ICD-10 Klasyfikacja chorób

ICD-10

ICD-10


Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych rewizja 10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems revision 10) – międzynarodowy system diagnozy nozologicznej. Klasyfikacja ICD-10 została opracowana przez Światową Organizację Zdrowia, (ang. World Health Organization, WHO). W Polsce obowiązuje od roku 1996. Każda jednostka nozologiczna posiada oznaczenie alfanumeryczne w postaci: LCC.X, gdzie L – litera, C to cyfra, X – cyfra określająca podtyp. Podtyp o wartości 8 oznacza inne, a o wartości 9 bliżej nieokreślone.

Tabela ICD-10

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

A00 Cholera
A00.0 Cholera wywołana przecinkowcem klasycznym Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
A00.1 Cholera wywołana przecinkowcem Vibrio cholerae 01, biotyp El-Tor
A00.9 Cholera, nieokreślona
A01 Dur brzuszny i dury rzekome
A01.0 Dur brzuszny
A01.1 Dur rzekomy A
A01.2 Dur rzekomy B
A01.3 Dur rzekomy C
A01.4 Dur rzekomy, nieokreślony
A02 Inne zakażenia wywołane pałeczkami Salmonella
A02.0 Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki Salmonella
A02.1 Posocznica wywołana pałeczkami Salmonella
A02.2 Umiejscowione zakażenia pałeczkami Salmonella
A02.8 Inne określone zakażenia pałeczkami Salmonella
A02.9 Zakażenia pałeczkami Salmonella, nieokreślone
A03 Zakażenia wywołane pałeczkami Shigella (szigeloza)
A03.0 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella dysenteriae
A03.1 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella flexneri
A03.2 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella boydii
A03.3 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella sonnei
A03.8 Inne szigelozy
A03.9 Szigeloza, nieokreślona
A04 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe
A04.0 Zakażenia Escherichia coli enteropatogenną
A04.1 Zakażenie Escherichia coli enterotoksyczną
A04.2 Zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjną
A04.3 Zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczną
A04.4 Inne jelitowe zakażenia Escherichia coli
A04.5 Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter
A04.6 Zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocolitica
A04.7 Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Closcridium difficile
A04.8 Inne określone zakażenia bakteryjne jelit
A04.9 Zakażenie bakteryjne jelit, nieokreślone
A05 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe
A05.0 Zatrucie pokarmowe gronkowcowe
A05.1 Zatrucie jadem kiełbasianym
A05.2 Zatrucie pokarmowe wywołane przez laseczkę Closcridium perfringens
A05.3 Zatrucie pokarmowe wywołane przez Vibrio parahemolyticus
A05.4 Zatrucie pokarmowe wywołane przez Bacillus cereus
A05.8 Inne określone bakteryjne zatrucie pokarmowe
A05.9 Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nieokreślone
A06 Pełzakowica
A06.0 Pełzakowa czerwonka ostra
A06.1 Pełzakowica jelitowa przewlekła
A06.2 Pełzakowy nieżyt jelita grubego, nieczerwonkowy
A06.3 Guzowate nacieczenie ściany jelita
A06.4 Pełzakowy ropień wątroby
A06.5 Pełzakowy ropień płuc (J99.8*)
A06.6 Pełzakowy ropień mózgu (G07*)
A06.7 Pełzakowica skórna
A06.8 Pełzakowe zakażenie umiejscowione gdzie indziej
A06.9 Pełzakowica, nieokreślona
A07 Zakażenia jelitowe wywołane przez inne pierwotniaki
A07.0 Szparkoszyca [balantydioza]
A07.1 Giardiaza (lamblioza)
A07.2 Kryptosporydioza
A07.3 Izosporydoza
A07.8 Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniaki
A07.9 Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nieokreślone
A08 Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe
A08.0 Nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy
A08.1 Ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik Norwalk
A08.2 Nieżyt jelitowy wywołany przez adenowirusy
A08.3 Nieżyt jelitowy wywołany przez inne wirusy
A08.4 Zakażenia wirusowe jelit, nieokreślone
A08.5 Inne określone zakażenia jelit
A09 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu
A15 Gruźlica układu oddechowego, bakteriologicznie i histologicznie potwierdzona
A15.0 Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu
A15.1 Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem
A15.2 Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie
A15.3 Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi sposobami
A15.4 Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.5 Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.6 Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
A15.7 Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.8 Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
A15.9 Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A16 Gruźlica układu oddechowego, nie potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A16.0 Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna
A16.1 Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono
A16.2 Gruźlica płuc, bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.3 Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.4 Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.5 Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.7 Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.8 Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.9 Gruźlica układu oddechowego, nieokreślona, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A17 Gruźlica układu nerwowego
A17.0 Gruźlicze zapalenie opon mózgowych (G01*)
A17.1 Gruźliczak oponowy (G07*)
A17.8 Inne postacie gruźlicy układu nerwowego
A17.9 Gruźlica układu nerwowego, nieokreślona (G99.8*)
A18 Gruźlica innych narządów
A18.0 Gruźlica kości i stawów
A18.1 Gruźlica układu moczowo-płciowego
A18.2 Gruźlicza obwodowa limfadenopatia
A18.3 Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych
A18.4 Gruźlica skóry i tkanki podskórnej
A18.5 Gruźlica oka
A18.6 Gruźlica ucha
A18.7 Gruźlica nadnerczy (E35.1*)
A18.8 Gruźlica innych określonych narządów
A19 Gruźlica prosówkowa
A19.0 Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacji
A19.1 Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji
A19.2 Gruźlica prosówkowa ostra, nieokreślona
A19.8 Inne postacie gruźlicy prosówkowej
A19.9 Gruźlica prosówkowa, nieokreślona
A20 Dżuma
A20.0 Dżuma dymienicza
A20.1 Dżuma skóry i tkanki podskórnej
A20.2 Dżuma płucna
A20.3 Zapalenie opon mózgowych (dżumowe)
A20.7 Dżuma posocznicowa
A20.8 Inne postacie dżumy
A20.9 Dżuma, nieokreślona
A21 Tularemia
A21.0 Tularemia, postać wrzodziejąco-węzłowa
A21.1 Tularemia, postać oczno-węzłowa
A21.2 Tularemia płucna
A21.3 Tularemia, postać żołądkowo-jelitowa
A21.7 Tularemia uogólniona
A21.8 Inne formy tularemii
A21.9 Tularemia, nieokreślona
A22 Wąglik
A22.0 Wąglik skórny
A22.1 Wąglik płucny
A22.2 Wąglik jelitowy
A22.7 Posocznica wąglikowa
A22.8 Inne postacie wąglika
A22.9 Wąglik, nieokreślony
A23 Bruceloza
A23.0 Bruceloza wywołana pałeczką maltańską
A23.1 Bruceloza wywołana pałeczką ronienia krów
A23.2 Bruceloza wywołana pałeczką ronienia świń
A23.3 Bruceloza wywołana pałeczką psią
A23.8 Inne postacie brucelozy
A23.9 Bruceloza, nieokreślona
A24 Nosacizna i melioidoza
A24.0 Nosacizna
A24.1 Ostra i piorunująca postać melioidozy
A24.2 Podostra i przewlekła postać melioidozy
A24.3 Inne postacie melioidozy
A24.4 Melioidoza, nieokreślona
A25 Gorączka szczurza [choroba od ukąszenia przez szczura]
A25.0 Krętkowica (spiriloza)
A25.1 Streptobaciloza (choroba wywołana przez Streptobacillus)
A25.9 Gorączka szczurza, nieokreślona
A26 Różyca
A26.0 Różyca skórna
A26.7 Posocznica wywołana włoskowcami różycy
A26.8 Inne formy różycy
A26.9 Różyca, nieokreślona
A27 Krętkowica [leptospiroza]
A27.0 Żółtaczkowo-krwotoczna postać leptospirozy
A27.8 Inne formy leptospirozy
A27.9 Leptospiroza, nieokreślona
A28 Inne bakteryjne choroby odzwierzęce, niesklasyfikowane gdzie indziej
A28.0 Zakażenie wywołane przez pałeczki Pasteurella (pastereloza)
A28.1 Choroba kociego pazura
A28.2 Jersinioza pozajelitowa
A28.8 Inna określona bakteryjna choroba odzwierzęca, niesklasyfikowana gdzie indziej
A28.9 Bakteryjna choroba odzwierzęca, nieokreślona
A30 Trąd [choroba Hansena]
A30.0 Trąd, nieokreślony
A30.1 Trąd tuberkuloidowy
A30.2 Trąd graniczny tuberkuloidowy
A30.3 Trąd graniczny
A30.4 Trąd graniczny lepromatyczny
A30.5 Trąd lepromatyczny
A30.8 Inne postacie trądu
A30.9 Trąd, nieokreślony
A31 Zakażenia wywołane przez inne prątki
A31.0 Płucne zakażenia prątkowe
A31.1 Skórne zakażenia prątkowe
A31.8 Inne zakażenia prątkowe
A31.9 Zakażenie prątkowe, nieokreślone
A32 Listerioza
A32.0 Listerioza skórna
A32.1 Listeriozowe zapalenie opon mózgowych oraz zapalenie opon mózgowych i mózgu
A32.7 Posocznica listeriozowa
A32.8 Inne postacie listeriozy
A32.9 Listerioza, nieokreślona
A33 Tężec noworodków
A34 Tężec położniczy
A35 Inne postacie tężca
A36 Błonica
A36.0 Błonica gardła
A36.1 Błonica nosowo-gardłowa
A36.2 Błonica krtani
A36.3 Błonica skóry
A36.8 Inne postacie błonicy
A36.9 Błonica, nieokreślona
A37 Krztusiec
A37.0 Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca [Bordetella pertussis]
A37.1 Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca rzekomego [Bordetella parapertussis]
A37.8 Krztusiec wywołany przez inne gatunki pałeczki krztuśca [Bardetella]
A37.9 Krztusiec, nieokreślony
A38 Szkarlatyna
A39 Zapalenie wywołane dwoinką nagminnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych [Neisseria meningitidis]
A39.0 Zapalenie meningokokowe opon mózgowych (G01*)
A39.1 Zespół Waterhouse`a-Friderichsena (E35.1*)
A39.2 Ostra posocznicza meningokokowa
A39.3 Przewlekła posocznica meningokokowa
A39.4 Posocznica meningokokowa, nieokreślona
A39.5 Meningokokowa choroba serca
A39.8 Inne zakażenia meningokokowe
A39.9 Zakażenie meningokokowe, nieokreślone
A40 Posocznica paciorkowcowa
A40.0 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy A
A40.1 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy B
A40.2 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy D
A40.3 Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae
A40.8 Inne posocznice paciorkowcowe
A40.9 Posocznica paciorkowcowa, nieokreślona
A41 Inne posocznice
A41.0 Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus
A41.1 Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce
A41.2 Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce
A41.3 Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzea
A41.4 Posocznica wywołana przez beztlenowce
A41.5 Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
A41.8 Inna posocznica, nieokreślona
A41.9 Posocznica, nieokreślona
A42 Promienica
A42.0 Promienica płucna
A42.1 Promienica brzuszna
A42.2 Promienica szyjno-twarzowa
A42.7 Posocznica promienicza
A42.8 Inne postacie promienicy
A42.9 Promienica, nieokreślona
A43 Nokardioza
A43.0 Nokardioza płucna
A43.1 Nokardioza skórna
A43.8 Inne postacie nokardiozy
A43.9 Nokardioza, nieokreślona
A44 Bartoneloza
A44.0 Bartoneloza układowa
A44.1 Bartoneloza skórna i śluzówkowo-skórna
A44.8 Inne postacie bartonelozy
A44.9 Bartoneloza, nieokreślona
A46 Róża
A48 Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
A48.0 Zgorzel gazowa
A48.1 Choroba legionistów
A48.2 Choroba legionistów bez objawów zapalenia płuc [Gorączka Pontiac]
A48.3 Zespół wstrząsu toksycznego
A48.4 Gorączka plamicowa brazylijska
A48.8 Inne określone choroby bakteryjne
A49 Choroby bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym
A49.0 Zakażenie gronkowcowe, nieokreślone
A49.1 Zakażenie paciorkowcowe, nieokreślone
A49.2 Zakażenie wywołane przez pałeczkę Haemophilus influenzae, nieokreślone
A49.3 Zakażenia wywołane przez mikoplazmy
A49.8 Inne zakażenia bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym
A49.9 Zakażenia bakteryjne, nieokreślone
A50 Kiła wrodzona
A50.0 Kiła wrodzona wczesna objawowa
A50.1 Kiła wrodzona wczesna utajona
A50.2 Kiła wrodzona wczesna, nieokreślona
A50.3 Kiłowa wrodzona późna okulopatia
A50.4 Kiła późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego]
A50.5 Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej
A50.6 Kiła wrodzona późna utajona
A50.7 Kiła wrodzona późna, nieokreślona
A50.9 Kiła wrodzona, nieokreślona
A51 Kiła wczesna
A51.0 Kiła pierwotna w obrębie narządów płciowych
A51.1 Kiła pierwotna w obrębie odbytu
A51.2 Kiła pierwotna o innym umiejscowieniu
A51.3 Kiła wtórna skóry i błon śluzowych
A51.4 Inne postacie kiły wtórnej
A51.5 Kiła wczesna utajona
A51.9 Kiła wczesna, nieokreślona
A52 Kiła późna
A52.0 Kiła układu krążenia
A52.1 Kiła objawowa układu nerwowego
A52.2 Kiła bezobjawowa układu nerwowego
A52.3 Kiła układu nerwowego, nieokreślona
A52.7 Inne postacie kiły późnej objawowej
A52.8 Kiła późna utajona
A52.9 Kiła późna, nieokreślona
A53 Inne postacie kiły i kiła nieokreślona
A53.0 Kiła utajona nieokreślona, tak wczesna jak i późna
A53.9 Kiła, nieokreślona
A54 Rzeżączka [zakażenia rzeżączkowe]
A54.0 Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów przycewkowych lub dodatkowych
A54.1 Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka ukladu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów przycewkowych i dodatkowych
A54.2 Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego
A54.3 Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku
A54.4 Rzeżączkowe zakażenie układu kostno-mięśniowego
A54.5 Rzeżączkowe zapalenie gardła
A54.6 Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy
A54.8 Inne zakażenia rzeżączkowe
A54.9 Zakażenie rzeżączkowe, nieokreślone
A55 Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie
A56 Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie
A56.0 Zakażenia dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie
A56.1 Zakażenia otrzewnej miednicy i innych narządów układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie
A56.2 Zakażenia układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie, nieokreślone
A56.3 Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez Chlamydie
A56.4 Zakażenie gardła wywołane przez Chlamydie
A56.8 Zakażenie umiejscowione gdzie indziej, przenoszone drogą płciową, wywołane przez Chlamydie
A57 Wrzód weneryczny
A58 Ziarniniak pachwinowy
A59 Rzęsistkowica
A59.0 Rzęsistkowica narządów moczowo-płciowych
A59.8 Rzęsistkowica umiejscowiona gdzie indziej
A59.9 Rzęsistkowica, nieokreślona
A60 Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej
A60.0 Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie narządów płciowych i układu moczowo-płciowego
A60.1 Opryszczkowe zakażenie skóry okolicy odbytowej oraz odbytnicy
A60.9 Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej, nieokreślone
A63 Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową niesklasyfikowane gdzie indziej
A63.0 Brodawki okolicy odbytowej (płciowe) – kłykciny kończyste
A63.8 Inne określone choroby przenoszone głównie drogą płciową
A64 Choroby przenoszone drogą płciową, nieokreślone
A65 Kiła nieweneryczna
A66 Malinica [jagodzica]
A66.0 Zmiana pierwotna malinicza
A66.1 Malinicze brodawki i sączące pęknięcia szczelinowate
A66.2 Inne malinicze wczesne objawy skórne
A66.3 Nadmierne rogowacenie malinicze
A66.4 Malinicze guzy, kilaki i owrzodzenia
A66.5 Gangoza
A66.6 Zmiany malinicze w kościach i stawach
A66.7 Inne objawy malinicy
A66.8 Malinica utajona
A66.9 Malinica, nieokreślona
A67 Pinta [carate]
A67.0 Pierwotne zmiany pinty
A67.1 Zmiany pośrednie pinty
A67.2 Zmiany późne pinty
A67.3 Zmiany mieszane pinty
A67.9 Pinta, nieokreślona
A68 Gorączka powrotna
A68.0 Gorączka powrotna przenoszona przez wszy
A68.1 Gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze
A68.9 Gorączka powrotna, nieokreślona
A69 Inne choroby wywołane przez krętki
A69.0 Wrzodziejąco-martwicze zapalenie jamy ustnej
A69.1 Inne zakażenia Vincenta
A69.2 Choroba z Lyme
A69.8 Inne określone zakażenia wywołane przez krętki
A69.9 Inne zakażenia wywołne przez krętki, nieokreślone
A70 Zakażenia Chlamydia psittaci
A71 Jaglica
A71.0 Okres początkowy, wstępny jaglicy
A71.1 Jaglica czynna
A71.9 Jaglica, nieokreślona
A74 Inne choroby wywołane przez Chlamydie
A74.0 Zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydie (H13.1*)
A74.8 Inne choroby wywołane przez Chlamydie
A74.9 Zakażenia wywołane przez Chlamydie, nieokreślone
A75 Dur wysypkowy
A75.0 Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywołany przez Rickettsia prowazekii
A75.1 Dur wysypkowy nawrotowy [Choroba Brilla]
A75.2 Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia typhi
A75.3 Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia tsutsugamushi
A75.9 Dur wysypkowy, nieokreślony
A77 Gorączka plamista [riketsjozy przenoszone przez kleszcze]
A77.0 Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia rickettsii
A77.1 Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia conorii
A77.2 Dur plamisty wywołany przez Rickettsia siberica
A77.3 Dur plamisty wywołany przez Rickettsia australis
A77.8 Inne dury plamiste
A77.9 Dur plamisty, nieokreślony
A78 Gorączka Q
A79 Inne riketsjozy
A79.0 Gorączka wołyńska [okopowa]
A79.1 Ospa riketsjowa wywołana przez Rickettsia akari
A79.8 Inne określone riketsjozy
A79.9 Riketsjoza, nieokreślona
A80 Ostre nagminne porażenie dziecięce
A80.0 Ostre nagminne porażenie poszczepienne
A80.1 Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, importowany
A80.2 Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, tubylczy
A80.3 Inne i nieokreślone postacie ostrego nagminnego porażenia dziecięcego,
A80.4 Ostre nagminne porażenie dziecięce – postać nieporażenna
A80.9 Ostre nagminne porażenie dziecięce, nieokreślone
A81 Zakażenie powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego
A81.0 Choroba Jacoba-Creutzfeldta
A81.1 Podostre stwardniające zapalenie mózgu
A81.2 Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
A81.8 Inne zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego
A81.9 Zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
A82 Wścieklizna
A82.0 Wścieklizna leśna
A82.1 Wścieklizna miejska
A82.9 Wścieklizna, nieokreślona
A83 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary
A83.0 Japońskie zapalenie mózgu
A83.1 Zachodnie końskie zapalenie mózgu
A83.2 Wschodnie końskie zapalenie mózgu
A83.3 Zapalenie mózgu St.Louis
A83.4 Australijskie zapalenie mózgu
A83.5 Kalifornijskie zapalenie mózgu
A83.6 Choroba wywołana przez wirus Rocio
A83.8 Inne wirusowe zapalenia mózgu przenoszone przez komary
A83.9 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary, nieokreślone
A84 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.0 Dalekowschodnie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu]
A84.1 Środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.8 Inne zapalenia mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.9 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, nieokreślone
A85 Inne wirusowe zapalenia mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
A85.0 Enterowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
A85.1 Adenowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
A85.2 Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi, nieokreślone
A85.8 Inne określone postacie wirusowego zapalenia mózgu
A86 Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
A87 Wirusowe zapalenie opon mózgowych
A87.0 Enterowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
A87.1 Adenowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
A87.2 Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych
A87.8 Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowych
A87.9 Wirusowe zapalenie opon mózgowych, nieokreślone
A88 Inne wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
A88.0 Enterowirusowa gorączka wysypkowa [wysypka bostońska]
A88.1 Epidemiczne zawroty głowy (vertigo)
A88.8 Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego
A89 Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
A90 Gorączka denga [denga klasyczna]
A91 Gorączka krwotoczna denga
A92 Inne wirusowe gorączki przenoszone przez komary
A92.0 Choroba wywołana przez wirus Chikungunya
A92.1 Gorączka o`nyong-nyong
A92.2 Wenezuelska gorączka końska
A92.3 Gorączka Zachodniego Nilu
A92.4 Gorączka Doliny Riftu
A92.8 Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez komary
A92.9 Gorączka wirusowa przenoszona przez komary, nieokreślona
A93 Inne gorączki wirusowe przenoszone przez komary niesklasyfikowane gdzie indziej
A93.0 Choroba wywołana przez wirus Oropouche
A93.1 Gorączka wywołana przez moskita (muchę piaskową) Phlebotomus
A93.2 Gorączka kleszczowa Colorado
A93.8 Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez stawonogi
A94 Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nieokreślone
A95 Żółta gorączka [żółta febra]
A95.0 Leśna żółta gorączka
A95.1 Żółta gorączka, postać miejska
A95.9 Żółta gorączka, nieokreślona
A96 Gorączka krwotoczna wywołana przez arenawirusy
A96.0 Gorączka krwotoczna Junin
A96.1 Gorączka krwotoczna Machupo
A96.2 Gorączka Lassa
A96.8 Inne arenowirusowe gorączki krwotoczne
A96.9 Gorączka krwotoczna arenawirusowa, nieokreślona
A98 Inne wirusowe gorączki krwotoczne niesklasyfikowane gdzie indziej
A98.0 Gorączka krwotoczna krymsko-kongijska
A98.1 Gorączka krwotoczna omska
A98.2 Choroba lasu Kyasanur
A98.3 Choroba wywołana przez wirus Marburg
A98.4 Choroba wywołana przez wirus Ebola
A98.5 Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym
A98.8 Inne określone postacie wirusowych gorączek krwotocznych
A99 Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna

Ostatnia aktualizacja: 2013-05-21 22:33:37
Ilość pozycji: 14228

Legenda ICD-10

 • A, B – Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
 • C – Nowotwory
 • D – Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych
 • E – Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
 • F – Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • G – Choroby układu nerwowego
 • H – Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego
 • I – Choroby układu krążenia
 • J – Choroby układu oddechowego
 • K – Choroby układu trawiennego
 • L – Choroby skóry i tkanki podskórnej
 • M – Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
 • N – Choroby układu moczowo-płciowego
 • O – Ciąża, poród i połóg
 • P – Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
 • Q – Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
 • R – Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych gdzie indziej niesklasyfikowane
 • S, T – Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
 • U – Kody specjalne
 • V, W, X, Y – Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
 • Z – Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia

Komentowanie jest wyłączone.