ICD-10 Klasyfikacja chorób

ICD-10

ICD-10


Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych rewizja 10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems revision 10) – międzynarodowy system diagnozy nozologicznej. Klasyfikacja ICD-10 została opracowana przez Światową Organizację Zdrowia, (ang. World Health Organization, WHO). W Polsce obowiązuje od roku 1996. Każda jednostka nozologiczna posiada oznaczenie alfanumeryczne w postaci: LCC.X, gdzie L – litera, C to cyfra, X – cyfra określająca podtyp. Podtyp o wartości 8 oznacza inne, a o wartości 9 bliżej nieokreślone.

Tabela ICD-10

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

B00 Zakażenia wirusem herpes [herpes simplex]
B00.0 Wyprysk opryszczkowy [eczema herpeticum]
B00.1 Opryszczkowe pęcherzykowe zapalenie skóry
B00.2 Opryszczkowe zapalenie dziąseł i jamy ustnej oraz gardła i migdałków
B00.3 Opryszczkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B00.4 Opryszczkowe zapalenie mózgu (G05.1*)
B00.5 Opryszczkowa choroba gałki ocznej
B00.7 Rozsiana opryszczka pospolita
B00.8 Inne postacie zakażenia wirusem opryszczki
B00.9 Zakażenie opryszczkowe, nieokreślone
B01 Ospa wietrzna [varicella]
B01.0 Zapalenie opon mózgowych w ospie wietrznej (G02.2*)
B01.1 Zapalenie mózgu w ospie wietrznej (G05.1*)
B01.2 Zapalenie płuc w ospie wietrznej (J17.1*)
B01.8 Ospa wietrzna z innymi powikłaniami
B01.9 Ospa wietrzna bez powikłań
B02 Półpasiec [herpes zoster]
B02.0 Zapalenie mózgu w półpaścu (G05.1*)
B02.1 Zapalenie opon mózgowych w półpaścu (G02.0*)
B02.2 Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego
B02.3 Półpaścowa choroba gałki ocznej
B02.7 Półpasiec rozsiany
B02.8 Półpasiec z innymi powikłaniami
B02.9 Półpasiec bez powikłań
B03 Ospa prawdziwa
B04 Ospa małpia
B05 Odra
B05.0 Odra powikłana przez zapalenie mózgu (G05.1*)
B05.1 Odra powikłana przez zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B05.2 Odra powikłana przez zapalenie płuc (J17.1*)
B05.3 Odra powikłana przez zapalenie ucha środkowego (H67.1*)
B05.4 Odra z powikłaniami jelitowymi
B05.8 Odra z innymi powikłaniami
B05.9 Odra bez powikłań
B06 Różyczka [rubeola]
B06.0 Różyczka z powikłaniami neurologicznymi
B06.8 Różyczka z innymi powikłaniami
B06.9 Różyczka bez powikłań
B07 Brodawki wirusowe
B08 Inne zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
B08.0 Inne zakażenia wywołane przez wirus z grupy orthopox
B08.1 Mięczak zakaźny
B08.2 Rumień nagły [choroba szósta]
B08.3 Rumień zakaźny [choroba piąta]
B08.4 Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej z wypryskiem
B08.5 Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie gardła
B08.8 Inne określone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B09 Nieokreślone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B15 Ostre wirusowe zapalenie wątroby A
B15.0 Wirusowe zapalenie wątroby a ze śpiączką wątrobową
B15.9 Wirusowe zapalenie wątroby a bez śpiączki wątrobowej
B16 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B
B16.0 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta ze śpiączką wątrobową
B16.1 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta bez śpiączki wątrobowej
B16.2 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta ze śpiączką wątrobową
B16.9 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta i bez śpiączki wątrobowej
B17 Inne ostre wirusowe zapalenia wątroby
B17.0 Ostre (nad)każenie wirusem delta u nosiciela wirusa zapalenia wątroby B
B17.1 Ostre wirusowe zapalenie wątroby C
B17.2 Ostre wirusowe zapalenie wątroby E
B17.8 Inne określone ostre wirusowe zapalenia wątroby
B18 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
B18.0 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B z wirusem delta
B18.1 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B bez wirusa delta
B18.2 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby C
B18.8 Inne przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby
B18.9 Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreślone
B19 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
B19.0 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby ze śpiączką wątrobową
B19.9 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby bez śpiączki wątrobowej
B20 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze
B20.0 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia wywołane przez mykobakterie
B20.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia bakteryjne
B20.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest cytomegalia
B20.3 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia wirusowe
B20.4 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest kandydoza
B20.5 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne grzybice
B20.6 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii
B20.7 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia mnogie
B20.8 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze
B20.9 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze, nieokreślone
B21 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są nowotwory złośliwe
B21.0 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest mięsak Kaposiego
B21.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest chłoniak Burkitta
B21.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne typy chłoniaków nie-Hodgkin`owskich (nieziarniczych)
B21.3 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i pokrewnych tkanek
B21.7 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie nowotwory złośliwe
B21.8 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe
B21.9 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe, nieokreślone
B22 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne określone choroby
B22.0 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest encefalopatia
B22.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc
B22.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania
B22.7 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie choroby sklasyfikowane gdzie indziej
B23 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne stany
B23.0 Ostry zespół zakażenia HIV
B23.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest (trwała) uogólniona limfadenopatia
B23.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zaburzenia układu krwiotwórczego i odpornościowego niesklasyfikowane gdzie indziej
B23.8 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone stany
B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], nieokreślona
B25 Cytomegalia
B25.0 Cytomegalowirusowe zapalenie płuc (J17.1*)
B25.1 Cytomegalowirusowe zapalenie wątroby (K77.0*)
B25.2 Cytomegalowirusowe zapalenie trzustki (K87.1*)
B25.8 Inne choroby wywołane przez wirusa cytomegalii
B25.9 Choroba wywołana przez wirusa cytomegalii, nieokreślona
B26 Świnka
B26.0 Świnkowe zapalenie jądra (N51.1*)
B26.1 Świnkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B26.2 Świnkowe zapalenie mózgu (G05.1*)
B26.3 Świnkowe zapalenie trzustki (K87.1*)
B26.8 Świnka z innymi powikłaniami
B26.9 Świnka bez komplikacji
B27 Mononukleoza zakaźna
B27.0 Mononukleoza wywołana przez wirusa opryszczki typ gamma
B27.1 Mononukleoza cytomegalowirusowa
B27.8 Inne postacie mononukleozy zakaźnej
B27.9 Mononukleoza zakaźna, nieokreślona
B30 Wirusowe zapalenie spojówek
B30.0 Zapalenie rogówki i spojówki wywołane przez adenowirusy (H19.2*)
B30.1 Zapalenie spojówek wywołane przez adenowirusy (H13.1*)
B30.2 Wirusowe zapalenie gardła i spojówek
B30.3 Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek enterowirusowe (H13.1*)
B30.8 Inne wirusowe zapalenia spojówek (H13.1*)
B30.9 Wirusowe zapalenie spojówek, nieokreślone
B33 Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B33.0 Nagminne zapalenie mięśni (nagminna pleurodynia)
B33.1 Choroba Ross River
B33.2 Wirusowe zapalenie serca
B33.3 Zakażenia retrowirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B33.8 Inne określone choroby wirusowe
B34 Zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu
B34.0 Zakażenia adenowirusowe, nieokreślone
B34.1 Zakażenia enterowirusowe, nieokreślone
B34.2 Zakażenia koronawirusowe, nieokreślone
B34.3 Zakażenia parvowirusowe, nieokreślone
B34.4 Zakażenia papowawirusowe, nieokreślone
B34.8 Inne zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu
B34.9 Zakażenia wirusowe, nieokreślone
B35 Grzybice skóry [dermatofitozy]
B35.0 Grzybica owłosionej skóry głowy i brody
B35.1 Grzybica paznokci
B35.2 Grzybica rąk
B35.3 Grzybica stóp
B35.4 Grzybica ciała
B35.5 Grzybica łuskowata [tinea imbricata]
B35.6 Grzybica goleni
B35.8 Inne grzybice
B35.9 Grzybica skóry, nieokreślona
B36 Inne grzybice powierzchowne
B36.0 Łupież pstry [pityriasis versicolor]
B36.1 Grzybica czarna [tinea nigra]
B36.2 Piedra biała
B36.3 Piedra czarna
B36.8 Inne określone grzybice powierzchowne
B36.9 Grzybica powierzchowna, nieokreślona
B37 Kandydoza [Candidosis]
B37.0 Zapalenie jamy ustnej wywołane przez Candida
B37.1 Kandydoza płucna
B37.2 Kandydoza skóry i paznokci
B37.3 Kandydoza sromu i pochwy (N77.1*)
B37.4 Kandydoza umiejscowiona w innych częściach okolicy moczowo-płciowej
B37.5 Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Candida (G02.1*)
B37.6 Zapalenie wsierdzia wywołane przez Candida (I39.8*)
B37.7 Posocznica wywołana przez Candida
B37.8 Kandydoza o innym umiejscowieniu
B37.9 Kandydoza, nieokreślona
B38 Kokcydioidomikoza
B38.0 Ostra kokcydioidomikoza płucna
B38.1 Przewlekła kokcydioidomikoza płucna
B38.2 Kokcydioidomikoza płucna, nieokreślona
B38.3 Kokcydioidomikoza skórna
B38.4 Kokcydioidomikozowe zapalenie opon mózgowych (G02.1*)
B38.7 Kokcydioidomikoza rozsiana
B38.8 Inne postacie kokcydioidomikozy
B38.9 Kokcydioidomikoza, nieokreślona
B39 Histoplazmoza
B39.0 Ostra płucna histoplazmoza (H.capsulatum)
B39.1 Przewlekła płucna histoplazmoza (H.capsulatum)
B39.2 Płucna histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślona
B39.3 Histoplazmoza rozsiana (H.capsulatum)
B39.4 Histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślona
B39.5 Histoplazmoza (H.duboisii)
B39.9 Histoplazmoza, nieokreślona
B40 Drożdżyca [blastomykoza]
B40.0 Ostra drożdżyca płucna
B40.1 Przewlekła drożdżyca płucna
B40.2 Drożdżyca płucna, nieokreślona
B40.3 Drożdżyca skórna
B40.7 Drożdżyca rozsiana
B40.8 Inne postacie drożdżycy
B40.9 Drożdżyca, nieokreślona
B41 Parakokcydioidomikoza
B41.0 Parakokcydioidomikoza płucna
B41.7 Parakokcydioidomikoza rozsiana
B41.8 Inne postacie parakokcydioidomikozy
B41.9 Parakokcydioidomikoza, nieokreślona
B42 Sporotrychoza
B42.0 Sporotrychoza płucna (J99.8*)
B42.1 Sporotrychoza limfatyczno-skórna
B42.7 Sporotrychoza rozsiana
B42.8 Inne postacie sporotrychozy
B42.9 Sporotrychoza, nieokreślona
B43 Chromomikoza i ropień feomykotyczny
B43.0 Chromomikoza skórna
B43.1 Feomykotyczny ropień mózgu
B43.2 Podskórny feomykotyczny ropień i torbiel
B43.8 Inne postacie chromomikozy
B43.9 Chromomikoza, nieokreślona
B44 Grzybica kropidlakowa [Aspergiloza]
B44.0 Inwazyjna grzybica kropidlakowa płuc
B44.1 Inne grzybice kropidlakowe płuc
B44.2 Grzybica kropidlakowa migdałków
B44.7 Grzybica kropidlakowa rozsiana
B44.8 Inne postacie grzybicy kropidlakowej
B44.9 Grzybica kropidlakowa, nieokreślona
B45 Kryptokokoza [cryptococcosis]
B45.0 Kryptokokoza płucna
B45.1 Kryptokokoza mózgowa
B45.2 Kryptokokoza skórna
B45.3 Kryptokokoza kostna
B45.7 Kryptokokoza rozsiana
B45.8 Inne postacie kryptokokozy
B45.9 Kryptokokoza, nieokreślona
B46 Mukormykoza [zygomycosis]
B46.0 Mukormykoza płucna
B46.1 Mukormykoza nosowo-mózgowa
B46.2 Mukormykoza żołądkowo-jelitowa
B46.3 Mukormykoza skórna
B46.4 Mukormykoza rozsiana
B46.5 Mukormykoza, nieokreślona
B46.8 Inne mukormikozy
B46.9 Mukormykoza, nieokreślona
B47 Maduromykoza
B47.0 Eumycetoma
B47.1 Grzybica madurska promienicza
B47.9 Maduromikoza, nieokreślona
B48 Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej
B48.0 Drożdżyca Lobo [Lobomycosis]
B48.1 Rinosporydioza
B48.2 Alleszerioza
B48.3 Geotrychoza
B48.4 Penicyloza
B48.7 Grzbice tzw. „oportunistyczne”
B48.8 Inne określone grzybice
B49 Grzybice, nieokreślone
B50 Zimnica [malaria] wywołana przez Plasmidium falciparum
B50.0 Zimnica wywołana przez Plasmidium falciparum z powikłaniami mózgowymi
B50.8 Inne ciężkie i powikłane zimnice wywołane przez Plasmidium falciparum
B50.9 Zimnica wywołana przez Plasmidium falciparum, nieokreślona
B51 Zimnica [malaria] wywołana przez Plasmidium vivax
B51.0 Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax z pęknięciem śledziony
B51.8 Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax z innymi powikłaniami
B51.9 Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax bez powikłań
B52 Zimnica [malaria] wywołana przez Plasmidium malariae
B52.0 Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae z nefropatią
B52.8 Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae z innymi powikłaniami
B52.9 Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae bez powikłań
B53 Inne postacie zimnicy potwierdzone parazytologicznie
B53.0 Zimnica wywołana przez Plasmidium ovale
B53.1 Zimnica wywołana przez zarodźce małpie
B53.8 Inne postacie zimnicy potwierdzone parazytologicznie, niesklasyfikowane gdzie indziej
B54 Zimnica nieokreślona
B55 Leiszmanioza
B55.0 Leiszmanioza trzewna
B55.1 Leiszmanioza skórna
B55.2 Leiszmanioza skóry i błon śluzowych
B55.9 Leiszmanioza, nieokreślona
B56 Trypanosomoza afrykańska
B56.0 Trypanosomoza gambijska
B56.1 Trypanosomoza rodezyjska
B56.9 Trypanosomoza afrykańska, nieokreślona
B57 Choroba Chagasa
B57.0 Ostra choroba Chagasa z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)
B57.1 Ostra choroba Chagasa bez zajęcia serca
B57.2 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)
B57.3 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu pokarmowego
B57.4 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu nerwowego
B57.5 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem innych narządów
B58 Toksoplazmoza
B58.0 Okulopatia toksoplazmozowa
B58.1 Toksoplazmozowe zapalenie wątroby (K77.0*)
B58.2 Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowych i mózgu (G05.2*)
B58.3 Toksoplazmoza płucna (J17.3*)
B58.8 Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów
B58.9 Toksoplazmoza, nieokreślona
B59 Pneumocystoza
B60 Inne choroby pasożytnicze niesklasyfikowane gdzie indziej
B60.0 Babezjoza
B60.1 Akantameboza
B60.2 Neglerioza
B60.8 Inne określone choroby pasożytnicze
B64 Nie określone choroby pasożytnicze
B65 Schistosomoza [bilharcjoza]
B65.0 Schistosomoza wywołana przez Schistosoma hematobium (przywra krwi)
B65.1 Schistosomoza wywołana przez Schistosoma mansoni [Schistosomiaza jelitowa]
B65.2 Schistosomoza wywołana przez Schistosoma japonicum
B65.3 Zapalenie skóry cerkariowe
B65.8 Inne schistosomozy
B65.9 Schistosomoza, nieokreślona
B66 Inne zakażenia przywrami
B66.0 Opistorchoza [opishorchiasis]
B66.1 Klonorchoza [clonorchiasis]
B66.2 Dikrocelioza [dicrocoeliasis]
B66.3 Fascioloza [Fasciolosis]
B66.4 Paragonimoza [paragonimosis]
B66.5 Fasciolopsoza [fasciolopsidosis]
B66.8 Inne określone zakażenia przywrami
B66.9 Zakażenie przywrami, nieokreślone
