ICD-10 Klasyfikacja chorób

ICD-10

ICD-10


Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych rewizja 10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems revision 10) – międzynarodowy system diagnozy nozologicznej. Klasyfikacja ICD-10 została opracowana przez Światową Organizację Zdrowia, (ang. World Health Organization, WHO). W Polsce obowiązuje od roku 1996. Każda jednostka nozologiczna posiada oznaczenie alfanumeryczne w postaci: LCC.X, gdzie L – litera, C to cyfra, X – cyfra określająca podtyp. Podtyp o wartości 8 oznacza inne, a o wartości 9 bliżej nieokreślone.

Tabela ICD-10

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

D00 Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
D00.0 Rak in situ (warga, jama ustna i gardło)
D00.1 Rak in situ (przełyk)
D00.2 Rak in situ (żołądek)
D01 Raki in situ innych i nieokreślonych części narządów trawiennych
D01.0 Rak in situ (okrężnica)
D01.1 Rak in situ (zgięcie esiczo-odbytnicze)
D01.2 Rak in situ (odbytnica)
D01.3 Rak in situ (odbyt i kanał odbytu)
D01.4 Rak in situ (inne i nieokreślone części jelita)
D01.5 Rak in situ (wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe)
D01.7 Rak in situ (inne określone narządy trawienne)
D01.9 Rak in situ (narządy trawienne, nieokreślone)
D02 Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego
D02.0 Rak in situ (krtań)
D02.1 Rak in situ (tchawica)
D02.2 Rak in situ (oskrzela i płuca)
D02.3 Rak in situ (inne części układu oddechowego)
D02.4 Rak in situ (układ oddechowy, nieokreślony)
D03 Czerniak in situ
D03.0 Czerniak in situ wargi
D03.1 Czerniak in situ powieki łącznie z kątem oka
D03.2 Czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
D03.3 Czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy
D03.4 Czerniak in situ skóry owłosionej głowy i szyi
D03.5 Czerniak in situ tułowia
D03.6 Czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiem
D03.7 Czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodrem
D03.8 Czerniak in situ innych umiejscowień
D03.9 Czerniak in situ, nieokreślony
D04 Rak in situ skóry
D04.0 Rak in situ (skóra wargi)
D04.1 Rak in situ (skóra powieki łącznie z kątem oka)
D04.2 Rak in situ (skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego)
D04.3 Rak in situ (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)
D04.4 Rak in situ (skóra owłosiona głowy i szyi)
D04.5 Rak in situ (skóra tułowia:)
D04.6 Rak in situ (skóra kończyny górnej łącznie z barkiem)
D04.7 Rak in situ (skóra kończyny dolnej łącznie z biodrem)
D04.8 Rak in situ (skóra o innym umiejscowieniu)
D04.9 Rak in situ (skóra, nieokreślona)
D05 Rak in situ sutka
D05.0 Rak zrazikowy in situ
D05.1 Rak wewnątrzprzewodowy in situ
D05.7 Inny rak sutka in situ
D05.9 Rak in situ sutka, nieokreślony
D06 Rak in situ szyjki macicy
D06.0 Rak in situ (błona śluzowa szyjki macicy)
D06.1 Rak in situ (błona zewnętrzna szyjki macicy)
D06.7 Rak in situ (inna część szyjki macicy)
D06.9 Rak in situ (szyjka macicy, nieokreślona)
D07 Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
D07.0 Rak in situ (błona śluzowa macicy)
D07.1 Rak in situ (srom)
D07.2 Rak in situ (pochwa)
D07.3 Rak in situ (inne i nieokreślone narządy płciowe żeńskie)
D07.4 Rak in situ (prącie)
D07.5 Rak in situ (gruczoł krokowy)
D07.6 Rak in situ (inne i nieokreślone narządy płciowe męskie)
D09 Rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień
D09.0 Rak in situ (pęcherz moczowy)
D09.1 Rak in situ (inne i nieokreślone części układu moczowego)
D09.2 Rak in situ (oko)
D09.3 Rak in situ (tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego)
D09.7 Rak in situ (rak in situ innych określonych umiejscowień)
D09.9 Rak in situ (rak in situ, nieokreślony)
D10 Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła
D10.0 Nowotwór niezłośliwy (warga)
D10.1 Nowotwór niezłośliwy (język)
D10.2 Nowotwór niezłośliwy (dno jamy ustnej)
D10.3 Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jamy ustnej)
D10.4 Nowotwór niezłośliwy (migdałek)
D10.5 Nowotwór niezłośliwy (inne struktury ustno-gardłowe)
D10.6 Nowotwór niezłośliwy (część nosowa gardła)
D10.7 Nowotwór niezłośliwy (część krtaniowa gardła)
D10.9 Nowotwór niezłośliwy (gardło, nieokreślone)
D11 Nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych
D11.0 Nowotwór niezłośliwy (ślinianka przyuszna)
D11.7 Nowotwór niezłośliwy (inne duże gruczoły ślinowe)
D11.9 Nowotwór niezłośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone)
D12 Nowotwory niezłośliwe okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu
D12.0 Nowotwór niezłośliwy (jelito ślepe)
D12.1 Nowotwór niezłośliwy (wyrostek robaczkowy)
D12.2 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica wstępująca)
D12.3 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica poprzeczna)
D12.4 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica zstępująca)
D12.5 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica esowata)
D12.6 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica, nieokreślona)
D12.7 Nowotwór niezłośliwy (zgięcie esiczo-odbytnicze)
D12.8 Nowotwór niezłośliwy (odbytnica)
D12.9 Nowotwór niezłośliwy (odbyt i kanał odbytu)
D13 Nowotwory niezłośliwe innych i niedokładnie określonych części układu trawiennego
D13.0 Nowotwór niezłośliwy (przełyk)
D13.1 Nowotwór niezłośliwy (żołądek)
D13.2 Nowotwór niezłośliwy (dwunastnica)
D13.3 Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jelita cienkiego)
D13.4 Nowotwór niezłośliwy (wątroba)
D13.5 Nowotwór niezłośliwy (drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe)
D13.6 Nowotwór niezłośliwy (trzustka)
D13.7 Nowotwór niezłośliwy (wyspy trzustki)
D13.9 Nowotwór niezłośliwy (niedokładnie określone części układu pokarmowego)
D14 Nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego
D14.0 Nowotwór niezłośliwy (ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe)
D14.1 Nowotwór niezłośliwy (krtań)
D14.2 Nowotwór niezłośliwy (tchawica)
D14.3 Nowotwór niezłośliwy (oskrzela i płuca)
D14.4 Nowotwór niezłośliwy (układ oddechowy, nieokreślone)
D15 Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
D15.0 Nowotwór niezłośliwy (grasica)
D15.1 Nowotwór niezłośliwy (serce)
D15.2 Nowotwór niezłośliwy (śródpiersie)
D15.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone narządy klatki piersiowej)
D15.9 Nowotwór niezłośliwy (nieokreślone narządy klatki piersiowej)
D16 Nowotwory niezłośliwe kości i chrząstek stawowych
D16.0 Nowotwór niezłośliwy (łopatka i kości długie kończyny górnej)
D16.1 Nowotwór niezłośliwy (kości krótkie kończyny górnej)
D16.2 Nowotwór niezłośliwy (kości długie kończyny dolnej)
D16.3 Nowotwór niezłośliwy (kości krótkie kończyny dolnej)
D16.4 Nowotwór niezłośliwy (kości czaszki i twarzy)
D16.5 Nowotwór niezłośliwy (żuchwa)
D16.6 Nowotwór niezłośliwy (kręgosłup)
D16.7 Nowotwór niezłośliwy (żebra, mostek i obojczyk)
D16.8 Nowotwór niezłośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna)
D16.9 Nowotwór niezłośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone)
D17 Nowotwory niezłośliwe z tkanki tłuszczowej
D17.0 Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej głowy, twarzy i szyi
D17.1 Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej tułowia
D17.2 Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej kończyn
D17.3 Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej innych i nieokreślonych umiejscowień
D17.4 Tłuszczak narządów klatki piersiowej
D17.5 Tłuszczak narządów jamy brzusznej
D17.6 Tłuszczak powrózka nasiennego
D17.7 Tłuszczak innych umiejscowień
D17.9 Tłuszczak, nieokreślony
D18 Naczyniaki krwionośne i chłonne jakiegokolwiek umiejscowienia
D18.0 Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowienia
D18.1 Naczyniak chłonny jakiegokolwiek umiejscowienia
D19 Nowotwory niezłośliwe międzybłonka
D19.0 Międzybłoniak opłucnej
D19.1 Międzybłoniak otrzewnej
D19.7 Międzybłoniak innych umiejscowień
D19.9 Międzybłoniak, nieokreślony
D20 Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
D20.0 Nowotwór niezłośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa)
D20.1 Nowotwór niezłośliwy (otrzewna)
D21 Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
D21.0 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy twarzy i szyi)
D21.1 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem)
D21.2 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem)
D21.3 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej)
D21.4 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha )
D21.5 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy )
D21.6 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, nieokreślone)
D21.9 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie, nieokreślone)
D22 Znamiona barwnikowe
D22.0 Znamiona melanocytowe wargi
D22.1 Znamiona melanocytowe powieki, łącznie z kątem oka
D22.2 Znamiona melanocytowe ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
D22.3 Znamiona melanocytowe innych i nieokreślonych części twarzy
D22.4 Znamiona melanocytowe skóry owłosionej głowy i szyi
D22.5 Znamiona melanocytowe tułowia
D22.6 Znamiona melanocytowe kończyny górnej, łącznie z barkiem
D22.7 Znamiona melanocytowe kończyny dolnej, łącznie z biodrem
D22.9 Znamiona melanocytowe, nieokreślone
D23 Inne niezłośliwe nowotwory skóry
D23.0 Nowotwór niezłośliwy (skóra wargi)
D23.1 Nowotwór niezłośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka)
D23.2 Nowotwór niezłośliwy (skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego)
D23.3 Nowotwór niezłośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)
D23.4 Nowotwór niezłośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi)
D23.5 Nowotwór niezłośliwy (skóra tułowia:)
D23.6 Nowotwór niezłośliwy (skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem)
D23.7 Nowotwór niezłośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem)
D23.9 Nowotwór niezłośliwy (skóra, nieokreślona)
D24 Nowotwór niezłośliwy sutka
D25 Mięśniak gładkokomórkowy macicy
D25.0 Mięśniak gładkokomórkowy podśluzówkowy macicy
D25.1 Mięsniak gładkokomórkowy śródścienny macicy
D25.2 Mięśniak gładkokomórkowy podsurowiczy macicy
D25.9 Mięśniak gładkokomórkowy macicy, nieokreślony
D26 Inne niezłośliwe nowotwory macicy
D26.0 Nowotwór niezłośliwy (szyjka macicy)
D26.1 Nowotwór niezłośliwy (trzon macicy)
D26.7 Nowotwór niezłośliwy (inna część macicy)
D26.9 Nowotwór niezłośliwy (macica, nieokreślona)
D27 Niezłośliwy nowotwór jajnika
D28 Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
D28.0 Nowotwór niezłośliwy (srom)
D28.1 Nowotwór niezłośliwy (pochwa)
D28.2 Nowotwór niezłośliwy (jajowody i więzadła)
D28.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone żeńskie narządy płciowe)
D28.9 Nowotwór niezłośliwy (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone)
D29 Niezłośliwy nowotwór męskich narządów płciowych
D29.0 Nowotwór niezłośliwy (prącie)
D29.1 Nowotwór niezłośliwy (gruczoł krokowy)
D29.2 Nowotwór niezłośliwy (jądro)
D29.3 Nowotwór niezłośliwy (najądrze)
D29.4 Nowotwór niezłośliwy (moszna)
D29.7 Nowotwór niezłośliwy (inne męskie narządy płciowe)
D29.9 Nowotwór niezłośliwy (męskie narządy płciowe, nieokreślone)
D30 Niezłośliwy nowotwór narządów moczowych
D30.0 Nowotwór niezłośliwy (nerka)
D30.1 Nowotwór niezłośliwy (miedniczka nerkowa)
D30.2 Nowotwór niezłośliwy (moczowód)
D30.3 Nowotwór niezłośliwy (pęcherz moczowy)
D30.4 Nowotwór niezłośliwy (cewka moczowa)
D30.7 Nowotwór niezłośliwy (inne narządy moczowe)
D30.9 Nowotwór niezłośliwy (narządy moczowe, nieokreślone)
D31 Niezłośliwy nowotwór oka
D31.0 Nowotwór niezłośliwy (spojówka)
D31.1 Nowotwór niezłośliwy (rogówka)
D31.2 Nowotwór niezłośliwy (siatkówka)
D31.3 Nowotwór niezłośliwy (naczyniówka)
D31.4 Nowotwór niezłośliwy (ciało rzęskowe)
D31.5 Nowotwór niezłośliwy (gruczoły i drogi łzowe)
D31.6 Nowotwór niezłośliwy (oczodół, nieokreślony)
D31.9 Nowotwór niezłośliwy (oko, nieokreślone)
D32 Nowotwór niezłośliwy opon mózgowych
D32.0 Nowotwór niezłośliwy (opony mózgowe)
D32.1 Nowotwór niezłośliwy (opony rdzeniowe)
D32.9 Nowotwór niezłośliwy (opony, nieokreślone)
D33 Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego
D33.0 Nowotwór niezłośliwy (mózg, nadnamiotowe)
D33.1 Nowotwór niezłośliwy (mózg, podnamiotowe)
D33.2 Nowotwór niezłośliwy (mózg, nieokreślony)
D33.3 Nowotwór niezłośliwy (nerwy czaszkowe)
D33.4 Nowotwór niezłośliwy (rdzeń kręgowy)
D33.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone części centralnego systemu nerwowego)
D33.9 Nowotwór niezłośliwy (centralny system nerwowy, nieokreślony)
D34 Niezłośliwy nowotwór tarczycy
D35 Niezłośliwy nowotwór innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego
D35.0 Nowotwór niezłośliwy (nadnercza)
D35.1 Nowotwór niezłośliwy (przytarczyce)
D35.2 Nowotwór niezłośliwy (przysadka)
D35.3 Nowotwór niezłośliwy (przewód nosowo-gardłowy)
D35.4 Nowotwór niezłośliwy (szyszynka)
D35.5 Nowotwór niezłośliwy (kłębek szyjny)
D35.6 Nowotwór niezłośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe)
D35.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego)
D35.8 Nowotwór niezłośliwy (zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego)
D35.9 Nowotwór niezłośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony)
D36 Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
D36.0 Nowotwór niezłośliwy (węzły chłonne)
D36.1 Nowotwór niezłośliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy)
D36.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone umiejscowienie)
D36.9 Nowotwór niezłośliwy (niezłośliwy nowotwór, nieokreślony)
D37 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów trawiennych
D37.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (warga, jama ustna i gardło)
D37.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (żołądek)
D37.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jelito cienkie)
D37.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jelio ślepe)
D37.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (okrężnica)
D37.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (odbytnica)
D37.6 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe)
D37.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy trawienne)
D37.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy trawienne, nieokreślone)
D38 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej
D38.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (krtań)
D38.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tchawica, oskrzela i płuca)
D38.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opłucna)
D38.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (śródpiersie)
D38.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (grasica)
D38.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy układu oddechowego)
D38.6 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (układ oddechowy, nieokreślony)
D39 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych
D39.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (macica)
D39.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jajnik)
D39.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (łożysko)
D39.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne żeńskie narządy płciowe)
D39.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone)
D40 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych
D40.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (gruczoł krokowy)
D40.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jądro)
D40.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne męskie narządy płciowe)
D40.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (męskie narządy płciowe, nieokreślone)
D41 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze narządów moczowych
D41.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerka)
D41.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (miedniczka nerkowa)
D41.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (moczowód)
D41.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (cewka moczowa)
D41.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (pęcherz moczowy)
D41.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy moczowe)
D41.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy moczowe, nieokreślone)
D42 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon
D42.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony mózgowe)
D42.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony rdzeniowe)
D42.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony, nieokreślone)
D43 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze centralnego systemu nerwowego
D43.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nadnamiotowe)
D43.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, podnamiotowe)
D43.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nieokreślony)
D43.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy czaszkowe)
D43.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (rdzeń kręgowy)
D43.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne części centralnego systemu nerwowego)
D43.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (centralny system nerwowy, nieokreślone)
D44 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego
D44.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tarczyca)
D44.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nadnercza)
D44.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przytarczyce)
D44.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przysadka)
D44.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przewód nosowo-gardłowy)
D44.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (szyszynka)
D44.6 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (kłębek szyjny)
D44.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe)
D44.8 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego)
D44.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (gruczoły wydzielania wewnętrznego, nieokreślone)
D45 Czerwienica prawdziwa
D46 Zespoły mielodysplastyczne
D46.0 Oporna niedokrwistość bez syderoblastów
D46.1 Oporna niedokrwistość z syderoblastami
D46.2 Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów
D46.3 Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją
D46.4 Oporna niedokrwistość, nieokreślona
D46.7 Inne zespoły mielodysplastyczne
D46.9 Zespół mielodysplastyczny, nieokreślony
D47 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu limfatycznego, krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
D47.0 Guzy histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze
D47.1 Przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku
D47.2 Gammopatia monoklonalna
D47.3 Samoistna trombocytopenia (krwotoczna)
D47.7 Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze układu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych
D47.9 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze układu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych, nieokreślone
D48 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze innych i nieokreślonych umiejscowień
D48.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (kości i chrząstki stawowe)
D48.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tkanka łączna i inne tkanki miękkie)
D48.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy)
D48.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przestrzeń zaotrzewnowa)
D48.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (otrzewna)
D48.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (skóra)
D48.6 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (sutek)
D48.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne określone umiejscowienie)
D48.9 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreślony
D50 Niedokrwistości z niedoboru żelaza
D50.0 Niedokrwistość z niedoboru żelaza spowodowana (przewlekłą) utratą krwi
D50.1 Dysfagia syderopeniczna
D50.8 Inne niedokrwistości z niedoboru żelaza
D50.9 Nieokreślone niedokrwistości z niedoboru żelaza
D51 Niedokrwistości z niedoboru witaminy B12
D51.0 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznego
D51.1 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spswodowana wybiórczym upośledzeniem wchłaniania witaminy B12 połączona z białkomoczem
D51.2 Niedobór transkobalaminy II
D51.3 Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 zależne od diety
D51.8 Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy B12
D51.9 Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru witaminy B12
D52 Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
D52.0 Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego zależna od diety
D52.1 Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego wywołana lekami
D52.8 Inne niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego
D52.9 Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
D53 Inne niedokrwistości z niedoborów pokarmowych
D53.0 Niedokrwistość z powodu niedoborów białkowych
D53.1 Inne niedokrwistości megaloblastyczna niesklasyfikowane gdzie indziej
D53.2 Niedokrwistość w przebiegu gnilca
D53.3 Niedokrwistość zależna od zaburzeń metabolizmu nukleotydów
D53.8 Niedokrwistość zależna od innych określonych niedoborów pokarmowych
D53.9 Nieokreślona niedokrwistość z niedoborów pokarmowych
D55 Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi
D55.0 Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD)
D55.1 Niedokrwistość zależna od innych zaburzeń metabolizmu glutationu
D55.2 Niedokrwistość zależna od zaburzeń dotyczących enzymów glikolitycznych
D55.3 Niedokrwistość zależna od zaburzeń metabolizmu nukleotydów
D55.8 Inna niedokrwistość zależna od zaburzeń enzymatycznych
D55.9 Nieokreślona niedokrwistość zależna od zaburzeń enzymatycznych
D56 Talasemia
D56.0 Talasemia alfa
D56.1 Talasemia beta
D56.2 Talasemia delta-beta
D56.3 Cecha talasemii
D56.4 Dziedziczna przetrwała hemoglobina płodowa (HPPH)
D56.8 Inne talasemie
D56.9 Nieokreślona talasemia
D57 Zaburzenia połączone z sierpowatokrwinkowością
D57.0 Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa z przełomem
D57.1 Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa bez przełomu
D57.2 Podwójna heterozygota w połączeniu z sierpowatokrwinkowością
D57.3 Cecha sierpowatokrwinkowości
D57.8 Inne sierpowatokrwinkowości
D58 Inne dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
D58.0 Sferocytoza dziedziczna
D58.1 Eliptocytoza dziedziczna
D58.2 Inne hemoglobinopatie
D58.8 Inne określone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
D58.9 Nieokreślone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
D59 Nabyta niedokrwistość hemolityczna
D59.0 Niedokrwistość autoimmunohemolityczna wywołana lekami
D59.1 Inne niedokrwistości autoimmunohemolityczne
D59.2 Niedokrwistość hemolityczna nieautoimmunologiczna wywołana lekami
D59.3 Zespół hemolityczno-mocznicowy
D59.4 Inne niedokrwistości hemolityczne nieautoimmunologiczne
D59.5 Nocna napadowa hemoglobinuria (zespół Marchiafavy-Micheli`ego)
D59.6 Hemoglobinuria spowodowana hemolizą z innych przyczyn zewnętrznych
D59.8 Inne niedokrwistości hemolityczne nabyte
D59.9 Nieokreślona niedokrwistość hemolityczna nabyta
D60 Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa (erythroblastopenia)
D60.0 Przewlekła nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa
D60.1 Przemijająca nabyta czysta aplazja czerwownokrwinkowa
D60.8 Inne nabyte czyste aplazje czerwownokrwinkowe
D60.9 Nieokreślona nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa
D61 Inne niedokrwistości aplastyczne
D61.0 Niedokrwistość aplastyczna konstytucjonalna
D61.1 Niedokrwistość aplastyczna wywołana lekami
D61.2 Niedokrwistość aplastyczna spowodowana innymi czynnikami zewnętrznymi
D61.3 Niedokrwistość aplastyczna idiopatyczna
D61.8 Inne określone niedokrwistości aplastyczne
D61.9 Nieokreślona niedokrwistość aplastyczna
D62 Ostra niedokrwistość pokrwotoczna
D63 Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej
D63.0 Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej (C00-D48+)
D63.8 Niedokrwistość w przebiegu innych chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej
D64 Inne niedokrwistości
D64.0 Dziedziczna niedokrwistość syderoblastyczna
D64.1 Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna w przebiegu innych chorób
D64.2 Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna spowodowana lekami lub substancjami toksycznymi
D64.3 Inne niedokrwistości syderoblastyczne
D64.4 Wrodzona niedokrwistość dyserytropoetyczna
D64.8 Inne określone niedokrwistości
D64.9 Nieokreślona niedokrwistość
D65 Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (zespół odwłóknienia )
D66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII
D67 Dziedziczny niedobór czynnika IX
D68 Inne zaburzenia krzepnięcia
D68.0 Choroba von Willebranda
D68.1 Dziedziczny niedobór czynnika XI
D68.2 Dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia
D68.3 Skazy krwotoczne zależne od obecności krążących antykoagulantów
D68.4 Nabyty niedobór czynników krzepnięcia
D68.8 Inne określone zaburzenia krzepnięcia
D68.9 Nieokreślone zaburzenia krzepnięcia
D69 Plamica i inne skazy krwotoczne
D69.0 Plamica alergiczna
D69.1 Jakościowe defekty płytek
D69.2 Inne skazy niemałopłytkowe
D69.3 Samoistna plamica małopłytkowa
D69.4 Inne pierwotne małopłytkowości
D69.5 Małopłytkowość wtórna
D69.6 Nieokreślona małopłytkowość
D69.8 Inne określone skazy krwotoczne
D69.9 Skazy krwotoczne, nieokreślone
D70 Agranulocytoza
D71 Zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych
D72 Inne zaburzenia dotyczące krwinek białych
D72.0 Genetyczne nieprawidłowości leukocytów
D72.1 Eozynofilia
D72.8 Inne określone zaburzenia dotyczące krwinek białych
D72.9 Nieokreślone zaburzenia dotyczące krwinek białych
D73 Choroby śledziony
D73.0 Hiposplenizm
D73.1 Hipersplenizm
D73.2 Przewlekła splenomegalia zastoinowa
D73.3 Ropień śledziony
D73.4 Torbiel śledziony
D73.5 Zawał śledziony
D73.8 Inne choroby śledziony
D73.9 Nieokreślona choroba śledziony
D74 Methemoglobinemia
D74.0 Methemoglobinemia wrodzona
D74.8 Inne methemoglobinemie
D74.9 Nieokreślona methemoglobinemia
D75 Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
D75.0 Erytrocytoza rodzinna
D75.1 Nadkrwistość wtórna
D75.2 Nadpłytkowość samoistna
D75.8 Inne określone choroby krwi i narządów krwiotwórczych
D75.9 Choroby krwi i narządów krwiotwórczych, nieokreślone
D76 Niektóre choroby dotyczące układu siateczkowo-śródbłonkowego i chłonnego
D76.0 Histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej
D76.1 Lymfohistiocytoza z erytrofagocytozą
D76.2 Zespół hemofagocytowy związany z zakażeniem
D76.3 Inne zespoły histiocytowe
D77 Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
D80 Niedobory odporności z przewagą defektu odporności humoralnej
D80.0 Dziedziczna hipogammaglobulinemia
D80.1 Nierodzinna hipogammaglobulinemia
D80.2 Wybiórczy niedobór immunoglobulin a (IgA)
D80.3 Wybiórczy niedobór podklas immunoglobulin G (IgG)
D80.4 Wybiórczy niedobór immunoglobulin M (IgM)
D80.5 Niedobór odporności ze zwiększonym stężeniem immunoglobulin M (IgM)
D80.6 Niedobór przeciwciał ze stężeniem immunoglobulin zbliżonym do normy lub z hiperimmunoglobulinemią
D80.7 Przejściowa hipogammaglobulinemia dziecięca
D80.8 Inne niedobory odporności z przewagą defektów przeciwciał
D80.9 Nieokreślony niedobór odporności z przeważającym defektem przeciwciał
D81 Mieszane niedobory odpornościowe
D81.0 Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z dysgenezją siateczki
D81.1 Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z małą liczebnością komórek T i B
D81.2 Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z normalną lub obniżoną liczebnością komórek B
D81.3 Niedobór deaminazy adenozyny (ADA)
D81.4 Zespół Nezelofa
D81.5 Niedobór purynowej fosforylazy nukleozydowej (PNP)
D81.6 Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy I
D81.7 Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy II
D81.8 Inne złożone niedobory odporności
D81.9 Nieokreślone złożone niedobory odporności
D82 Niedobór odporności skojarzony z innymi poważnymi wadami
D82.0 Zespół Wiskotta-Aldricha
D82.1 Zespół Di George`a
D82.2 Niedobór odporności z karłowatością
D82.3 Niedobór odporności towarzyszący dziedzicznej wadliwej odpowiedzi na zakażenie wirusem Epstein-Barr
D82.4 Zespół hiperimmunoglobulinemii E(IgE)
D82.8 Niedobór odporności skojarzony z innymi określonymi poważnymi wadami
D82.9 Nieokreślony niedobór odporności skojarzony z poważnymi wadami
D83 Pospolity zmienny niedobór odporności
D83.0 Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń funkcji lub liczebności komórek B
D83.1 Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń dotyczących immunoregulacyjnych komórek T
D83.2 Pospolity zmienny niedobór odporności z przeciwciałami przeciwko komórkom B lub T
D83.8 Inne pospolite zmienne niedobory odpornościowe
D83.9 Nieokreślony pospolity zmienny niedobór odporności
D84 Inne niedobory odporności
D84.0 Defekt dotyczący czynności antygenu-1 limfocyta (LFA-1)
D84.1 Zaburzenia układu dopełniacza
D84.8 Inne określone niedobory odporności
D84.9 Nieokreślony niedobór odporności
D86 Sarkoidoza
D86.0 Sarkoidoza płucna
D86.1 Sarkoidoza węzłów chłonnych
D86.2 Sarkoidoza płucna współistniejąca z sarkoidozą węzłów chłonnych
D86.3 Sarkoidoza skórna
D86.8 Sarkoidoza innych narządów oraz wielonarządowa
D86.9 Nieokreślona sarkoidoza
D89 Inne zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych niesklasyfikowanych gdzie indziej
D89.0 Hipergammaglobulinemia poliklonalna
D89.1 Krioglobulinemia
D89.2 Nieokreślona hipergammaglobulinemia
D89.8 Inne określone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych niesklasyfikowane gdzie indziej
D89.9 Nieokreślone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych

Ostatnia aktualizacja: 2013-05-21 22:33:37
Ilość pozycji: 14228

Legenda ICD-10

 • A, B – Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
 • C – Nowotwory
 • D – Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych
 • E – Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
 • F – Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • G – Choroby układu nerwowego
 • H – Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego
 • I – Choroby układu krążenia
 • J – Choroby układu oddechowego
 • K – Choroby układu trawiennego
 • L – Choroby skóry i tkanki podskórnej
 • M – Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
 • N – Choroby układu moczowo-płciowego
 • O – Ciąża, poród i połóg
 • P – Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
 • Q – Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
 • R – Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych gdzie indziej niesklasyfikowane
 • S, T – Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
 • U – Kody specjalne
 • V, W, X, Y – Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
 • Z – Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia