ICD-10 Klasyfikacja chorób

ICD-10

ICD-10


Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych rewizja 10 (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems revision 10) – międzynarodowy system diagnozy nozologicznej. Klasyfikacja ICD-10 została opracowana przez Światową Organizację Zdrowia, (ang. World Health Organization, WHO). W Polsce obowiązuje od roku 1996. Każda jednostka nozologiczna posiada oznaczenie alfanumeryczne w postaci: LCC.X, gdzie L – litera, C to cyfra, X – cyfra określająca podtyp. Podtyp o wartości 8 oznacza inne, a o wartości 9 bliżej nieokreślone.

Tabela ICD-10

Koniecznie wpisz fragment kodu lub opisu, zawęzi to obszar poszukiwań:

C00 Nowotwory złośliwe wargi
C00.0 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi górnej)
C00.1 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej)
C00.2 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi, nieokreślona)
C00.3 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi górnej)
C00.4 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej)
C00.5 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górna lub dolna))
C00.6 Nowotwór złośliwy (spoidło wargi)
C00.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi)
C00.9 Nowotwór złośliwy (warga, nieokreślona)
C01 Nowotwór złośliwy nasady języka
C02 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka
C02.0 Nowotwór złośliwy (powierzchnia grzbietowa języka)
C02.1 Nowotwór złośliwy (brzeg języka)
C02.2 Nowotwór złośliwy (dolna powierzchnia języka)
C02.3 Nowotwór złośliwy (przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona)
C02.4 Nowotwór złośliwy (migdałek językowy)
C02.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice języka)
C02.9 Nowotwór złośliwy (język, nieokreślony)
C03 Nowotwór złośliwy dziąsła
C03.0 Nowotwór złośliwy (dziąsło górne)
C03.1 Nowotwór złośliwy (dziąsło dolne)
C03.9 Nowotwór złośliwy (dziąsło, nieokreślone)
C04 Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej
C04.0 Nowotwór złośliwy (przednia część dna jamy ustnej)
C04.1 Nowotwór złośliwy (boczna część dna jamy ustnej)
C04.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej)
C04.9 Nowotwór złośliwy (dno jamy ustnej, nieokreślone)
C05 Nowotwór złośliwy podniebienia
C05.0 Nowotwór złośliwy (podniebienie twarde)
C05.1 Nowotwór złośliwy (podniebienie miękkie)
C05.2 Nowotwór złośliwy (języczek)
C05.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego )
C05.9 Nowotwór złośliwy (podniebienie, nieokreślone)
C06 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej
C06.0 Nowotwór złośliwy (śluzówka policzka)
C06.1 Nowotwór złośliwy (przedsionek jamy ustnej)
C06.2 Nowotwór złośliwy (przestrzeń zatrzonowa)
C06.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej)
C06.9 Nowotwór złośliwy (jama ustna, nieokreślona)
C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
C08 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
C08.0 Nowotwór złośliwy (ślinianka podżuchwowa)
C08.1 Nowotwór złośliwy (ślinianka podjęzykowa)
C08.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dużych gruczołów ślinowych )
C08.9 Nowotwór złośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone)
C09 Nowotwory złośliwe migdałka
C09.0 Nowotwór złośliwy (dół migdałkowy)
C09.1 Nowotwór złośliwy (łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy))
C09.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice migdałka)
C09.9 Nowotwór złośliwy (migdałek, nieokreślony)
C10 Nowotwór złośliwy części ustnej gardła (oropharynx)
C10.0 Nowotwór złośliwy (dolinka nagłośniowa)
C10.1 Nowotwór złośliwy (przednia powierzchnia nagłośni)
C10.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna części ustnej gardła)
C10.3 Nowotwór złośliwy (ściana tylna części ustnej gardła)
C10.4 Nowotwór złośliwy (szczelina skrzelowa)
C10.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części ustnej gardła )
C10.9 Nowotwór złośliwy (część ustna gardła, nieokreślona)
C11 Nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx)
C11.0 Nowotwór złośliwy (ściana górna części nosowej gardła)
C11.1 Nowotwór złośliwy (ściana tylna części nosowej gardła)
C11.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna części nosowej gardła)
C11.3 Nowotwór złośliwy (ściana przednia części nosowej gardła)
C11.8 Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice części nosowej gardła)
C11.9 Nowotwór złośliwy (część nosowa gradła, nieokreślona)
C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
C13 Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła (hypopharynx)
C13.0 Nowotwór złośliwy (okolica płytki chrząstki pierścieniowatej)
C13.1 Nowotwór złośliwy (fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego)
C13.2 Nowotwór złośliwy (tylna ściana części krtaniowej gardła)
C13.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części krtaniowej gardła)
C13.9 Nowotwór złośliwy (część krtaniowa gardła, nieokreślona)
C14 Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C14.0 Nowotwór złośliwy (gardło o umiejscowieniu nieokreślonym)
C14.1 Nowotwór złośliwy (krtań i gardło)
C14.2 Nowotwór złośliwy (pierścień chłonny gardłowy Waldeyera)
C14.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła)
C15 Nowotwór złośliwy przełyku
C15.0 Nowotwór złośliwy (szyjna część przełyku)
C15.1 Nowotwór złośliwy (piersiowa część przełyku)
C15.2 Nowotwór złośliwy (brzuszna część przełyku)
C15.3 Nowotwór złośliwy (górna trzecia część przełyku)
C15.4 Nowotwór złośliwy (środkowa trzecia część przełyku)
C15.5 Nowotwór złośliwy (dolna trzecia część przełyku)
C15.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przełyku)
C15.9 Nowotwór złośliwy (przełyk, nieokreślony)
C16 Nowotwór złośliwy żołądka
C16.0 Nowotwór złośliwy (wpust)
C16.1 Nowotwór złośliwy (dno żołądka)
C16.2 Nowotwór złośliwy (trzon żołądka)
C16.3 Nowotwór złośliwy (ujście odźwiernika)
C16.4 Nowotwór złośliwy (odźwiernik)
C16.5 Nowotwór złośliwy (krzywizna mniejsza żołądka, nieokreślona)
C16.6 Nowotwór złośliwy (krzywizna większa żołądka, nieokreślona)
C16.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żołądka)
C16.9 Nowotwór złośliwy (żołądek, nieokreślony)
C17 Nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C17.0 Nowotwór złośliwy (dwunastnica)
C17.1 Nowotwór złośliwy (jelito czcze)
C17.2 Nowotwór złośliwy (jelito kręte)
C17.3 Nowotwór złośliwy (uchyłek meckela)
C17.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego)
C17.9 Nowotwór złośliwy (jelito cienkie, nieokreślone)
C18 Nowotwór złośliwy jelita grubego
C18.0 Nowotwór złośliwy (jelito ślepe)
C18.1 Nowotwór złośliwy (wyrostek robaczkowy)
C18.2 Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca)
C18.3 Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe)
C18.4 Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna)
C18.5 Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)
C18.6 Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca)
C18.7 Nowotwór złośliwy (esica)
C18.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy)
C18.9 Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona)
C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
C19.1 Okrężnica z odbytnicą
C19.2 Zagięcie krzyżowe (okrężnicy esowatej)
C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy
C21 Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu
C21.0 Nowotwór złośliwy (odbyt, nieokreślony)
C21.1 Nowotwór złośliwy (kanał odbytu)
C21.2 Nowotwór złośliwy (strefa kloakogenna)
C21.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu)
C22 Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C22.0 Nowotwór złośliwy (rak komórek wątroby)
C22.1 Nowotwór złośliwy (rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych)
C22.2 Nowotwór złośliwy (wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma))
C22.3 Nowotwór złośliwy (mięsak naczyniowy wątroby)
C22.4 Nowotwór złośliwy (inne mięsaki wątroby)
C22.7 Nowotwór złośliwy (inne nieokreślone raki wątroby)
C22.9 Nowotwór złośliwy (wątroba, nieokreślona)
C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
C24 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych
C24.0 Nowotwór złośliwy (zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe)
C24.1 Nowotwór złośliwy (brodawka większa dwunastnicy vatera)
C24.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych)
C24.9 Nowotwór złośliwy (drogi żółciowe, nieokreślone)
C25 Nowotwór złośliwy trzustki
C25.0 Nowotwór złośliwy (głowa trzustki)
C25.1 Nowotwór złośliwy (trzon trzustki)
C25.2 Nowotwór złośliwy (ogon trzustki)
C25.3 Nowotwór złośliwy (przewód trzustkowy)
C25.4 Nowotwór złośliwy (część wewnątrzwydzielnicza trzustki)
C25.7 Nowotwór złośliwy (inna część trzustki)
C25.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzustki)
C25.9 Nowotwór złośliwy (trzustka, nieokreślona)
C26 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów trawiennych
C26.0 Nowotwór złośliwy (przewód pokarmowy, część nieokreślona)
C26.1 Nowotwór złośliwy (śledziona)
C26.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice narządów trawiennych)
C26.9 Nowotwór złośliwy (część układu trawiennego niedokładnie określona)
C30 Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego
C30.0 Nowotwór złośliwy (jama nosowa)
C30.1 Nowotwór złośliwy (ucho środkowe)
C31 Nowotwór złośliwy zatok przynosowych
C31.0 Nowotwór złośliwy (zatoka szczękowa )
C31.1 Nowotwór złośliwy (komórki sitowe)
C31.2 Nowotwór złośliwy (zatoka czołowa)
C31.3 Nowotwór złośliwy (zatoka klinowa)
C31.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice zatok przynosowych)
C31.9 Nowotwór złośliwy (zatoka przynosowa, nieokreślona)
C32 Nowotwór złośliwy krtani
C32.0 Nowotwór złośliwy (głośnia)
C32.1 Nowotwór złośliwy (nagłośnia)
C32.2 Nowotwór złośliwy (jama podgłośniowa)
C32.3 Nowotwór złośliwy (chrząstki krtani )
C32.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice krtani)
C32.9 Nowotwór złośliwy (krtań, nieokreślona)
C33 Nowotwór złośliwy tchawicy
C34 Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
C34.0 Nowotwór złośliwy (oskrzele główne)
C34.1 Nowotwór złośliwy (płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne)
C34.2 Nowotwór złośliwy (płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe)
C34.3 Nowotwór złośliwy (płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne)
C34.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice oskrzela i płuca)
C34.9 Nowotwór złośliwy (oskrzele lub płuco, nieokreślone)
C37 Nowotwór złośliwy grasicy
C38 Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
C38.0 Nowotwór złośliwy (serce)
C38.1 Nowotwór złośliwy (śródpiersie przednie)
C38.2 Nowotwór złośliwy (śródpiersie tylne)
C38.3 Nowotwór złośliwy (śródpiersie, część nieokreślona)
C38.4 Nowotwór złośliwy (opłucna)
C38.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice serca, śródpiersia i opłucnej)
C39 Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych części układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C39.0 Nowotwór złośliwy (górna część dróg oddechowych, część nieokreślona)
C39.8 Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice układu oddechowego i narządów klatki piersiowej)
C39.9 Nowotwór złośliwy (niedokładnie określone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego)
C40 Nowotwór złośliwy kości i chrąstki stawowej kończyn
C40.0 Nowotwór złośliwy (łopatka i kości długie kończyny górnej)
C40.1 Nowotwór złośliwy (kości krótkie kończyny górnej)
C40.2 Nowotwór złośliwy (kości długie kończyny dolnej)
C40.3 Nowotwór złośliwy (kości krótkie kończyny dolnej)
C40.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn)
C40.9 Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe kończyn, nieokreślone)
C41 Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
C41.0 Nowotwór złośliwy (kości czaszki i twarzy)
C41.1 Nowotwór złośliwy (żuchwa)
C41.2 Nowotwór złośliwy (kości kręgosłupa)
C41.3 Nowotwór złośliwy (kości żebra, mostka i obojczyka)
C41.4 Nowotwór złośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna)
C41.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki)
C41.9 Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone)
C43 Czerniak złośliwy skóry
C43.0 Czerniak złośliwy wargi
C43.1 Czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka
C43.2 Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
C43.3 Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy
C43.4 Czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi
C43.5 Czerniak złośliwy tułowia
C43.6 Czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem
C43.7 Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem
C43.8 Czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice
C43.9 Czerniak złośliwy skóry, nieokreślony
C44 Inne nowotwory złośliwe skóry
C44.0 Nowotwór złośliwy (skóra wargi)
C44.1 Nowotwór złośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka)
C44.2 Nowotwór złośliwy (skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego)
C44.3 Nowotwór złośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)
C44.4 Nowotwór złośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi)
C44.5 Nowotwór złośliwy (skóra tułowia)
C44.6 Nowotwór złośliwy (skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem)
C44.7 Nowotwór złośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem)
C44.8 Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice określone kodami)
C44.9 Nowotwór złośliwy (nowotwór złośliwy skóry, nieokreślony)
C45 Międzybłoniak
C45.0 Międzybłoniak opłucnej
C45.1 Międzybłoniak otrzewnej
C45.2 Międzybłoniak osierdzia
C45.7 Międzybłoniak innych umiejscowień
C45.9 Międzybłoniak, nieokreślony
C46 Mięsak Kaposi`ego
C46.0 Mięsak Kaposi`ego skóry
C46.1 Mięsak Kaposi`ego tkanki miękkiej
C46.2 Mięsak Kaposi`ego podniebienia
C46.3 Mięsak Kaposi`ego węzłów chłonnych
C46.7 Mięsak Kaposi`ego innych umiejscowień
C46.8 Mięsak Kaposi`ego licznych narządów
C46.9 Mięsak Kaposi`ego, nieokreślony
C47 Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego
C47.0 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi)
C47.1 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem)
C47.2 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem)
C47.3 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe klatki piersiowej)
C47.4 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe klatki piersiowej)
C47.5 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe miednicy)
C47.6 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone)
C47.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego)
C47.9 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone)
C48 Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C48.0 Nowotwór złośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa)
C48.1 Nowotwór złośliwy (określona część otrzewnej)
C48.2 Nowotwór złośliwy (otrzewna, nieokreślona)
C48.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej )
C49 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
C49.0 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi)
C49.1 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem)
C49.2 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem)
C49.3 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej)
C49.4 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka brzucha)
C49.5 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka miednicy)
C49.6 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona)
C49.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej)
C49.9 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone)
C50 Nowotwór złośliwy sutka
C50.0 Nowotwór złośliwy (brodawka i otoczka brodawki sutkowej)
C50.1 Nowotwór złośliwy (centralna część sutka)
C50.2 Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna wewnętrzna sutka)
C50.3 Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna wewnętrzna sutka)
C50.4 Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna zewnętrzna sutka)
C50.5 Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna zewnętrzna sutka)
C50.6 Nowotwór złośliwy (część pachowa sutka)
C50.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice sutka)
C50.9 Nowotwór złośliwy (sutek, nieokreślony)
C51 Nowotwór złośliwy sromu
C51.0 Nowotwór złośliwy (wargi sromowe większe)
C51.1 Nowotwór złośliwy (wargi sromowe mniejsze)
C51.2 Nowotwór złośliwy (łechtaczka)
C51.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę sromu)
C51.9 Nowotwór złośliwy (srom, nieokreślone)
C52 Nowotwór złośliwy pochwy
C53 Nowotwór złośliwy szyjki macicy
C53.0 Nowotwór złośliwy (błona śluzowa szyjki macicy)
C53.1 Nowotwór złośliwy (błona zewnętrzna szyjki macicy)
C53.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę szyjki macicy)
C53.9 Nowotwór złośliwy (szyjka macicy, nieokreślona)
C54 Nowotwór złośliwy trzonu macicy
C54.0 Nowotwór złośliwy (cieśń macicy)
C54.1 Nowotwór złośliwy (błona śluzowa macicy)
C54.2 Nowotwór złośliwy (mięśniówka macicy)
C54.3 Nowotwór złośliwy (dno macicy)
C54.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzonu macicy)
C54.9 Nowotwór złośliwy (trzon macicy, nieokreślone)
C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
C56 Nowotwór złośliwy jajnika
C57 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
C57.0 Nowotwór złośliwy (trąbka fallopia)
C57.1 Nowotwór złośliwy (więzadło szerokie macicy )
C57.2 Nowotwór złośliwy (więzadło obłe macicy)
C57.3 Nowotwór złośliwy (przymacicza)
C57.4 Nowotwór złośliwy (przydatki macicy, nieokreślone)
C57.7 Nowotwór złośliwy (inne określone żeńskie narządy płciowe)
C57.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żeńskich narządów płciowych)
C57.9 Nowotwór złośliwy (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone)
C58 Nowotwór złośliwy łożyska
C60 Nowotwór złośliwy prącia
C60.0 Nowotwór złośliwy (napletek)
C60.1 Nowotwór złośliwy (żołądź prącia)
C60.2 Nowotwór złośliwy (trzon prącia)
C60.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę prącia)
C60.9 Nowotwór złośliwy (prącie, nieokreślone)
C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
C62 Nowotwór złośliwy jądra
C62.0 Nowotwór złośliwy (jądro niezstąpione)
C62.1 Nowotwór złośliwy (jądro zstąpione)
C62.9 Nowotwór złośliwy (jądro, nieokreślone)
C63 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych
C63.0 Nowotwór złośliwy (najądrze)
C63.1 Nowotwór złośliwy (powrózek nasienny)
C63.2 Nowotwór złośliwy (moszna)
C63.7 Nowotwór złośliwy (inne określone narządy płciowe męskie)
C63.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę męskich narządów płciowych)
C63.9 Nowotwór złośliwy (męskie narządy płciowe, nieokreślone)
C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej
C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
C65.1 Przejście miedniczkowo-moczowodowe
C65.2 Kielichy nerkowe
C66 Nowotwór złośliwy moczowodu
C67 Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
C67.0 Nowotwór złośliwy (trójkąt pęcherza moczowego)
C67.1 Nowotwór złośliwy (szczyt pęcherza moczowego)
C67.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna pęcherza moczowego)
C67.3 Nowotwór złośliwy (ściana przednia pęcherza moczowego)
C67.4 Nowotwór złośliwy (ściana tylna pęcherza moczowego)
C67.5 Nowotwór złośliwy (szyja pęcherza moczowego)
C67.6 Nowotwór złośliwy (ujście moczowodu)
C67.7 Nowotwór złośliwy (moczownik)
C67.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego)
C67.9 Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony)
C68 Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych
C68.0 Nowotwór złośliwy (cewka moczowa)
C68.1 Nowotwór złośliwy (gruczoły cewki moczowej)
C68.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice układu moczowego)
C68.9 Nowotwór złośliwy (układ moczowy, nieokreślony)
C69 Nowotwór złośliwy oka
C69.0 Nowotwór złośliwy (spojówka)
C69.1 Nowotwór złośliwy (rogówka)
C69.2 Nowotwór złośliwy (siatkówka)
C69.3 Nowotwór złośliwy (naczyniówka)
C69.4 Nowotwór złośliwy (ciało rzęskowe)
C69.5 Nowotwór złośliwy (gruczoł i drogi łzowe )
C69.6 Nowotwór złośliwy (oczodół)
C69.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice oka)
C69.9 Nowotwór złośliwy (oko, nieokreślone)
C70 Nowotwór złośliwy opon
C70.0 Nowotwór złośliwy (opony mózgowe)
C70.1 Nowotwór złośliwy (opony rdzeniowe)
C70.9 Nowotwór złośliwy (opony, nieokreślone)
C71 Nowotwór złośliwy mózgu
C71.0 Nowotwór złośliwy (mózg z wyjątkiem płatów i komór)
C71.1 Nowotwór złośliwy (płat czołowy)
C71.2 Nowotwór złośliwy (płat skroniowy)
C71.3 Nowotwór złośliwy (płat ciemienowy)
C71.4 Nowotwór złośliwy (płat potyliczny)
C71.5 Nowotwór złośliwy (komory mózgowe)
C71.6 Nowotwór złośliwy (móżdżek)
C71.7 Nowotwór złośliwy (pień mózgu)
C71.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice mózgu)
C71.9 Nowotwór złośliwy (mózg, nieokreślony)
C72 Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego
C72.0 Nowotwór złośliwy (rdzeń kręgowy)
C72.1 Nowotwór złośliwy (ogon koński)
C72.2 Nowotwór złośliwy (nerw węchowy)
C72.3 Nowotwór złośliwy (nerw wzrokowy)
C72.4 Nowotwór złośliwy (nerw przedsionkowo-ślimakowy)
C72.5 Nowotwór złośliwy (inne i nieokreślone nerwy czaszkowe)
C72.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego)
C72.9 Nowotwór złośliwy (centralny system nerwowy, nieokreślone)
C73 Nowotwór złośliwy tarczycy
C74 Nowotwór złośliwy nadnerczy
C74.0 Nowotwór złośliwy (kora nadnerczy)
C74.1 Nowotwór złośliwy (rdzeń nadnerczy)
C74.9 Nowotwór złośliwy (nadnercze, nieokreślone)
C75 Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C75.0 Nowotwór złośliwy (gruczoł przytarczowy)
C75.1 Nowotwór złośliwy (przysadka gruczołowa)
C75.2 Nowotwór złośliwy (przewód nosowo-gardłowy)
C75.3 Nowotwór złośliwy (szyszynka)
C75.4 Nowotwór złośliwy (kłębek szyjny)
C75.5 Nowotwór złośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe)
C75.8 Nowotwór złośliwy (zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nieokreślone)
C75.9 Nowotwór złośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony)
C76 Nowotwór złośliwy umiejscowień innych i niedokładnie określonych
C76.0 Nowotwór złośliwy (głowa, twarz i szyja)
C76.1 Nowotwór złośliwy (klatka piersiowa)
C76.2 Nowotwór złośliwy (brzuch)
C76.3 Nowotwór złośliwy (miednica)
C76.4 Nowotwór złośliwy (kończyna górna)
C76.5 Nowotwór złośliwy (kończyna dolna)
C76.7 Nowotwór złośliwy (inne niedokładnie określone umiejscowienie)
C76.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnie określonych umiejscowień)
C77 Wtórne i nieokreślone nowotwory węzłów chłonnych
C77.0 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne głowy, twarzy i szyi)
C77.1 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wnętrza klatki piersiowej)
C77.2 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej)
C77.3 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny górnej i pachy)
C77.4 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny)
C77.5 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz miednicy)
C77.8 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne mnogich regionów)
C77.9 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne, nieokreślone)
C78 Wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i trawiennego
C78.0 Wtórny nowotwór złośliwy płuc
C78.1 Wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia
C78.2 Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej
C78.3 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów oddechowych
C78.4 Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C78.5 Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy
C78.6 Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
C78.7 Wtórny nowotwór złośliwy wątroby
C78.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego
C79 Wtórny nowotwór złośliwy innych umiejscowień
C79.0 Wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowej
C79.1 Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowego
C79.2 Wtórny nowotwór złośliwy skóry
C79.3 Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowych
C79.4 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego
C79.5 Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego
C79.6 Wtórny nowotwór złośliwy jajnika
C79.7 Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy
C79.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień
C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia
C81 Choroba Hodgkina
C81.0 Choroba Hodgkina (przewaga limfocytów)
C81.1 Choroba Hodgkina (stwardnienie guzkowe)
C81.2 Choroba Hodgkina (mieszanokomórkowa)
C81.3 Choroba Hodgkina (zmniejszenie limfocytów)
C81.7 Choroba Hodgkina (inna choroba Hodgkina)
C81.9 Choroba Hodgkina (choroba Hodgkina, nieokreślona)
C82 Chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)
C82.0 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy)
C82.1 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy)
C82.2 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (wielkomórkowy, guzkowy)
C82.3 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (wielkomórkowy, guzkowy)
C82.7 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego)
C82.9 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (chłoniak nieziarniczy, nieokreślony)
C83 Chłoniaki nieziarnicze rozlane
C83.0 Chłoniak nieziarniczy rozlany (z małych komórek (rozlany))
C83.1 Chłoniak nieziarniczy rozlany (z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany))
C83.2 Chłoniak nieziarniczy rozlany (mieszany z dużych i małych komórek (rozlany))
C83.3 Chłoniak nieziarniczy rozlany (wielkomórkowy (rozlany))
C83.4 Chłoniak nieziarniczy rozlany (immunoblastyczny (rozlany))
C83.5 Chłoniak nieziarniczy rozlany (limfoblastyczny (rozlany))
C83.6 Chłoniak nieziarniczy rozlany (niezróżnicowany (rozlany))
C83.7 Chłoniak nieziarniczy rozlany (guz (chłoniak) burkitta )
C83.8 Chłoniak nieziarniczy rozlany (inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych)
C83.9 Chłoniak nieziarniczy rozlany (rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony)
C84 Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C84.0 Ziarniniak grzybiasty
C84.1 Choroba Sezary`ego
C84.2 Chłoniak strefy T
C84.3 Chłoniak limfoepitelioidalny
C84.4 Obwodowy chłoniak z komórek T
C84.5 Inne i nieokreślone chloniaki T
C85 Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych
C85.0 Mięsak limfatyczny
C85.1 Chłoniak z komórek B, nieokreślony
C85.7 Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego
C85.9 Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
C88 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C88.0 Makroglobulinemia Waldenströma
C88.1 Choroba łańcuchów ciężkich alfa
C88.2 Choroba łańcuchów ciężkich gamma
C88.3 Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego
C88.7 Inne złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C88.9 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne, nieokreślone
C90 Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych
C90.0 Szpiczak mnogi
C90.1 Białaczka plazmatycznokomórkowa
C90.2 Pozaszpikowa postać szpiczaka
C91 Białaczka limfatyczna
C91.0 Ostra białaczka limfoblastyczna
C91.1 Przewlekła białaczka limfocytowa
C91.2 Podostra białaczka limfocytowa
C91.3 Białaczka prolimfocytarna
C91.4 Białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell)
C91.5 Białaczka dorosłych z komórek T
C91.7 Inna białaczka limfatyczna
C91.9 Białaczka limfatyczna, nieokreślona
C92 Białaczka szpikowa
C92.0 Ostra białaczka szpikowa
C92.1 Przewlekła białaczka szpikowa
C92.2 Podostra białaczka szpikowa
C92.3 Mięsak szpikowy
C92.4 Ostra białaczka promielocytowa
C92.5 Ostra białaczka szpikowo-monocytowa
C92.7 Inna białaczka szpikowa
C92.9 Białaczka szpikowa, nieokreślona
C93 Białaczka monocytowa
C93.0 Ostra białaczka monocytowa
C93.1 Przewlekła białaczka monocytowa
C93.2 Podostra białaczka monocytowa
C93.7 Inna białaczka monocytowa
C93.9 Białaczka monocytowa, nieokreślona
C94 Inne białaczki określonego rodzaju
C94.0 Ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia)
C94.1 Przewlekła czerwienica
C94.2 Ostra białaczka megakarioblastyczna
C94.3 Białaczka z komórek tucznych
C94.4 Ostra szpikowica uogólniona
C94.5 Ostre zwłóknienie szpiku
C94.7 Inna określona białaczka
C95 Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.0 Ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.1 Przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.2 Podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.7 Inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.9 Białaczka, nieokreślona
C96 Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
C96.0 Choroba Letterera-Siwego
C96.1 Histiocytoza złośliwa
C96.2 Guzy złośliwe z komórek tucznych
C96.3 Prawdziwy chłoniak histiocytarny
C96.7 Inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
C96.9 Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych, nieokreślone
C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień

Ostatnia aktualizacja: 2013-05-21 22:33:37
Ilość pozycji: 14228

Legenda ICD-10

 • A, B – Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
 • C – Nowotwory
 • D – Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych
 • E – Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
 • F – Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
 • G – Choroby układu nerwowego
 • H – Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego
 • I – Choroby układu krążenia
 • J – Choroby układu oddechowego
 • K – Choroby układu trawiennego
 • L – Choroby skóry i tkanki podskórnej
 • M – Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
 • N – Choroby układu moczowo-płciowego
 • O – Ciąża, poród i połóg
 • P – Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
 • Q – Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
 • R – Objawy, cechy chorobowe oraz nieprawidłowe wyniki badań klinicznych gdzie indziej niesklasyfikowane
 • S, T – Urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych
 • U – Kody specjalne
 • V, W, X, Y – Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
 • Z – Czynniki wpływające na stan zdrowia i kontakt ze służbą zdrowia