B67 Bąblowica [echinococcosis]
B67.0 Bąblowica wątroby wywołana przez E.granulosus
B67.1 Bąblowica płuc wywołana przez E.granulosus
B67.2 Bąblowica kości wywołana przez E.granulosus
B67.3 Bąblowica wywołana przez E.granulosus, o innym mnogim umiejscowieniu
B67.4 Bąblowica wywołana przez E.granulosus, nieokreślona
B67.5 Bąblowica wątroby wywołana przez E.multilocularis
B67.6 Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, o innym i mnogim umiejscowieniu
B67.7 Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, nieokreślona
B67.8 Bąblowica wątroby, nieokreślona
B67.9 Bąblowica inna i nieokreślona
B68 Tasiemczyca
B68.0 Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego (T.solium)
B68.1 Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego (T.saginata)
B68.9 Tasiemczyca, nieokreślona
B69 Wągrzyca [cysticerkoza]
B69.0 Wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego
B69.1 Wągrzyca oka
B69.8 Wągrzyca o innym umiejscowieniu
B69.9 Wągrzyca, nieokreślona
B70 Dyfilobotrioza [dyphyllobothriosis] i sparganoza [larwalna dyfilobotrioza]
B70.0 Dyfilobotrioza
B70.1 Sparganoza
B71 Zakażenia innymi tasiemcami
B71.0 Hymenolepidoza
B71.1 Dipylidoza
B71.8 Inne określone zakażenia tasiemcami
B71.9 Zakażenia tasiemcami, nieokreślone
B72 Drakunkuloza [dracuculiasis]
B73 Onchocerkoza [onchocercosis]
B74 Filarioza [filariasis]
B74.0 Filarioza wywołana przez Wuchereria bancrofti
B74.1 Filarioza wywołana przez Brugia malayi
B74.2 Filarioza wywołana przez Burgia timori
B74.3 Loaoza [loaosis]
B74.4 Mansoneloza [mansonelliasis]
B74.8 Inne filariozy
B74.9 Filarioza, nieokreślona
B75 Włośnica [trichicelloza]
B76 Choroby wywołane przez tęgoryjca
B76.0 Ankylostomoza [ancylostomiasis]
B76.1 Nekatorioza [necatoriasis]
B76.8 Inne choroby tęgoryjcowe
B76.9 Choroba tęgoryjcowa, nieokreślona
B77 Glistnica [askaridoza]
B77.0 Glistnica z powikłaniami jelitowymi
B77.8 Glistnica bez innych powikłań
B77.9 Glistnica, nieokreślona
B78 Węgorczyca [strongyloidoza]
B78.0 Węgorczyca jelitowa
B78.1 Węgorczyca skórna
B78.7 Węgorczyca rozsiana
B78.9 Węgorczyca, nieokreślona
B79 Włosogłówczyca [trichurioza]
B80 Owsica [enterobioza]
B81 Inne robaczyce jelitowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B81.0 Anisakioza [anisakiasis]
B81.1 Kapilarioza jelitowa
B81.2 Trichostrogyloza [trichostrongyliasis]
B81.3 Angiostrogyloza jelitowa
B81.4 Mieszana robaczyca jelitowa
B81.8 Inne określone robaczyce jelitowe
B82 Zakażenia pasożytami jelitowymi, nieokreślone
B82.0 Robaczyca jelitowa, nieokreślona
B82.9 Zakażenia pasożytami jelitowymi, nieokreślone
B83 Inne robaczyce
B83.0 Larwa wędrująca trzewna
B83.1 Gnatostomoza [gnathostomatosis]
B83.2 Angiostrogyloza wywołana przez Parastrongylus cantonensis
B83.3 Syngamoza [syngamosis]
B83.4 Pijawczyca wewnętrzna [hirudiniasis internal]
B83.8 Inne określone robaczyce
B83.9 Robaczyca, nieokreślona
B85 Wszawica
B85.0 Wszawica wywołana przez Pediculus humanus capitis
B85.1 Wszawica wywołana przez Pediculus humanus corporis
B85.2 Wszawica, nieokreślona
B85.3 Wszawica łonowa
B85.4 Mieszana wszawica
B86 Świerzb
B87 Muszyca [myiosis]
B87.0 Muszyca skórna
B87.1 Muszyca ran
B87.2 Muszyca oczna
B87.3 Muszyca nosowo-gardłowa
B87.4 Muszyca uszna
B87.8 Muszyca o innym umiejscowieniu
B87.9 Muszyca, nieokreślona
B88 Inne inwazje pasożytnicze
B88.0 Inne choroby wywołane przez roztocza [akariozy]
B88.1 Tungoza [inwazja pchły piaskowej]
B88.2 Inwazje innych stawonogów
B88.3 Pijawczyca zewnętrzna [hirudinosis]
B88.8 Inne określone inwazje pasożytnicze
B88.9 Inwazje pasożytnicze, nieokreślone
B89 Choroby pasożytnicze, nieokreślone
B90 Następstwa gruźlicy
B90.0 Następstwa gruźlicy ośrodkowego układu nerwowego
B90.1 Następstwa gruźlicy układu moczowo-płciowego
B90.2 Następstwa gruźlicy kości i stawów
B90.8 Następstwa gruźlicy innych narządów
B90.9 Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nieokreślone
B91 Następstwa nagminnego porażenia dzieciecego
B92 Następstwa trądu
B94 Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych
B94.0 Następstwa jaglicy
B94.1 Następstwa wirusowego zapalenia mózgu
B94.2 Następstwa wirusowego zapalenia wątroby
B94.8 Następstwa innych określonych chorób zakaźnych i pasożytniczych
B94.9 Następstwa nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych
B95 Paciorkowce i gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.0 Paciorkowce grupy A, jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.1 Paciorkowce grupy B, jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.2 Paciorkowce grupy D, jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.3 Streptococcus pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.4 Inne paciorkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.5 Paciorkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.6 Staphylococcus aureus jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.7 Inne gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.8 Gronkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96 Inne czynniki bakteryjne jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.0 Mycoplasma pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.1 Klebsiella pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.2 Escherichia coli jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.3 Haemophilus influenzae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.4 Protetus (mirabilis) (morganii) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.6 Bacillus fragilis jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.7 Clostridium perfringens jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.8 Inne określone czynniki bakteryjne jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97 Czynniki wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.0 Adenowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.1 Enterowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.2 Koronawirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.3 Retrowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.4 Wirusy RSV jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.5 Reowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.6 Parvowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.7 Papillomawirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.8 Inne czynniki wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B99 Choroby zakaźne inne i nieokreślone

Ostatnia aktualizacja: 2013-05-21 22:33:37
Ilość pozycji: 14228

Legenda ICD-10

 • A, B – Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
 • C – Nowotwory
 • D – Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych
 • E – Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
 • F – Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • G – Choroby układu nerwowego
 • H – Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego
 • I – Choroby układu krążenia
 • J – Choroby układu oddechowego
 • K – Choroby układu trawiennego
 • L – Choroby skóry i tkanki podskórnej
 • M – Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
 • N – Choroby układu moczowo-płciowego
 • O – Ciąża, poród i połóg
 • P – Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
 • Q – Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
 • R – Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych gdzie indziej niesklasyfikowane
 • S, T – Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
 • U – Kody specjalne
 • V, W, X, Y – Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
 • Z – Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia