.2 Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z rowerem
V80.3 Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym
V80.4 Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym i ciężarowym, ciężkim środkiem transportu i autobusem
V80.5 Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z innym określonym pojazdem mechanicznym
V80.6 Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z pociągiem i pojazdem szynowym
V80.7 Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z innym pojazdem niemechanicznym
V80.8 Jeździec lub użytkownik ranny w kolizji z ustalonym i stałym przedmiotem
V80.9 Jeździec lub użytkownik ranny w innych i nieokreślonych wypadkach komunikacyjnych
V81 Użytkownik pociągu i pojazdu szynowego ranny w wypadku komunikacyjnym
V81.1 Użytkownik pociągu i pojazdu szynowego ranny w kolizji z pojazdem mechanicznym w wypadku drogowym
V81.2 Użytkownik pociągu i pojazdu szynowego ranny w kolizji lub uderzony przez tabor kolejowy
V81.3 Użytkownik pociągu i pojazdu szynowego ranny w kolizji z innym przedmiotem
V81.4 Osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania z pociągu szynowego
V81.5 Użytkownik pociągu i pojazdu szynowego ranny wskutek upadku w pociągu i pojeździe szynowym
V81.6 Użytkownik pociągu i pojazdu szynowego ranny wskutek wypadnięcia z pociągu i pojazdu szynowego
V81.7 Użytkownik pociągu i pojazdu szynowego ranny wskutek wykolejenia bez wcześniejszej kolizji
V81.8 Użytkownik pociągu i pojazdu szynowego ranny w innych określonych wypadkach kolejowych
V81.9 Użytkownik pociągu i pojazdu szynowego ranny w nieokreślonym wypadku kolejowym
V82 Użytkownik kolejki ulicznej ranny w wypadku komunikacyjnym
V82.0 Użytkownik kolejki ulicznej ranny w kolizji z pojazdem mechanicznym w wypadku niedrogowym
V82.1 Użytkownik kolejki ulicznej ranny w wypadku drogowym
V82.2 Użytkownik kolejki ulicznej ranny w kolizji lub uderzony przez tabor
V82.3 Użytkownik kolejki ulicznej ranny w kolizji z innym przedmiotem
V82.4 Osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania z kolejki ulicznej
V82.5 Użytkownik ranny wskutek upadku w kolejce ulicznej
V82.6 Użytkownik kolejki ulicznej ranny wskutek wypadnięcia z pojazdu
V82.7 Użytkownik kolejki ulicznej ranny wskutek wykolejenia bez wcześniejszej kolizji
V82.8 Użytkownik kolejki ulicznej ranny w innych określonych wypadkach komunikacyjnych
V82.9 Użytkownik kolejki ulicznej ranny w nieokreślonym wypadku drogowym
V83 Użytkownik pojazdu specjalnego używanego głównie w przemyśle ranny w wypadku komunikacyjnym
V83.0 Kierowca przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym
V83.1 Pasażer przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym
V83.2 Osoba na zewnątrz przemysłowego pojazdu specjalnego ranna w wypadku drogowym
V83.3 Nieokreślony użytkownik przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym
V83.4 Osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania z przemysłowego pojazdu specjalnego
V83.5 Kierowca przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym
V83.6 Pasażer przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym
V83.7 Osoba na zewnątrz przemysłowego pojazdu specjalnego ranna w wypadku niedrogowym
V83.9 Nieokreślony użytkownik przemysłowego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym
V84 Użytkownik pojazdu specjalnego używanego głównie w rolnictwie ranny w wypadku komunikacyjnym
V84.0 Kierowca rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym
V84.1 Pasażer rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym
V84.2 Osoba na zewnątrz rolniczego pojazdu specjalnego ranna w wypadku drogowym
V84.3 Nieokreślony użytkownik rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku drogowym
V84.4 Osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania z rolniczego pojazdu specjalnego
V84.5 Kierowca rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym
V84.6 Pasażer rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym
V84.7 Osoba na zewnątrz rolniczego pojazdu specjalnego ranna w wypadku niedrogowym
V84.9 Nieokreślony użytkownik rolniczego pojazdu specjalnego ranny w wypadku niedrogowym
V85 Kierowca specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku drogowym
V85.0 Kierowca specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku drogowym
V85.1 Pasażer specjalnego pojazdu konstrukcyjnego w wypadku drogowym
V85.2 Osoba na zewnątrz specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranna w wypadku drogowym
V85.3 Nieokreślony użytkownik specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku drogowym
V85.4 Osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania ze specjalnego pojazdu konstrukcyjnego
V85.5 Kierowca specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku niedrogowym
V85.6 Pasażer specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku niedrogowym
V85.7 Osoba na zewnątrz specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranna w wypadku niedrogowym
V85.9 Nieokreślony użytkownik specjalnego pojazdu konstrukcyjnego ranny w wypadku niedrogowym
V86 Użytkownik specjalnego pojazdu niedrogowego i innego pojazdu mechanicznego przeznaczonego do poruszania się poza drogą, ranny w wypadku komunikacyjnym
V86.0 Kierowca specjalnego i innego niedrogowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym
V86.1 Pasażer specjalnego i innego niedrogowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym
V86.2 Osoba znajdująca się na zewnątrz specjalnego i innego niedrogowego pojazdu ranna w wypadku drogowym
V86.3 Nieokreślony użytkownik specjalnego i innego niedrogowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku drogowym
V86.4 Osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania ze specjalnego i innego niedrogowego pojazdu mechanicznego
V86.5 Kierowca specjalnego i innego niedrogowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym
V86.6 Pasażer specjalnego i innego niedrogowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym
V86.7 Osoba znajdująca się na zewnątrz specjalnego i innego niedrogowego pojazdu ranna w wypadku niedrogowym
V86.9 Nieokreślony użytkownik specjalnego i innego niedrogowego pojazdu mechanicznego ranny w wypadku niedrogowym
V87 Wypadek drogowy określonego typu z nieznanym środkiem transportu ofiary
V87.0 Osoba ranna w kolizji między samochodem i dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (drogowej)
V87.1 Osoba ranna w kolizji między innym pojazdem mechanicznym i dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (drogowej)
V87.2 Osoba ranna w kolizji między samochodem i samochodem dostawczym lub ciężarowym (drogowej)
V87.3 Osoba ranna w kolizji między samochodem i autobusem (drogowej)
V87.4 Osoba ranna w kolizji między samochodem i ciężkim środkiem transportu (drogowej)
V87.5 Osoba ranna w kolizji między ciężkim środkiem transportu i autobusem (drogowej)
V87.6 Osoba ranna w kolizji między pociągiem i pojazdem szynowym a samochodem (drogowej)
V87.7 Osoba ranna w kolizji między innymi określonymi pojazdami mechanicznymi (drogowej)
V87.8 Osoba ranna w innym bezkolizyjnym wypadku z udziałem pojazdu mechanicznego (drogowym)
V87.9 Osoba ranna w innych określonych (kolizyjnych) (bezkolizyjnych) wypadkach z udziałem pojazdów niemechanicznych (drogowych)
V88 Niedrogowy wypadek określonego typu z nieznanym środkiem transportu ofiary
V88.0 Osoba ranna w kolizji między samochodem i dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (niedrogowej)
V88.1 Osoba ranna w kolizji między innym pojazdem mechanicznym i dwu- lub trzykołowym pojazdem mechanicznym (niedrogowej)
V88.2 Osoba ranna w kolizji między samochodem i samochodem dostawczym lub ciężarowym (niedrogowej)
V88.3 Osoba ranna w kolizji między samochodem i autobusem (niedrogowej)
V88.4 Osoba ranna w kolizji między samochodem i ciężkim środkiem transportu (niedrogowej)
V88.5 Osoba ranna w kolizji między ciężkim środkiem transportu i autobusem (niedrogowej)
V88.6 Osoba ranna w kolizji między pociągiem i pojazdem szynowym i samochodem (niedrogowej)
V88.7 Osoba ranna w kolizji między innymi określonymi pojazdami mechanicznymi (niedrogowej)
V88.8 Osoba ranna w innym określonym, bezkolizyjnym wypadku z udziałem pojazdów mechanicznych (niedrogowym)
V88.9 Osoba ranna w innych określonych (kolizyjnych) (bezkolizyjnych) wypadkach z udziałem pojazdów niemechanicznych (niedrogowych)
V89 Wypadek pojazdu mechanicznego i niemechanicznego, typ pojazdu nieokreślony
V89.0 Osoba ranna w wypadku z udziałem nieokreślonego pojazdu mechanicznego (niedrogowym)
V89.1 Osoba ranna w wypadku z udziałem nieokreślonego pojazdu niemechanicznego (niedrogowym)
V89.2 Osoba ranna w wypadku z udziałem nieokreślonego pojazdu mechanicznego (drogowym)
V89.3 Osoba ranna w nieokreślonym wypadku z udziałem pojazdu niemechanicznego (drogowym)
V89.9 Osoba ranna w wypadku z udziałem nieokreślonego pojazdu
V90 Wypadek jednostki pływającej powodujący zanurzenie i tonięcie ofiary
V90.0 Wypadek jednostki pływającej powodujący zanurzenie i tonięcie ofiary (na statku handlowym)
V90.1 Wypadek jednostki pływającej powodujący zanurzenie i tonięcie ofiary (na statku pasażerskim)
V90.2 Wypadek jednostki pływającej powodujący zanurzenie i tonięcie ofiary (na łodzi rybackiej)
V90.3 Wypadek jednostki pływającej powodujący zanurzenie i tonięcie ofiary (na innej zasilanej jednostce pływającej)
V90.4 Wypadek jednostki pływającej powodujący zanurzenie i tonięcie ofiary (na łodzi żaglowej)
V90.5 Wypadek jednostki pływającej powodujący zanurzenie i tonięcie ofiary (na canoe lub kajaku)
V90.6 Wypadek jednostki pływającej powodujący zanurzenie i tonięcie ofiary (na jednostce pływającej nadmuchiwanej (bez zasilania))
V90.7 Wypadek jednostki pływającej powodujący zanurzenie i tonięcie ofiary (na nartach wodnych)
V90.8 Wypadek jednostki pływającej powodujący zanurzenie i tonięcie ofiary (na innej niezasilanej jednostce pływającej)
V90.9 Wypadek jednostki pływającej powodujący zanurzenie i tonięcie ofiary (na nieokreślonej jednostce pływającej)
V91 Wypadek jednostki pływającej powodujący inny uraz ofiary
V91.0 Wypadek jednostki pływającej powodujący inny uraz ofiary (na statku handlowym)
V91.1 Wypadek jednostki pływającej powodujący inny uraz ofiary (na statku pasażerskim)
V91.2 Wypadek jednostki pływającej powodujący inny uraz ofiary (na łodzi rybackiej)
V91.3 Wypadek jednostki pływającej powodujący inny uraz ofiary (na innej zasilanej jednostce pływającej)
V91.4 Wypadek jednostki pływającej powodujący inny uraz ofiary (na łodzi żaglowej)
V91.5 Wypadek jednostki pływającej powodujący inny uraz ofiary (na canoe lub kajaku)
V91.6 Wypadek jednostki pływającej powodujący inny uraz ofiary (na jednostce pływającej nadmuchiwanej (bez zasilania))
V91.7 Wypadek jednostki pływającej powodujący inny uraz ofiary (na nartach wodnych)
V91.8 Wypadek jednostki pływającej powodujący inny uraz ofiary (na innej niezasilanej jednostce pływającej)
V91.9 Wypadek jednostki pływającej powodujący inny uraz ofiary (na nieokreślonej jednostce pływającej)
V92 Zanurzenie i tonięcie ofiary w transporcie wodnym w związku z wypadkiem jednostki pływającej
V92.0 Zanurzenie i tonięcie ofiary w transporcie wodnym w związku z wypadkiem jednostki pływającej (na statku handlowym)
V92.1 Zanurzenie i tonięcie ofiary w transporcie wodnym w związku z wypadkiem jednostki pływającej (na statku pasażerskim)
V92.2 Zanurzenie i tonięcie ofiary w transporcie wodnym w związku z wypadkiem jednostki pływającej (na łodzi rybackiej)
V92.3 Zanurzenie i tonięcie ofiary w transporcie wodnym w związku z wypadkiem jednostki pływającej (na innej zasilanej jednostce pływającej)
V92.4 Zanurzenie i tonięcie ofiary w transporcie wodnym w związku z wypadkiem jednostki pływającej (na łodzi żaglowej)
V92.5 Zanurzenie i tonięcie ofiary w transporcie wodnym w związku z wypadkiem jednostki pływającej (na canoe lub kajaku)
V92.6 Zanurzenie i tonięcie ofiary w transporcie wodnym w związku z wypadkiem jednostki pływającej (na jednostce pływającej nadmuchiwanej (bez zasilania))
V92.7 Zanurzenie i tonięcie ofiary w transporcie wodnym w związku z wypadkiem jednostki pływającej (na nartach wodnych)
V92.8 Zanurzenie i tonięcie ofiary w transporcie wodnym w związku z wypadkiem jednostki pływającej (na innej niezasilanej jednostce pływającej)
V92.9 Zanurzenie i tonięcie ofiary w transporcie wodnym w związku z wypadkiem jednostki pływającej (na nieokreślonej jednostce pływającej)
V93 Wypadek na jednostce pływającej bez wypadku samej jednostki, nie powodujący zanurzenia i tonięcia ofiary
V93.0 Wypadek na jednostce pływającej bez wypadku samej jednostki, nie powodujący zanurzenia i tonięcia ofiary (na statku handlowym)
V93.1 Wypadek na jednostce pływającej bez wypadku samej jednostki, nie powodujący zanurzenia i tonięcia ofiary (na statku pasażerskim)
V93.2 Wypadek na jednostce pływającej bez wypadku samej jednostki, nie powodujący zanurzenia i tonięcia ofiary (na łodzi rybackiej)
V93.3 Wypadek na jednostce pływającej bez wypadku samej jednostki, nie powodujący zanurzenia i tonięcia ofiary (na innej zasilanej jednostce pływającej)
V93.4 Wypadek na jednostce pływającej bez wypadku samej jednostki, nie powodujący zanurzenia i tonięcia ofiary (na łodzi żaglowej)
V93.5 Wypadek na jednostce pływającej bez wypadku samej jednostki, nie powodujący zanurzenia i tonięcia ofiary (na canoe lub kajaku)
V93.6 Wypadek na jednostce pływającej bez wypadku samej jednostki, nie powodujący zanurzenia i tonięcia ofiary (na jednostce pływającej nadmuchiwanej (bez zasilania))
V93.7 Wypadek na jednostce pływającej bez wypadku samej jednostki, nie powodujący zanurzenia i tonięcia ofiary (na nartach wodnych)
V93.8 Wypadek na jednostce pływającej bez wypadku samej jednostki, nie powodujący zanurzenia i tonięcia ofiary (na innej niezasilanej jednostce pływającej)
V93.9 Wypadek na jednostce pływającej bez wypadku samej jednostki, nie powodujący zanurzenia i tonięcia ofiary (na nieokreślonej jednostce pływającej)
V94 Inne i nieokreślone wypadki w transporcie wodnym
V94.0 Inne i nieokreślone wypadki w transporcie wodnym (na statku handlowym)
V94.1 Inne i nieokreślone wypadki w transporcie wodnym (na statku pasażerskim)
V94.2 Inne i nieokreślone wypadki w transporcie wodnym (na łodzi rybackiej)
V94.3 Inne i nieokreślone wypadki w transporcie wodnym (na innej zasilanej jednostce pływającej)
V94.4 Inne i nieokreślone wypadki w transporcie wodnym (na łodzi żaglowej)
V94.5 Inne i nieokreślone wypadki w transporcie wodnym (na canoe lub kajaku)
V94.6 Inne i nieokreślone wypadki w transporcie wodnym (na jednostce pływającej nadmuchiwanej (bez zasilania))
V94.7 Inne i nieokreślone wypadki w transporcie wodnym (na nartach wodnych)
V94.8 Inne i nieokreślone wypadki w transporcie wodnym (na innej niezasilanej jednostce pływającej)
V94.9 Inne i nieokreślone wypadki w transporcie wodnym (na nieokreślonej jednostce pływającej)
V95 Wypadek samolotu silnikowego powodujący uraz użytkownika
V95.0 Wypadek helikoptera powodujący uraz użytkownika
V95.1 Wypadek lekkiego zasilanego szybowca, powodujący uraz użytkownika
V95.2 Wypadek innej skrzydłowej jednostki latającej prywatnej, powodujący uraz użytkownika
V95.3 Wypadek podróżnej skrzydłowej jednostki latającej prywatnej, powodujący uraz użytkownika
V95.4 Wypadek pojazdu kosmicznego powodujący uraz użytkownika
V95.8 Inny wypadek lotniczy powodujący uraz użytkownika
V95.9 Nieokreślony wypadek lotniczy powodujący uraz użytkownika
V96 Wypadek bezsilnikowego samolotu powodujący uraz użytkownika
V96.0 Wypadek balonu powodujący uraz użytkownika
V96.1 Wypadek szybowca na holu powodujący uraz użytkownika
V96.2 Wypadek szybowca (niezasilanego) powodujący uraz użytkownika
V96.8 Inne wypadki jednostki niezasilanej powodujące uraz użytkownika
V96.9 Nieokreślony wypadek jednostki niezasilanej powodujący uraz użytkownika
V97 Inne określone wypadki w komunikacji lotniczej
V97.0 Użytkownik samolotu ranny w innym wypadku określonym w komunikacji lotniczej
V97.1 Osoba ranna w trakcie wsiadania i wysiadania z samolotu
V97.2 Spadochroniarz ranny w wypadku w komunikacji lotniczej
V97.3 Osoba na ziemi ranna w wypadku lotniczym
V97.8 Inne wypadki lotnicze, niesklasyfikowane gdzie indziej
V98 Inne nieokreślone wypadki komunikacyjne
V99 Nieokreślony wypadek komunikacyjny

Ostatnia aktualizacja: 2013-05-21 22:33:37
Ilość pozycji: 14228

Legenda ICD-10

 • A, B – Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
 • C – Nowotwory
 • D – Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych
 • E – Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
 • F – Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • G – Choroby układu nerwowego
 • H – Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego
 • I – Choroby układu krążenia
 • J – Choroby układu oddechowego
 • K – Choroby układu trawiennego
 • L – Choroby skóry i tkanki podskórnej
 • M – Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
 • N – Choroby układu moczowo-płciowego
 • O – Ciąża, poród i połóg
 • P – Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
 • Q – Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
 • R – Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych gdzie indziej niesklasyfikowane
 • S, T – Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
 • U – Kody specjalne
 • V, W, X, Y – Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
 • Z – Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia