ICD-10 Klasyfikacja chorób

ICD-10

ICD-10


Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych rewizja 10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems revision 10) – międzynarodowy system diagnozy nozologicznej. Klasyfikacja ICD-10 została opracowana przez Światową Organizację Zdrowia, (ang. World Health Organization, WHO). W Polsce obowiązuje od roku 1996. Każda jednostka nozologiczna posiada oznaczenie alfanumeryczne w postaci: LCC.X, gdzie L – litera, C to cyfra, X – cyfra określająca podtyp. Podtyp o wartości 8 oznacza inne, a o wartości 9 bliżej nieokreślone.

Tabela ICD-10

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

E00 Wrodzony zespół niedoboru jodu
E00.0 Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ neurologiczny
E00.1 Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ obrzęku śluzowatego
E00.2 Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ mieszany
E00.9 Wrodzony zespół niedoboru jodu, nieokreślony
E01 Niedoczynność tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn
E01.0 Rozlane (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
E01.1 Wieloguzkowe (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
E01.2 Wole z powodu niedoboru jodu (endemiczne), nieokreślone
E01.8 Inne choroby tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn
E02 Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu
E03 Inne postacie niedoczynności tarczycy
E03.0 Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem rozlanym
E03.1 Wrodzona niedoczynność tarczycy bez wola
E03.2 Niedoczynność tarczycy w wyniku zastosowanego leczenia lub innych egzogennych substancji
E03.3 Niedoczynność tarczycy po przebytej infekcji
E03.4 Zanik tarczycy (nabyty)
E03.5 Śpiączka w obrzęku śluzowatym
E03.8 Inne określone postacie niedoczynności tarczycy
E03.9 Niedoczynność tarczycy, nieokreślona
E04 Wole nietoksyczne, inne
E04.0 Wole nietoksyczne, rozlane
E04.1 Guzek tarczycy pojedynczy, nietoksyczny
E04.2 Wole wieloguzkowe, nietoksyczne
E04.8 Wole nietoksyczne, inne określone
E04.9 Wole nietoksyczne, nieokreślone
E05 Tyreotoksykoza [nadczynność tarczycy]
E05.0 Tyreotoksykoza z rozlanym wolem
E05.1 Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiem
E05.2 Tyreotoksykoza w wolem wieloguzkowym, toksycznym
E05.3 Tyrotoksykoza wywołana ektopowymi guzkami tkanki tarczycy
E05.4 Tyreotoksykoza wywołana sztucznie
E05.5 Przełom tarczycowy
E05.8 Inne tyreotoksykozy
E05.9 Tyreotoksykoza, nieokreślona
E06 Zapalenia tarczycy
E06.0 Zapalenie tarczycy ostre
E06.1 Zapalenie tarczycy podostre
E06.2 Zapalenie tarczycy przewlekle z przemijającą tyreotoksykozą
E06.3 Zapalenie tarczycy autoimmunologiczne
E06.4 Zapalenie tarczycy polekowe
E06.5 Zapalenia tarczycy przewlekłe, inne
E06.9 Zapalenie tarczycy, nieokreślone
E07 Choroby tarczycy, inne
E07.0 Nadmierne wydzielanie kalcytoniny
E07.1 Wole związane z dyshormonozą
E07.8 Inne, określone choroby tarczycy
E07.9 Choroby tarczycy, nieokreślone
E10 Cukrzyca insulinozależna
E10.0 Cukrzyca insulinozależna (ze śpiączką)
E10.1 Cukrzyca insulinozależna (z kwasicą ketonową)
E10.2 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi)
E10.3 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami ocznymi)
E10.4 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E10.5 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E10.6 Cukrzyca insulinozależna (z innymi określonymi powikłaniami)
E10.7 Cukrzyca insulinozależna (z wieloma powikłaniami)
E10.8 Cukrzyca insulinozależna (z nieokreślonymi powikłaniami)
E10.9 Cukrzyca insulinozależna (bez powikłań)
E11 Cukrzyca insulinoniezależna
E11.0 Cukrzyca insulinoniezależna (ze śpiączką)
E11.1 Cukrzyca insulinoniezależna (z kwasicą ketonową)
E11.2 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami nerkowymi)
E11.3 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami ocznymi)
E11.4 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E11.5 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E11.6 Cukrzyca insulinoniezależna (z innymi określonymi powikłaniami)
E11.7 Cukrzyca insulinoniezależna (z wieloma powikłaniami)
E11.8 Cukrzyca insulinoniezależna (z nieokreślonymi powikłaniami)
E11.9 Cukrzyca insulinoniezależna (bez powikłań)
E12 Cukrzyca związana z niedożywieniem
E12.0 Cukrzyca związana z niedożywieniem (ze śpiączką)
E12.1 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z kwasicą ketonową)
E12.2 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami nerkowymi)
E12.3 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami ocznymi)
E12.4 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami neurologicznymi)
E12.5 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E12.6 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z innymi określonymi powikłaniami)
E12.7 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z wieloma powikłaniami)
E12.8 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z nieokreślonymi powikłaniami)
E12.9 Cukrzyca związana z niedożywieniem (bez powikłań)
E13 Inne określone postacie cukrzycy
E13.0 Inne określone postacie cukrzycy (ze śpiączką)
E13.1 Inne określone postacie cukrzycy (z kwasicą ketonową)
E13.2 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami nerkowymi)
E13.3 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami ocznymi)
E13.4 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami neurologicznymi)
E13.5 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E13.6 Inne określone postacie cukrzycy (z innymi określonymi powikłaniami)
E13.7 Inne określone postacie cukrzycy (z wieloma powikłaniami)
E13.8 Inne określone postacie cukrzycy (z nieokreślonymi powikłaniami)
E13.9 Inne określone postacie cukrzycy (bez powikłań)
E14 Cukrzyca nieokreślona
E14.0 Cukrzyca nieokreślona (ze śpiączką)
E14.1 Cukrzyca nieokreślona (z kwasicą ketonową)
E14.2 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami nerkowymi)
E14.3 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami ocznymi)
E14.4 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami neurologicznymi)
E14.5 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E14.6 Cukrzyca nieokreślona (z innymi określonymi powikłaniami)
E14.7 Cukrzyca nieokreślona (z wieloma powikłaniami)
E14.8 Cukrzyca nieokreślona (z nieokreślonymi powikłaniami)
E14.9 Cukrzyca nieokreślona (bez powikłań)
E15 Śpiączka hipoglikemiczna niecukrzycowa
E16 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki
E16.0 Polekowa hipoglikemia bez śpiączki
E16.1 Inne hipoglikemie
E16.2 Hipoglikemia, nieokreślona
E16.3 Nadmierne wydzielanie glukagonu
E16.8 Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki
E16.9 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki, nieokreślone
E20 Niedoczynność przytarczyc
E20.0 Niedoczynność przytarczyc idiopatyczna
E20.1 Rzekoma niedoczynność przytarczyc
E20.8 Niedoczynność przytarczyc, inna
E20.9 Niedoczynnośc przytarczyc, nieokreślona
E21 Nadczynność przytarczyc i inne choroby przytarczyc
E21.0 Pierwotna nadczynność przytarczyc
E21.1 Wtórna nadczynność przytarczyc, nigdzie indziej niesklasyfikowana
E21.2 Nadczynność przytarczyc, inna
E21.3 Nadczynność porzytarczyc, nieokreślona
E21.4 Inne określone choroby przytarczyc
E21.5 Choroby przytarczyc, nieokreślone
E22 Nadczynność przysadki
E22.0 Akromegalia i gigantyzm przysadkowy
E22.1 Hiperprolaktynemia
E22.2 Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego
E22.8 Inna postać nadczynności przysadki
E22.9 Nadczynność przysadki, nieokreślona
E23 Niedoczynność przysadki i inne choroby przysadki
E23.0 Niedoczynność przysadki
E23.1 Niedoczynność przysadki jatrogenna
E23.2 Moczówka prosta
E23.3 Zaburzenia funkcji podwzgórza, gdzie indziej niesklasyfikowane
E23.6 Inne choroby przysadki
E23.7 Choroba przysadki, nieokreślona
E24 Zespół Cushinga
E24.0 Choroba Cushinga pochodzenia przysadkowego
E24.1 Zespół Nelsona
E24.2 Polekowy zespół Cushinga
E24.3 Zespół zależny od ektopowego wydzielania ACTH
E24.4 Zespół pseudo-Cushinga u alkoholików
E24.8 Zespół Cushinga, inny
E24.9 Zespół Cushinga, nieokreślony
E25 Zespoły nadnerczowo-płciowe
E25.0 Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymów
E25.8 Zespoły nadnerczowo-płciowe, inne
E25.9 Zespół nadnerczowo-płciowym, nieokreślony
E26 Hiperaldosteronizm
E26.0 Pierwotny hiperaldosteronizm
E26.1 Wtórny hiperaldosteronizm
E26.8 Inne zespoły z hiperaldosteronizmem
E26.9 Hiperaldosteronizm, nieokreślony
E27 Inne zaburzenia kory nadnerczy
E27.0 Inne zespoły z nadczynnością kory nadnerczy
E27.1 Pierwotna niewydolność kory nadnerczy
E27.2 Przełom addisonoidalny
E27.3 Niedoczyność kory nadnerczy polekowa
E27.4 Inne i nieokreślone przyczyny niedoczynności kory nadnerczy
E27.5 Nadczynność rdzenia nadnerczy
E27.8 Inne określone choroby nadnerczy
E27.9 Choroby nadnerczy, nieokreślone
E28 Zaburzenia czynności jajników
E28.0 Nadmiar estrogenów [hiperestrogenizm]
E28.1 Nadmiar androgenów [hiperandrogenizm]
E28.2 Zespół policystycznych jajników
E28.3 Pierwotna niewydolność jajników
E28.8 Inne zaburzenia czynności jajników
E28.9 Zaburzenie czynności jajników, nieokreślone
E29 Zaburzenie czynności jąder
E29.0 Nadczynność jąder
E29.1 Niedoczynność jąder
E29.8 Inne zaburzenia czynności jąder
E29.9 Zaburzenia czynności jąder, nieokreślone
E30 Zaburzenia pokwitania gdzie indziej niesklasyfikowane
E30.0 Opóźnione pokwitanie
E30.1 Przedwczesne pokwitanie
E30.8 Inne zaburzenia pokwitania
E30.9 Zaburzenia pokwitania, nieokreślone
E31 Zaburzenia wielogruczołowe
E31.0 Wielogruczołowa niewydolność autoimmunologiczna
E31.1 Wielogruczołowa nadczynność
E31.8 Inne zaburzenia wielogruczołowe
E31.9 Wielogruczołowe zaburzenia, nieokreślone
E32 Choroby grasicy
E32.0 Utrzymujący się przerost grasicy
E32.1 Ropień grasicy
E32.8 Inne choroby grasicy
E32.9 Choroby grasicy, nieokreślone
E34 Inne zaburzenia endokrynologiczne
E34.0 Zespół rakowiaka
E34.1 Inne nadmierne wydzielanie hormonów pochodzenia jelitowego
E34.2 Ektopowe wydzielanie hormonów, gdzie indziej niesklasyfikowane
E34.3 Karłowatość, gdzie indziej niesklasyfikowana
E34.4 Konstytucjonalny wysoki wzrost
E34.5 Zespół oporności androgennej
E34.8 Inne określone zaburzenia wewnątrzwydzielnicze
E34.9 Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, nieokreślone
E35 Zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych
E35.0 Zaburzenia czynności tarczycy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych
E35.1 Zaburzenia czynności nadnerczy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych
E35.8 Inne zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych
E40 Kwashiorkor
E41 Wyniszczenie z niedożywienia
E42 Kwashiorkor z wyniszczeniem
E43 Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone
E44 Białkowo-energetyczne niedożywienie umiarkowanego i łagodnego stopnia
E44.0 Niedożywienie białkowo-energetyczne, umiarkowane
E44.1 Niedożywienie białkowo-energetyczne łagodne
E45 Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego
E46 Niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone
E50 Niedobór witaminy A
E50.0 Niedobor witaminy A z suchością spojówek
E50.1 Niedobór witaminy A z plamkami Bitota i suchością spojówek
E50.2 Niedobór witaminy A z suchością rogówek
E50.3 Niedobór witaminy A z owrzodzeniem rogówki i suchością rogówek
E50.4 Niedobór witaminy A z keratomalacją
E50.5 Niedobor witaminy A ze ślepotą nocną (kurzą, zmierzchowa)
E50.6 Niedobór witaminy A z bliznami na skutek suchości rogówek
E50.7 Inne cechy oczne niedoboru witaminy A
E50.8 Inne objawy niedoboru witamaminy A
E50.9 Niedobór witaminy A, nieokreślony
E51 Niedobór tiaminy
E51.1 Beri-beri
E51.2 Encefalopatia Wernickiego
E51.8 Inne objawy niedoboru tiaminy
E51.9 Niedobór tiaminy, nieokreślony
E52 Niedobór niacyny [pellagra]
E53 Niedobór innych witamin z grupy B
E53.0 Niedobór ryboflawiny
E53.1 Niedobór pirydoksyny
E53.8 Niedobór innych określonych witamin z grupy B
E53.9 Niedobór witamin z grupy B, nieokreślony
E54 Niedobór kwasu askorbinowego
E55 Niedobór witaminy D
E55.0 Krzywica, czynna
E55.9 Niedobór witaminy D, nieokreślony
E56 Inne niedobory witaminowe
E56.0 Niedobór witaminy E
E56.1 Niedobór witaminy K
E56.8 Niedobory innych witamin
E56.9 Niedobór witamin, nieokreślony
E58 Niedobór pokarmowy wapnia
E59 Niedobór pokarmowy selenu
E60 Niedobór pokarmowy cynku
E61 Niedobór innych składników pokarmowych
E61.0 Niedobór miedzi
E61.1 Niedobór żelaza
E61.2 Niedobór magnezu
E61.3 Niedobór manganu
E61.4 Niedobór chromu
E61.5 Niedobór molibdenu
E61.6 Niedobór wanadu
E61.7 Niedobór wielu elementów pokarmowych
E61.8 Niedobór innych określonych elementów pokarmowych
E61.9 Niedobór innych elementów pokarmowych, nieokreślony
E63 Inne niedobory pokarmowe
E63.0 Niedobory niezbędnych kwasów tłuszczowych [EFA]
E63.1 Zaburzenie bilansu składników pokarmowych
E63.8 Inne określone niedobory pokarmowe
E63.9 Inne niedobory pokarmowe, nieokreślone
E64 Następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych
E64.0 Następstwa niedoborów białkowo-energetycznych
E64.1 Następstwa niedoboru witaminy A
E64.2 Następstwa niedoboru witaminy C
E64.3 Następstwa krzywicy
E64.8 Następstwa innych niedoborów pokarmowych
E64.9 Inne nieokreślone niedobory pokarmowe
E65 Otyłość miejscowa
E66 Otyłość
E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii
E66.1 Otyłość polekowa
E66.2 Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową
E66.8 Inne postacie otyłości
E66.9 Otyłość, nieokreślona
E67 Inne zespoły z przekarmiania
E67.0 Hiperwitaminoza A
E67.1 Hiperkarotynemia
E67.2 Zespół przedawkowania witaminy B6
E67.3 Hiperwitaminoza D
E67.8 Inne określone hiperalimentacje
E68 Następstwa hiperalimentacji
E70 Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych
E70.0 Klasyczna fenyloketonuria
E70.1 Inne hyperfenyloalaninemie
E70.2 Zaburzenia przemian tyrozyny
E70.3 Bielactwo [albinizm]
E70.8 Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów aromatycznych
E70.9 Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych, nieokreślone
E71 Zaburzenia przemian aminokwasów rozgałęzionych i kwasów tłuszczowych
E71.0 Choroba syropu klonowego
E71.1 Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów rozgałęzionych
E71.2 Zaburzenia przemiany aminokwasów rozgałęzionych, nieokreślone
E71.3 Zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych
E72 Inne zaburzenia przemian aminokwasów
E72.0 Zaburzenia transportu aminokwasów
E72.1 Zaburzenia przemian aminokwasów zawierających siarkę
E72.2 Zaburzenia przemian cyklu mocznikowego
E72.3 Zaburzenia metabolizmu lizyny i hydroksylizyny
E72.4 Zaburzenia metabolizmu ornityny
E72.5 Zaburzenia przemian glicyny
E72.8 Inne określone zaburzenia przemian aminokwasów
E72.9 Zaburzenia przemian aminokwasów, nieokreślone
E73 Nietolerancja laktozy
E73.0 Wrodzony niedobór laktazy
E73.1 Wtórny niedobór laktazy
E73.8 Inna nietolerancja laktozy
E73.9 Nietolerancja laktozy, nieokreślona
E74 Inne zaburzenia przemian węglowodanów
E74.0 Choroba spichrzeniowa glikogenu
E74.1 Zaburzenia przemian fruktozy
E74.2 Zaburzenia metabolizmu galaktozy
E74.3 Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego węglowodanów
E74.4 Zaburzenia przemiany pirogronianu i glukoneogenezy
E74.8 Inne określone zaburzenia metabolizmu węglowodanów
E74.9 Zaburzenia przemiany węglowodanów, nieokreślone
E75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów
E75.0 GM2 gangliozydoza
E75.1 Inne gangliozydozy
E75.2 Inne sfingolipidozy
E75.3 Sfingolipidoza, nieokreślona
E75.4 Lipofuscynoza neuronalna
E75.5 Inne zaburzenia spichrzania lipidów
E75.6 Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreślone
E76 Zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów
E76.0 Mukopolisacharydoza, typ I
E76.1 Mukopolisacharydoza, typ II
E76.2 Inne mukopolisacharydozy
E76.3 Mukopolisacharozy, nieokreślone
E76.8 Inne zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów
E76.9 Zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów, nieokreślone
E77 Zaburzenia przemiany glikoprotein
E77.0 Zaburzenia post-translacyjnej modyfikacji enzymów lizosomalnych
E77.1 Zaburzenia degradacji glikoprotein
E77.8 Inne zaburzenia przemiany glikoprotein
E77.9 Zaburzenia przemian glikoprotein, nieokreślone
E78 Zaburzenia przemian lipidów i inne lipidemie
E78.0 Czysta hypercholesterolemia
E78.1 Czysta hyperglicerydemia
E78.2 Hyperlipidemia mieszana
E78.3 Hyperchylomikronemia
E78.4 Inne hyperlipidemie
E78.5 Niedobór lipoprotein
E78.8 Inne zaburzenia przemian lipidów
E78.9 Zaburzenia przemian lipidów, nieokreślone
E79 Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn
E79.0 Hiperurikemia bez objawów zapalenia stawów i obecności guzków dnawych
E79.1 Zespól Lesch-Nyhana
E79.8 Inne zaburzenia przemian puryn i pirymidyn
E79.9 Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn, nieokreślone
E80 Zaburzenia przemian porfiryn i bilirubiny
E80.0 Porfiria erytropoetyczna dziedziczna
E80.1 Porfiria skórna, późna
E80.2 Porfirie inne
E80.3 Defekty katalazy i peroksydazy
E80.4 Zespół Gilberta
E80.5 Zespół Crigler-Najjara
E80.6 Zaburzenia przemian bilirubiny, inne
E80.7 Zaburzenia przemian bilirubiny, nieokreślone
E83 Zaburzenia przemiany mineralnej
E83.0 Zaburzenia przemian miedzi
E83.1 Zaburzenia przemiany żelaza
E83.2 Zaburzenia przemian cynku
E83.3 Zaburzenia przemian fosforu
E83.4 Zaburzenia przemian magnezu
E83.5 Zaburzenia przemian wapnia
E83.8 Inne zaburzenia przemiany mineralnej
E83.9 Zaburzenia przemiany mineralnej, nieokreślone
E84 Zwłóknienie wielotorbielowate [cystic fibrosis]
E84.0 Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami płucnymi [postać płucna]
E84.1 Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami jelitowymi [postać brzuszna]
E84.8 Zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawami
E84.9 Zwłóknienie wielotorbielowate, nieokreślone
E85 Amyloidoza [skrobiawica]
E85.0 Skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna:
E85.1 Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna
E85.2 Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona
E85.3 Wtórne amyloidozy narządowe
E85.4 Zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych
E85.8 Inne amyloidozy
E85.9 Amyloidoza, nieokreślona
E86 Nadmierna utrata płynów
E87 Inne zaburzenia bilansu płynów, elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej
E87.0 Hiperosmolarność i hiponatremia
E87.1 Hipoosmolarność i hiponatremia
E87.2 Kwasica
E87.3 Alkaloza
E87.4 Mieszane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
E87.5 Hiperkaliemia
E87.6 Hipokaliemia
E87.7 Nadmiar płynu
E87.8 Inne zaburzenia równowagi elektrolitowej i płynowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
E88 Inne zaburzenia metaboliczne
E88.0 Zaburzenia przemian białek osocza niesklasyfikowane gdzie indziej
E88.1 Lipodystrofia, niesklasyfikowana gdzie indziej
E88.2 Lipomatoza, niesklasyfikowana gdzie indziej
E88.8 Inne określone zaburzenia metaboliczne
E88.9 Zaburzenia metaboliczne, nieokreślone
E89 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne po zabiegach, gdzie indziej niesklasyfikowane
E89.0 Niedoczynność tarczycy po zabiegach
E89.1 Hipoinsulinemia po zabiegach
E89.2 Niedoczynność przytarczyc po zabiegach
E89.3 Niedoczynność przysadki po zabiegach
E89.4 Niedoczynność jajników po zabiegach
E89.5 Niedoczynność jąder po zabiegach
E89.6 Niedoczynność kory (rdzenia) nadnerczy po zabiegach
E89.8 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne
E89.9 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, nieokreślone
E90 Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w chorobach gdzie indziej niesklasyfikowanych

Ostatnia aktualizacja: 2013-05-21 22:33:37
Ilość pozycji: 14228

Legenda ICD-10

 • A, B – Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
 • C – Nowotwory
 • D – Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych
 • E – Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
 • F – Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • G – Choroby układu nerwowego
 • H – Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego
 • I – Choroby układu krążenia
 • J – Choroby układu oddechowego
 • K – Choroby układu trawiennego
 • L – Choroby skóry i tkanki podskórnej
 • M – Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
 • N – Choroby układu moczowo-płciowego
 • O – Ciąża, poród i połóg
 • P – Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
 • Q – Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
 • R – Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych gdzie indziej niesklasyfikowane
 • S, T – Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
 • U – Kody specjalne
 • V, W, X, Y – Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
 • Z – Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia